ANUL 2019

 

Dispozitia nr.1 privind evidenta si inregistrarea condicilor si registrelor Primariei Harmanesti precum si stabilirea plajei de numere pentru anul 2019

Dispozitia nr. 2 privind convocarea Consiliului local in data de 08.01.2019

Dispozitia nr. 20 privind aprobarea raportului de evaluare pentru procedura simplificata la obiectivul ,, Extindere sistem de canalizare in localitatea Boldesti si Harmanestii Vechi

Dispozitia nr. 25 privind convocarea Consiliului local Harmanesti in data de 31.01.2019

Dispozitia nr. 26 privind constituirea comisiei de evaluare pentru procedura de achizitie publica simplificata

Dispozitia nr. 27 privind efectuarea anchetelor sociale la cererile pentru alocatie de sustinere

Dispozitia nr. 28 privind constituirea comisiei care va proceda la numararea efectivelor de ovine

Dispozitia nr. 44 privind convocarea Consiliului local in data de 28.02.2019

Dispozitia nr. 45 privind convocarea Consiliului local in data de 25.02.2019

Dispozitia nr. 46 privind desemnarea persoanei responsabila cu implementarea Programului pentru scoli

Dispozitia nr. 47 privind desemnarea persoanei pentru efectuarea anchetelor sociale pentru cererile VMG

Dispozitia nr. 48 privind desemnarea persoanei pentru efectuarea anchetelor sociale pentru cererile ASF

Dispozitia nr. 49 privind aprobarea si intrarea in vigoare a procedurilor operationale

Dispozitia nr. 50 privind constituirea comisiei – primirea cu titlu gratuit panouri parazapezi

Dispozitia nr. 53 privind constituirea comisiei de receptie

Dispozitia nr. 54privind desemnarea persoanei responsabila cu managementul functiilor sensibile

Dispozitia nr. 77  privind modificarea Planului de achizitii publice pentru anul 2019

Dispozitia nr.78 privind convocarea Consiliului local Harmanesti in data de 28.03.2019

Dispozitia nr. 79 privind desemnarea persoanei pentru efectuarea anchetelor sociale pentru cererile VMG

Dispozitia nr. 80 privind convocarea Consiliului local Harmanesti in data de 02.04.2019

Dispozitia nr. 81 privind desemnarea persoanei pentru efectuarea anchetelor sociale pentru cererile ASF

Dispozitia nr. 89 privind constituirea Grupului de lucru pentru identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie

Dispozitia nr. 92 privind convocarea Consiliului local Harmanesti in data de 25.04.2019

Dispozitia nr. 93 privind convocarea Consiliului local Harmanesti in data de 22.04.2019

Dispozitia nr. 94 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral

Dispozitia nr. 95 privind stabilirea masurilor de recuperare de catre functionari publici si pers. contractual a timpului de lucru

Dispozitia nr. 96 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din comuna Harmanesti

Dispozitia nr. 97 privind efectuarea anchetelor sociale la cereride de VMG

Dispozitia nr. 99 privind programul de lucru

Dispozitia nr. 100 privind aprobarea planului anual de perfectionare profesionala

Dispozitia nr 105 privind efectuarea anchetelor sociale la cererile pentru ASF

Dispozitia nr.109 privind interzicerea consumului de bauturi alcoolice in localurile publice pe o raza de  500 m distanta de fata de sectiile de votare 

Dispozitia nr. 110 privind numirea persoanelor responsabile cu amenajarea sectiilor de votare

Dispozitia nr. 111 privind convocarea Consiliului local Harmanesti in data de 30.05.2019

Dispozitia nr. 112 privind modificarea Planului de achizitii publice pentru anul 2019

Dispozitia nr. 113 privind desemnarea persoanei responsabila de instrumentarea dosarelor de ajutor social

Dispozitia nr. 135 privind numirea dirigintelui de santier pentru obiectivul ,, Modernizare drumuri satesti DS851 si DS774

Dispozitia nr. 136 privind numirea asistentului social pentru efectuarea anchetelor sociale pentru cererile pentru ASF

Dispozitia nr. 141 privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara in data de 27.06.2019

Dispozitia nr. 142 privind aprobarea raportului de evaluare pentru procedura simplificata la obiectivul Servicii de asistenta tehnica…

Dispoziţia nr. 156 privind numirea dirigintelui de şantier

Dispoziţia nr. 157 privind efectuarea anchetelor sociale ASF

Dispoziţia nr. 158 privind desemnarea persoanei pentru a efectua anchetele sociale VMG

Dispoziţia nr. 162 privind constituirea comisiei de evaluare

Dispoziţia nr.163 privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru

Dispoziţia nr. 171 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuielipe trim. III2019

Dispoziţia nr. 179 privind convocarea Consiliului local

Dispoziţia nr. 181 privind componenţa comisiei de recepţie

Dispoziţia nr. 182 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul

Dispoziţia nr. 183 privind efectuarea de anchete sociale pentru cererile de ajutor social

