Achizitii publice !

ANUL 2021

Dispoziţia nr. 76 privind modificarea Planului Anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021

Dispoziţia nr. 40 privind modificarea Planului anual de achiziţii publice pentru anul 2021

Dispoziţia nr. 16 privind modificarea Planului Anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021

  ANUL 2020

Strategia anuală de achiziţie publică şi a Planului Anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021

Planului Anual al achiziţiilor publice pentru anul 2020 modificat în data de 22.12.2020

Planul  anual al achiziţiilor  publice pentru anul 2020 modificat în data de 02.10.2020

Planul anual al achiziţiilor publice  pentru anul 2020 modificat în data de 28.08.2020

Planul  anual de achiziţii publice pentru 2020 modificat în data de 04.08.2020

Planul de achiziţii publice pentru anul 2020 modificat în data de 19.05.2020

Planul anual de achiziții publice modificat în data de 05.03.2020

ANUL 2019

Planul anual de achizitii publice si Strategia 2019

ANUL 2018

Planul anual de achizitii publice si Strategia 2018

Planul anual de achizitii modificat 2018

Planul anual de achizitii modificat in 2018

Planul anual de achizitii publice in februarie 2018

Planul anual de achizitii publice in martie 2018

Planul anual de achizitii publice in aprilie 2018

Planul anual de achizitii publice in mai 2018

Centralizator contracte 2018

STRATEGIA  ANUALA  DE  ACHIZITII  PUBLICE  si  PLANUL  ANUAL  AL   ACHIZITIILOR PUBLICE  PENTRU  ANUL  2018

CONTRACTE CU VALOARE DE PESTE 5000 DE EURO

ANUL 2017

Planul anual de achizitie publica 2017

Planul anual de achizitie publica aprilie 2017

Planul anual de achizitii publice noiembrie 2017

Centralizator contracte 2017

CONTRACTE CU VALOARE DE PESTE 5000 DE EURO

Contract de lucrari 2017- SC CREATIVE HOME BUIL…

Contract de serevicii 2017- SC TEHNO FOREST

ANUL 2016

Planul anual de achizitii publice pentru anul 2016

Planul anual de achizitie publica in februarie 2016

Planul anual de achizitie publica in aprilie 2016

Planul anual de achizitie publica 2016

Centralizator contracte – anul 2016

CONTRACTE CU VALOARE DE PESTE 5000 DE EURO

Contract servicii de consultanta 2016 – BRM

Contract de produse 2016 – SC DANYPA SRL

Contract de servicii 2016- SC TEHNO FOREST

Contract lucrari 2016 – SC CONEST SA

Contract de lucrari 2016 SC CORNEL FLORS SRL

Contract de servicii 2016 SC SAL CONS CONSTRUCT SRL

Contract de servicii 2016 – SC SAL CONS CONSTRUCT SRL

ANUL 2015

CONTRACTE CU VALOARE DE PESTE 5000 DE EURO

Contract lucrari 2015 SC FIABIL CONSTR

Contract lucrari 2015 – SC PRIMA CONSTRUCT SRL

Contract lucrari 2015 – SC FIABIL CONSTRUCT SRL

Contract lucrari 2015 -SC GECO CONSTRUCT SRL

Contract de furnizare 2015- RENAULT COMMERCIAL

Contract de servicii 2015 – SC TEHNO FOREST SRL

Contract de lucrari 2015 – SC GECO CONSTRUCT SRL