ANUL 2018

Dispozitia nr.279 din 18.10.2018 privind convocarea Consiliului local Harmanesti in sedinta ordinara din data de 25.10.2018

Dispozitia nr.280 din 22.10.2018 privind numirea dirigintelui de santier pentru obiectivul ,,Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Harmanestii Vechi

Dispozitia nr.281 din 22.10.2018 privind persoana responsabila cu urmarirea contractului de finantare-inregistrarea sistematica

Dispozitia nr.282 din 25.10.2018 privind desemnarea responsabilului cu exploatarea a 2000 mp agregate minerale

Dispozitia nr. 283 din 30.10.2018 privind nominalizarea operatorilor economici care vor constitui Reteaua Comerciala a comunei Harmanesti

Dispozitia nr. 284 din 30.10.2018 privind constituirea Comisiei pentru probleme de aparare  a comunei Harmanesti

Dispozitia nr. 285 din 31.10.2018 privind efectuarea de anchete sociale pentru cererile de ajutor social

Dispozitia nr. 286 din 31.10.2018 privind efectuarea de anchete sociale pentru cererile de alocatia de sustinere a familiei

Dispozitia nr. 287 din 02.11.2018 privind stabilirea dreptului la ajutor de incalzire conform cu prevederile Legii 416/2001, precum si a cuantumului acestuia

Dispozitia nr. 296 din 05.11.2018 privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara

Dispozitia nr.306 din 07.11.2018 privind numirea persoanei responsabile cu gestiunea curenta a resurselor umane si a functiilor publice

Dispozitia nr. 310 din 16.11.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV/2018

Dispozitia nr. 311 din 19.11.2018 privind rectificarea de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV/2018

Dispozitia nr.321 din 21.11.2018 privind incetarea contractului de munca

Dispozitia nr.322 din 22.11.2018 privind convocarea  Consiliului Local in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 325 din 28.11.2018 privind organizarea inventarierii pentru stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu in patrimoniul unitatii administrativ -teritoriale Harmanesti

Dispozitia nr. 326 din 28.11.2018 privind constituirea comisiei de casare a tuturor bunurilor deteriorate aflate in patrimoniului unitatii administrativ-teritoriale Harmanesti

Dispozitia nr. 329 din 28.11.2018 privind efectuarea anchetelor sociale la cererile pentru alocatia de sustinere a familiei

Dispozitia nr. 332 din 06.12.2018 privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara

Dispozitia nr. 333 din 06.12.2018 privind  stabilirea de masuri pentru corectarea si inlaturarea deficientelor constatate in Decizia nr. 116/2018

ANUL 2019

 

Dispozitia nr.1 privind evidenta si inregistrarea condicilor si registrelor Primariei Harmanesti precum si stabilirea plajei de numere pentru anul 2019

Dispozitia nr. 2 privind convocarea Consiliului local in data de 08.01.2019

Dispozitia nr. 20 privind aprobarea raportului de evaluare pentru procedura simplificata la obiectivul ,, Extindere sistem de canalizare in localitatea Boldesti si Harmanestii Vechi

Dispozitia nr. 25 privind convocarea Consiliului local Harmanesti in data de 31.01.2019

Dispozitia nr. 26 privind constituirea comisiei de evaluare pentru procedura de achizitie publica simplificata

Dispozitia nr. 27 privind efectuarea anchetelor sociale la cererile pentru alocatie de sustinere

Dispozitia nr. 28 privind constituirea comisiei care va proceda la numararea efectivelor de ovine

Dispozitia nr. 44 privind convocarea Consiliului local in data de 28.02.2019

Dispozitia nr. 45 privind convocarea Consiliului local in data de 25.02.2019

Dispozitia nr. 46 privind desemnarea persoanei responsabila cu implementarea Programului pentru scoli

Dispozitia nr. 47 privind desemnarea persoanei pentru efectuarea anchetelor sociale pentru cererile VMG

Dispozitia nr. 48 privind desemnarea persoanei pentru efectuarea anchetelor sociale pentru cererile ASF

Dispozitia nr. 49 privind aprobarea si intrarea in vigoare a procedurilor operationale

Dispozitia nr. 50 privind constituirea comisiei – primirea cu titlu gratuit panouri parazapezi

Dispozitia nr. 53 privind constituirea comisiei de receptie

Dispozitia nr. 54privind desemnarea persoanei responsabila cu managementul functiilor sensibile

Dispozitia nr. 77  privind modificarea Planului de achizitii publice pentru anul 2019

Dispozitia nr.78 privind convocarea Consiliului local Harmanesti in data de 28.03.2019

Dispozitia nr. 79 privind desemnarea persoanei pentru efectuarea anchetelor sociale pentru cererile VMG

Dispozitia nr. 80 privind convocarea Consiliului local Harmanesti in data de 02.04.2019

Dispozitia nr. 81 privind desemnarea persoanei pentru efectuarea anchetelor sociale pentru cererile ASF

Dispozitia nr. 89 privind constituirea Grupului de lucru pentru identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie

Dispozitia nr. 92 privind convocarea Consiliului local Harmanesti in data de 25.04.2019

Dispozitia nr. 93 privind convocarea Consiliului local Harmanesti in data de 22.04.2019

Dispozitia nr. 94 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral

Dispozitia nr. 95 privind stabilirea masurilor de recuperare de catre functionari publici si pers. contractual a timpului de lucru

Dispozitia nr. 96 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din comuna Harmanesti

Dispozitia nr. 97 privind efectuarea anchetelor sociale la cereride de VMG

Dispozitia nr. 99 privind programul de lucru

Dispozitia nr. 100 privind aprobarea planului anual de perfectionare profesionala

Dispozitia nr 105 privind efectuarea anchetelor sociale la cererile pentru ASF

Dispozitia nr.109 privind interzicerea consumului de bauturi alcoolice in localurile publice pe o raza de  500 m distanta de fata de sectiile de votare 

Dispozitia nr. 110 privind numirea persoanelor responsabile cu amenajarea sectiilor de votare

Dispozitia nr. 111 privind convocarea Consiliului local Harmanesti in data de 30.05.2019

Dispozitia nr. 112 privind modificarea Planului de achizitii publice pentru anul 2019

Dispozitia nr. 113 privind desemnarea persoanei responsabila de instrumentarea dosarelor de ajutor social

Dispozitia nr. 135 privind numirea dirigintelui de santier pentru obiectivul ,, Modernizare drumuri satesti DS851 si DS774

Dispozitia nr. 136 privind numirea asistentului social pentru efectuarea anchetelor sociale pentru cererile pentru ASF

Dispozitia nr. 141 privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara in data de 27.06.2019

Dispozitia nr. 142 privind aprobarea raportului de evaluare pentru procedura simplificata la obiectivul Servicii de asistenta tehnica…