Dispoziţia nr. 184 privind efectuarea de anchete sociale la cererile pentru alocaţia de susţinere

Dispoziţia nr. 185 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III şi IV 2019

Dispoziţia nr.186 privind constituirea comisiei de recepţie

Dispoziţia nr. 187 privind constituirea comisiei de recepţie

Dispoziţia nr. 204 privind convocarea Consiliului local

Dispoziţia nr.206 privind stabilirea locurilor de afişaj electoral

Dispoziţia nr. 207 privind mandatului de executare

Dispoziţia nr. 208 privind mandatul de executare

Dispozitia nr. 216 privind efectuarea verificarilor in teren la cererile pentru tichete de gradinita

Dispozitia nr. 217 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din comuna Harmanesti

Dispozitia nr. 218 privind reorganizarea CLSU Harmanesti

Dispozitia nr. 237 privind convocarea Consiliului local Harmanesti

Dispozitia nr. 238 privind punerea in aplicare a mandatului de executare- activitati in folosul comunitatii

Dispozitia nr.239 privind modificarea de cuantum alocatiei pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 240 privind modificarea de cuantum alocatiei pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 241 privind modificarea de cuantum alocatiei pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 242 privind incetarea dreptului la alocatia pentru  sustinerea familiei

Dispozitia nr. 243 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 244 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 245 privind  incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 246 privind angajarea, cu contract de munca ca asistent personal

Dispozitia nr. 247 privind modificarea numarului de membri la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 248 privind acordarea dreptului la tichete sociale pentru gradinita

Dispozitia nr. 249 privind acordarea dreptului la tichete sociale pentru gradinita

Dispozitia nr. 250 privind modificarea de cuantum la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 251 privind instituirea curatelei si numirea de curator special

Dispozitia nr. 252 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV/2019

Dispozitia nr. 253 privind constituirea Comisiei de receptie

Dispozitia nr. 254 privind  convocarea Consiliului local in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 255 privind aprobarea raportului de evaluare pentr procedura simplificata la obiectivul ,, Achizitie buldoexcavator pentru comuna Harmanesti, judetul Iasi

Dispozitia nr. 256 privind efectuarea de anchete sociale pentru cererile de ajutor social

Dispozitia nr. 257 privind efectuarea anchetelor sociale la cererilepentru alocatia de sustinere

Dispozitia nr. 258 privind acordarea de ajutor de urgenta

Dispozitia nr. 259 privind interzicerea desfacerii bauturilor alcoolice in localurile publice pe o raza de 500 m distanta fata de sectiile de votare

Dispozitia nr.260 privind acordarea dreptului la ajutorul de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 261 privind acordarea dreptului la ajutorul de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 262 privind acordarea dreptului la ajutorul de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 263 privind stabilirea dreptului la ajutor de incalzire conform cu prevederile Legii nr. 416/2001, precum si cuantumul acestuia

Dispozitia nr. 264 privind aprobarea si intrarea in vigoare a procedurilor operationale

Dispozitia nr. 265 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV/2019

Dispozitia nr. 266 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 267 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 268 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 269 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 270 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 271 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 272 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, precum si cuantumul acesteia

Dispozitia nr. 273 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familei, precum si cuantumul acesteia

Dispozitia nr. 274 privind modificarea de cuantum la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 275 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum si a cuantumului acestuia

Dispozitia nr. 276 privind stabilirea dreptului la ajutor social , precum si a cuantumului acestuia

Dispozitia nr. 277 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum si a cuantumului acestuia

Dispozitia nr. 278 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum si a cuantumului acestuia

Dispozitia nr. 279 privind reluarea ajutorului social pentru familie

Dispozitia nr. 280 privind reluarea ajutorului social pentru familie

Dispozitia nr. 281 privind reluarea ajutorului social pentru familie

Dispozitia nr. 282 privind reluarea ajutorului social pentru familie

Dispozitia nr. 283 privind reluarea ajutorului social pentru familie

Dispozitia nr. 284 privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru familie

Dispozitia nr. 285 privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru familie

Dispozitia nr. 286 privind incetarea dreptului la ajutor social si ajutor de incalzire pentru familie

Dispozitia nr. 287 privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru familie

Dispozitia nr. 288 privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru familie

Dispozitia nr. 289 privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru familie

Dispozitia nr. 290 privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru familie

Dispozitia nr. 291 privind transformarea unei functii publice vacante

Dispozitie nr. 292 privind convocarea Consiliului local in data de 28.11.2019

Dispozitia nr. 293 privind interzicerea desfacerii de bauturi alcoolice

Dispozitia nr. 294 privind acordarea dreptului la ajutor de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 295 privind acordarea dreptului la ajutor de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 296 privind acordarea dreptului la ajutor de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 297 privind acordarea dreptului la ajutor de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 298 privind acordarea dreptului la ajutor de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 299 privind acordarea dreptului la ajutor de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr.300 privind acordarea dreptului la ajutor de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr.301 privind indeplinire de atributii

