Persoanele cu funcții de conducere din cadrul PRIMĂRIEI HĂRMĂNEȘTI, județul IAȘI

IOAN  SECRIERU – PRIMAR

AUREL  COȚOVANU – VICEPRIMAR

DANIELA LILIANA  IFTENE – SECRETAR GENERAL UAT