ANUL 2020

PUBLICAȚII DE CĂSĂTORIE

PUBLICAŢIE  din data de 15.09.2020

PUBLICAŢIE din data de 14.08.2020

PUBLICAŢIE din data de 30.07.2020

PUBLICAŢIE din data de 22.07.2020

PUBLICAŢIE din data de 18.07.2020

PUBLICAŢIE din data de 17.07.2020

PUBLICAŢIE din data de 14.07.2020

PUBLICAŢIE din data de 09.07.2020

PUBLICAŢIE din data de 09.07.2020

PUBLICAŢIE din data de 02.07.2020

PUBLICAŢIE  din data de 24.06.2020

PUBLICAŢIE din data de 18.06.2020

PROIECT  ORDINE  DE  ZI

PROIECT ORDINE DE ZI  PENTRU ŞEDINŢA  ORDINARĂ  DIN DATA DE 24.09.2020, ORA 15.00

PROIECT  ORDINE  DE  ZI  PENTRU ŞEDINŢA  DIN  DATA DE 27.08.2020

PROIECT  ORDINE  DE  ZI  PENTRU ŞEDINŢA  EXTRAORDINARĂ  DIN  DATA DE 24.08.2020

Proces-verbal(minuta) de şedinţă

Proces-verbal de şedinţă a Consiliului local Hărmăneşti din data de   30.07.2020

Proces-verbal de şedinţă a Consiliului local Hărmăneşti din data de 22.007.2020

Proces-verbal de şedinţă a Consiliului local Hărmăneşti din data de 25.06.2020

Proces-verbal de şedinţă a  Consiliului local Hărmăneşti din data de 28.05.2020

Proces-verbal de şedinţă a  Consiliului local Hărmăneşti din data de 30.04.2020

Proces-verbal de şedinţă a Consiliului local Hărmăneşti din data de 26.03.2020.

Proces-verbal de şedinţă a  Consiliului local Hărmăneşti din data de 11.03.2020

Proces-verbal de şedinţă a  Consiliului local Hărmăneşti din data de 27.02.2020

Proces-verbal de ședință a Consiliului local Hărmănești din data de 30.01.2020

 

PROIECTE  DE  HOTĂRÂRI

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 32 din 15.07.2020 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48-2009, prin AA nr. 39

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 38 din 27.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III-2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 37 din 19.08.2020 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor … Programul pentru şcoli

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 30 din 01.07.2020 privind stadiul de înscriere a datelor în R A pentru semestrul I-2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 36 din 17.08.2020 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanţie din partea FGCR

Proiect de hotărâre nr.34 din 15.07.2020 privind aprobarea executării lucrărilor de construire gard şi pavelare

Proiect de hotărâre nr.31-07.07.2020 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare

Proiect de hotărâre nr. 35 din 20.07.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul lll/2020

Proiect de hotărâre nr.25 din 25.05.2020.privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul ll 2020

Proiect de hotărâre nr. 23 din 14.05.2020 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economci şi asigurarea cofinanţării

Proiect de hotărâre nr. 22 din 13.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul ll 2020

Proiect de hotărâre nr.20 din 23.04.2020 privind acordarea mandatului special reprezentantului comunei Hărmăneşti în AGA ADIS Iaşi

Proiect de hotărâre nr. 18 din 06.04.2020 privind actualizarea sau modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare

 

Proiect de hotărâre nr. 1 din 07.01.2020 privind organizarea rețelei școlare de pe raza comunei Hărmănești , județul Iași pentru anul școlar 2020-2021

Proiect de hotărâre nr.7 din 23.01.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48 din 2009

Proiect de hotărâre nr. 13 din 26.02.2020 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici

Proiect de hotărâre nr.12 din 18.02.2020 privind aprobarea bugetului general pe venituri și cheltuieli al comunei Hărmănești pentru anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 2 din 07.01.2020 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Hărmănești , județul Iași

Proiect de hotărâre nr. 4 din 10.01.2020 privind aprobarea Actului constitutiv și a Statutului ,, Asociației de Dezvoltare IntercomunitarăTodirești – Hărmănești,,

Proiect de hotărâre nr. 5 din 13.01.2020 privind aprobarea execuției bugetelor pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare la data de 31.12.2019

Proiect de hotărâre nr. 3 din 08.01.2020 privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019

Proiect de hotărâre nr. 20 din 23.12.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV din 2019

Proiect de hotărâre nr. 18 din 16.12.2019 privind aprobarea planului de măsuri pentru ămbunătățirea activității de bună gospodărire, ănfrumusețare și de mediu a comunei Hărmănești

Proiect de hotărâre nr. 17 din 16.12.2019 privind aprobarea planului de lucrări pentru beneficiarii Legiinr. 416 din 2001

Proiect de hotărâre nr. 13 din 22.11.2019 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare

Proiect de hotărâre nr. 6 din 15.01.2020.privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural FGCR