Dispozitia nr. 302 privind efectuarea anchetelor sociale pentru dosarele ASF

Dispozitia nr. 303 privind angajarea cu contract de munca pe perioada determinata ca asistent personal

Dispozitia nr. 304 privind acordarea dreptului la alocatia de sustinere pentru familie

Dispozitia nr. 305 privind convocarea Consiliului local in data de 10.12.2019

Dispozitia nr. 306 privind acordarea ajutorului de inmormantare

Dispozitia nr. 307 privind convocarea Consiliului local in data de 19.12.2019

Dispozitia nr. 308 privind acordarea dreptului la ajutorul social

Dispozitia nr. 309 privind modificarea cuantumului ajutorului social

Dispozitia nr. 310 privind incetarea dreptului la ajutorul social

Dispozitia nr. 311 privind incetarea dreptului la ajutorul social

Dispozitia nr. 312 privind  acordarea dreptului la ajutor de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 313 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 314 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familei

Dispozitia nr. 315 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 316 privind indeplinirea mandatului de executare ce are ca obiect sanctiunea prestarii activitatii in folosul comunitatii

Dispozitia nr. 317 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 318 privind modificarea numarului de membri luati in calcul la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 319 privind modificarea de cuantum la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 320 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familei

Dispozitia nr. 321 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 322 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 323 privind   acordarea dreptului  la ajutor de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 324  privind acordarea dreptului  la ajutor de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 325 privind acordarea dreptului la ajutor de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr.326 privind acordarea dreptului la ajutor  de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 327 privind desemnarea persoanei responsabila cu organizarea Monitorului Oficial Local

Dispozitia nr. 328 privind perioada in care se va efectua operatiunea de inventariere bunurilor si valorilor detinute in patrimoniul UAT Harmanesti si constituirea comisiei

Dispozitia nr. 329 privind modificarea Planului Anual al achizitiilor publice pentru anul 2019

Dispozitia nr. 330 privind angajarea cu contract individual de munca pe perioada determinata, ca asistent personal

Dispozitia nr. 331 privind constituirea Comisiei  de casare 

Dispozitia nr. 332 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV/2019

Dispozitia nr. 333 privind stabilirea masurilor de recuperare de catre functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comnei Harmanesti

Dispozitia  nr. 334 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitie publica si a Planului Anual al achizitiilor publice pentru anul 2020

Dispozitia nr. 335 privind desemnarea persoanei care va efectua anchete sociale pentru cererile depuse pentru ASF

Dispozitia nr. 336 privind acordarea sprijinului financiar

 

ANUL 2018

Dispozitia nr.279 din 18.10.2018 privind convocarea Consiliului local Harmanesti in sedinta ordinara din data de 25.10.2018

Dispozitia nr.280 din 22.10.2018 privind numirea dirigintelui de santier pentru obiectivul ,,Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Harmanestii Vechi

Dispozitia nr.281 din 22.10.2018 privind persoana responsabila cu urmarirea contractului de finantare-inregistrarea sistematica

Dispozitia nr.282 din 25.10.2018 privind desemnarea responsabilului cu exploatarea a 2000 mp agregate minerale

Dispozitia nr. 283 din 30.10.2018 privind nominalizarea operatorilor economici care vor constitui Reteaua Comerciala a comunei Harmanesti

Dispozitia nr. 284 din 30.10.2018 privind constituirea Comisiei pentru probleme de aparare  a comunei Harmanesti

Dispozitia nr. 285 din 31.10.2018 privind efectuarea de anchete sociale pentru cererile de ajutor social

Dispozitia nr. 286 din 31.10.2018 privind efectuarea de anchete sociale pentru cererile de alocatia de sustinere a familiei

Dispozitia nr. 287 din 02.11.2018 privind stabilirea dreptului la ajutor de incalzire conform cu prevederile Legii 416/2001, precum si a cuantumului acestuia

Dispozitia nr. 296 din 05.11.2018 privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara

Dispozitia nr.306 din 07.11.2018 privind numirea persoanei responsabile cu gestiunea curenta a resurselor umane si a functiilor publice

Dispozitia nr. 310 din 16.11.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV/2018

Dispozitia nr. 311 din 19.11.2018 privind rectificarea de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV/2018

Dispozitia nr.321 din 21.11.2018 privind incetarea contractului de munca

Dispozitia nr.322 din 22.11.2018 privind convocarea  Consiliului Local in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 325 din 28.11.2018 privind organizarea inventarierii pentru stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu in patrimoniul unitatii administrativ -teritoriale Harmanesti

Dispozitia nr. 326 din 28.11.2018 privind constituirea comisiei de casare a tuturor bunurilor deteriorate aflate in patrimoniului unitatii administrativ-teritoriale Harmanesti

Dispozitia nr. 329 din 28.11.2018 privind efectuarea anchetelor sociale la cererile pentru alocatia de sustinere a familiei

Dispozitia nr. 332 din 06.12.2018 privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara

Dispozitia nr. 333 din 06.12.2018 privind  stabilirea de masuri pentru corectarea si inlaturarea deficientelor constatate in Decizia nr. 116/2018