PUBLICAȚII DE CĂSĂTORIE

ANUL 2021

PUBLICAŢIE din data de 08.10.2021

PUBLICAŢIE din data de 20.08.2021

PUBLICAŢIE din data de 20.08.2021

PUBLICAŢIE din data de 15.08.2021

PUBLICAŢIE  din data de 13.08.2021

PUBLICAŢIE din data de 12.08.2021

PUBLICAŢIE din data de 12.08.2021

PUBLICAŢIE din data de 09.08.2021

PUBLICAŢIE din data de 24.06.2021

PUBLICAȚIE din data de 01.06.2021

PUBLICAŢIE din data de 25.04.2021

PUBLICAŢIE din data de 22.03.2021

ANUL 2020

PUBLICAŢIE din data de 22.10.2020

PUBLICAŢIE  din data de 15.09.2020

PUBLICAŢIE din data de 14.08.2020

PUBLICAŢIE din data de 30.07.2020

PUBLICAŢIE din data de 22.07.2020

PUBLICAŢIE din data de 18.07.2020

PUBLICAŢIE din data de 17.07.2020

PUBLICAŢIE din data de 14.07.2020

PUBLICAŢIE din data de 09.07.2020

PUBLICAŢIE din data de 09.07.2020

PUBLICAŢIE din data de 02.07.2020

PUBLICAŢIE  din data de 24.06.2020

PUBLICAŢIE din data de 18.06.2020

PROIECT  ORDINE  DE  ZI

ANUL  2021

PROIECT  ORDINE  DE  ZI  – şedinţă ordinară  din 30.09.2021, ora 15,00

PROIECT ORDINE DE ZI – şedinţă ordinară din 26.08.2021, ora 15.00

PROIECT ORDINE DE ZI – ședință ordinară din 29.07.2021, ora 15,00

PROIECT ORDINE DE ZI – ședință extraordinară din data de 26.07.2021, ora 14.00

PROIECT  ORDINE DE  ZI  pentru şedinţa ordinară din  data de  24.06.2021, ora 15,00

PROIECT ORDINE DE ZI  pentru şedinţa extraordinară din data de  22.06.2021, ora 14.00

PROIECT ORDINE DE ZI pentru şedinţa ordinară din data de 27.05.2021, ora 15.00

PROIECT   ORDINE DE ZI  pentru şedinţa ordinară din data de 29.04.2021, ora 15.00

PROIECT   ORDINE DE ZI  pentru şedinţa extraordinară din data  de 21.04.2021, ora 14,00

PROIECT   ORDINE  DE  ZI pentru  ședința  din data de  25.03.2021, ora 15,00

PROIECT   ORDINE  DE  ZI pentru ședința din data de 25.02.2021,ora 15,00

PROIECT   ORDINE  DE  ZI pentru şedinţa din 28.01.2021, ora 15,00

ANUL 2020

PROIECT ORDINE DE ZI PENTRU ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 17.12.2020,ORA 15,00

PROIECT ORDINE DE ZI PENTRU ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 14.12.2020, ORA 14,00

PROIECT ORDINE  DE ZI PENTRU ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ DIN DATA DE 26.11.2020, ORA 15,00

PROIECT ORDINE DE ZI  PENTRU ŞEDINŢA  ORDINARĂ  DIN DATA DE 24.09.2020, ORA 15.00

PROIECT  ORDINE  DE  ZI  PENTRU ŞEDINŢA  DIN  DATA DE 27.08.2020

PROIECT  ORDINE  DE  ZI  PENTRU ŞEDINŢA  EXTRAORDINARĂ  DIN  DATA DE 24.08.2020

Proces-verbal(minuta) de şedinţă

Proces-verbal de şedinţă a Consiliului local Hărmăneşti din data de 26.08.2021

Proces-verbal de şedinţă a Consiliului local Hărmăneşti din data de 29.07.2021

Proces-verbal de şedinţă a Consiliului local Hărmăneşti din data de 26.07.2021

Proces-verbal de şedinţă a Consiliului local Hărmăneşti din data de 24.06.2021

Proces-verbal de şedinţă a Consiliului local Hărmăneşti din data de 22.06.2021

Proces-verbal de şedinţă a Consiliului local Hărmăneşti din data de 27.05.2021 

Proces-verbal de ședință  a  Consiliului local  Hărmănești  din data de 29.04.2021

Proces-verbal de  ședință  a  Consiliului  local Hărmănești din data de  21.04.2021

Proces-verbal de şedinţă a Consiliului local Hărmăneşti din data de 25.03.2021

Proces-verbal de şedinţă a Consiliului local Hărmăneşti din data de 25.02.2021 

Proces-verbal de şedinţă a Consiliului local Hărmăneşti din data de 28.01.2021

Proces-verbal de şedinţă a Consiliului local Hărmăneşti din data de 17.12.2020

Proces-verbal de şedinţă a Consiliului local Hărmăneşti din data de  14.12.2020

Proces-verbal de şedinţă a Consiliului local Hărmăneşti din data de 26.11.2020

Proces-verbal de şedinţă a Consiliului local Hărmăneşti din data de 29.10.2020

Proces-verbal de şedinţă a Consiliului local Hărmăneşti din data de 27.10.2020

Proces-verbal de şedinţă a Consiliului local Hărmăneşti din data de 24.09.2020

Proces-verbal de şedinţă a  Consiliului local Hărmăneşti din data de 27.08.2020

Proces-verbal de şedinţă a Consiliului local Hărmăneşti din data de 24.08.2020

Proces-verbal de şedinţă a Consiliului local Hărmăneşti din data de   30.07.2020

Proces-verbal de şedinţă a Consiliului local Hărmăneşti din data de 22.007.2020

Proces-verbal de şedinţă a Consiliului local Hărmăneşti din data de 25.06.2020

Proces-verbal de şedinţă a  Consiliului local Hărmăneşti din data de 28.05.2020

Proces-verbal de şedinţă a  Consiliului local Hărmăneşti din data de 30.04.2020

Proces-verbal de şedinţă a Consiliului local Hărmăneşti din data de 26.03.2020.

Proces-verbal de şedinţă a  Consiliului local Hărmăneşti din data de 11.03.2020

Proces-verbal de şedinţă a  Consiliului local Hărmăneşti din data de 27.02.2020

Proces-verbal de ședință a Consiliului local Hărmănești din data de 30.01.2020

 

PROIECTE  DE  HOTĂRÂRI

ANUL 2021

Proiect de hotărâre nr. 25 din 01.07.2021 privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2021 şi aprobarea Progamului de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în Registrul agricol

Proiect de hotărâre nr. 27 din 20.07.2021 privind actualizarea Planului Anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 16 din 15.04.2021 privind actualizarea componenţei echipei mobile

Proiect de hotărâre nr. 15 din 14.04.2021 privind reviziurea Actului Constitutiv şi Statutului ARSACIS

Proiect de hotărâre nr. 14 din 22.03.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

Proiect de hotărâre nr. 17 din 19.04.2021 privind aprobarea bugetului general pe venituri şi cheltuieli al comunei Hărmăneştipentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 13 din 19.03.2021

Proiect de hotărâre nr. 3 din 21.01.2021

Proiect de hotărâre nr. 12 din 22.02.2021

Proiect de hotărâre nr. 9 din 17.02.2021

Proiect de hotărâre nr. 8 din 05.02.2021

Proiect de hotărâre nr. 11 din 22.02.2021

Proiect de hotărâre nr. 17 din 28.01.2021

Proiect de hotărâre nr. 5 din 26.01.2021 privind desemnarea reprezentantului comunei Hărmănești și a persoanei care o inlocuiește în AGA din ARSACIS

Proiect de hotărâre nr. 1 din 05.01.2021 privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul II 2020

Proiect de hotărâre nr. 6 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare

Proiect de hotărâre nr.4 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanţelor profesionale

Proiect de hotărâre nr.3 privind alegerea viceprimarului comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Proiect de hotărâre nr. 2 privind acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr 67 privind aprobarea planului de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de bună gospodărire

Proiect de hotărâre nr. 66 privind aprobarea planului de lucrări pentru beneficiarii Legii nr. 416

Proiect de hotărâre nr. 65 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 64 privind modificarea anexei nr. 2 a HCL nr. 57 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 63 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV/2020

Proiect de hotărâre nr. 62 privind revizuirea şi consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009

Proiectul de hotărâre nr. 60 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice …AA nr. 40

Proiect de hotărâre nr. 59 privind organizarea reţelei şcolare de pe raza comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi pentru anul şcolar 2021-2022

Proiect de hotărâre nr. 28 privind aprobarea Planului Tarifar APAVITAL SA pentru perioada 2020-2024

 

ANUL 2020

Proiect de hotărâre nr. 58 din 24.11.2020 privind desemnarea reprezentantului legal şi a persoanei care poate înlocui reprezentantul legal … ADIS Iaşi

Proiect de hotărâre nr. 57 din 20.11.2020 privind stabilirea coeficienţilor de salarizare pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Primăriei Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Proiect de Hotărâre nr. 56 din 20.11.2020 privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Proiect de hotărâre nr. 54 din 18.11.2020 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul I 2021a bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV 2020

Proiect de hotărâre nr. 53 din 30.10.2020 privind aprobarea ROF al Consiliului local Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Proiect de hotărâre nr.61 din 10.12.2020 privind rectificare

Proiect de hotărâre nr. 45 din 24.09.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 55 din 20.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV 2020

Proiect de hotărâre nr. 52 din 29.10.2020 privind aprobarea organigramei şi statutului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hărmăneşti

Proiect de hotărâre nr. 46 din 09.10.2020 privind aprobarea condiţiilor în care se vor efectua lucrările tehnico-edilitare ….

Proiect de hotărâre nr. 45 din 24.09.2020.privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul2021

Proiect de hotărâre nr. 49 din 26.10.2020 privind aprobarea proiectului,, Achiziţie echipamente necesare desfăşurării activităţii didactice în comuna Hărmăneşti, judeţul Iaşi,,

Proiect de hotărâre nr. 48 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV 2020

Proiect de hotărâre nr.47 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare şi de dezvoltare la 30.09.2020

Proiect de hotărâre nr. 50 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe trimestrul IV 2020

Proiect de hotărâre nr. 51 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local

Proiect de hotărâre nr. 44 din 24.09.2020 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul IV din 2020

Proiect de hotărâre nr. 43 din 18.09.2020 privind aprobarea achiziţionării a 1050 m ţeavă aducţiune apă pentru satul Boldeşti

Proiect de hotărâre nr. 42 din 18.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III şi IV din 2020

Proiect de hotărâre nr. 41 din 15.09.2020 privind aprobarea cotei de combustibil pentru utilajul de tip buldoexcavatormarca MST

Proiect de hotărâre nr. 40 din 15.09.2020 privind aprobarea achiziţionării unui microbuz transport persoane

Proiect de hotărâre nr.39 din 15.09.2020 privind aprobarea extinderii Acordlui de Cooperare încheiat cu Asociaţia Comunelor din România

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 32 din 15.07.2020 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48-2009, prin AA nr. 39

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 38 din 27.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III-2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 37 din 19.08.2020 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor … Programul pentru şcoli

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 30 din 01.07.2020 privind stadiul de înscriere a datelor în R A pentru semestrul I-2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 36 din 17.08.2020 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanţie din partea FGCR

Proiect de hotărâre nr.34 din 15.07.2020 privind aprobarea executării lucrărilor de construire gard şi pavelare

Proiect de hotărâre nr.31-07.07.2020 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare

Proiect de hotărâre nr. 35 din 20.07.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul lll/2020

Proiect de hotărâre nr.25 din 25.05.2020.privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul ll 2020

Proiect de hotărâre nr. 23 din 14.05.2020 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economci şi asigurarea cofinanţării

Proiect de hotărâre nr. 22 din 13.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul ll 2020

Proiect de hotărâre nr.20 din 23.04.2020 privind acordarea mandatului special reprezentantului comunei Hărmăneşti în AGA ADIS Iaşi

Proiect de hotărâre nr. 18 din 06.04.2020 privind actualizarea sau modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare

 

Proiect de hotărâre nr. 1 din 07.01.2020 privind organizarea rețelei școlare de pe raza comunei Hărmănești , județul Iași pentru anul școlar 2020-2021

Proiect de hotărâre nr.7 din 23.01.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48 din 2009

Proiect de hotărâre nr. 13 din 26.02.2020 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici

Proiect de hotărâre nr.12 din 18.02.2020 privind aprobarea bugetului general pe venituri și cheltuieli al comunei Hărmănești pentru anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 2 din 07.01.2020 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Hărmănești , județul Iași

Proiect de hotărâre nr. 4 din 10.01.2020 privind aprobarea Actului constitutiv și a Statutului ,, Asociației de Dezvoltare IntercomunitarăTodirești – Hărmănești,,

Proiect de hotărâre nr. 5 din 13.01.2020 privind aprobarea execuției bugetelor pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare la data de 31.12.2019

Proiect de hotărâre nr. 3 din 08.01.2020 privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019

Proiect de hotărâre nr. 20 din 23.12.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV din 2019

Proiect de hotărâre nr. 18 din 16.12.2019 privind aprobarea planului de măsuri pentru ămbunătățirea activității de bună gospodărire, ănfrumusețare și de mediu a comunei Hărmănești

Proiect de hotărâre nr. 17 din 16.12.2019 privind aprobarea planului de lucrări pentru beneficiarii Legiinr. 416 din 2001

Proiect de hotărâre nr. 13 din 22.11.2019 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare

Proiect de hotărâre nr. 6 din 15.01.2020.privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural FGCR