Dispozitiile autoritatii executive

ANUL 2020

Dispoziția nr.77 privind rectificarea actului de căsătorie nr. 13 din 21.02.1925(exemplarul I)

Dispoziția nr. 76 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru titularul Tofan Andreia

Dispoziția nr. 75 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, precum și stabilire cuantumului Manolăchioaia A. E

Dispoziția nr.74 privind restituirea unor drepturi salariale

Dispoziția nr.73 privind majorarea cuantumului indemnizației acordate d-nei V. I 

Dispoziția nr.72 privind majorarea cuantumului indemnizației acordate d-lui C. V 

Dispoziția nr.71 privind majorarea cuantumului indemnizației acordate d-nei N. B 

Dispoziția nr.70 privind majorarea cuantumului indemnizației acordate d-lui L. M 

Dispoziția nr. 69 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei și stabilire perioadă de debit drept necuvenit pentru familia titularului A.C.M

Dispoziția nr. 68 privind acordarea dreptului la ajutorul de încălzire a locuinței cu lemne pentru titularul B. A. E.

Dispoziția nr. 67 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei , precum și cuantumul acesteia pentru familia B.A.E.

Dispoziția nr. 66 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei , precum și cuantumul acesteia pentru familia C.M.I.

Dispoziția nr. 65 privind acordarea dreptului la tichete sociale pentru grădiniță pentru  familia H.M.

Dispoziția nr. 64 privind modificarea de cuantum la alocația pentru susținerea familiei acordată familiei  S.B.O.

Dispoziția nr. 63 privind efectuarea de anchete sociale pentru cererile de ajutor social

Dispoziția nr.62 privind stabilirea perioadei de debit pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor social pentru familia M.S.

Dispoziția nr.61 privind stabilirea perioadei de debit pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor social pentru familia T.J.

Dispoziția nr. 60 privind constituire Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul,, Modernizare drumuri comunale în Hărmăneștii Noi, comuna Hărmănești,,

Dispoziția nr.59 privind stabilirea drepturilor salariale 

Dispoziția nr. 58 privind efectuarea anchetelor sociale la cererile pentru alocația de susținere

Dispoziția nr. 57 privind modificarea Dispoziției nr.1 din 2020, art.1

Dispoziția nr. 56 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 55 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 54 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 53 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 52 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 51 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 50 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 49 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 48 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 47 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 46 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 45 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 44 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 43 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 42 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 41 privind stabilirea componenței comisiei de concurs

Dispoziția nr. 40 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 39 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 38 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 37 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 36 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 35 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 34 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 33 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 32 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 31 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 30 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 29 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 28 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 27 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 26 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 25 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară

Dispoziția nr. 24 privind organizarea concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de natură contractuală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Hărmănești, județul Iași

Dispoziția nr. 23 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară în data de 20.01.2020, ora 15,00

Dispoziția nr. 22 privind punerea în aplicare a mandatului de executare ce are ca obiect sancțiunea prestării activității în folosul comunității de către Zaharia Octav

Dispoziția nr. 21 privind modificarea de cuantum la alocația pentru susținerea familiei acordată familiei Mandache Elena Petronela

Dispoziția nr. 20 privind modificarea de cuantum la alocația pentru susținerea familiei acordată familiei Timoftescu Giorgiana Mihaela

Dispoziția nr. 19 privind stabilirea dreptului la ajutor de încălzire conform cu prevederile Legii nr. 416/2001, precum și a cuantumului acestuia pentru familia Stan Elena

Dispoziția nr. 18 privind stabilirea dreptului la ajutor de încălzire conform cu prevederile Legii nr. 416/2001, precum și a cuantumului acestuia pentru familia Diaconescu Eugen

Dispoziția nr. 17 privind stabilirea dreptului la ajutor de încălzire conform cu prevederile Legii nr. 416/2001 precum și a cuantumului acestuia pentru familia Coțovanu Mihai

Dispoziția nr. 16 privind stabilirea dreptului la ajutor de încălzire conform cu prevederile Legii nr. 416/2001, precum și cuantumul acestuia pentru familia Anghel Constantin

Dispoziția nr. 15 privind modificarea de cuantum a ajutorului social acordat titularului familiei Timoftescu Vasile Silviu

Dispoziția nr. 14 privind modificarea de cuantum a ajutorului social acordat titularului familiei Mandache Elena Petronela

Dispoziția nr. 13 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum și a cuantumului acestuia pentru familia Timoftescu Jănița

Dispoziția nr. 12 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum și a cuantumului acestuia pentru familia Stan Elena

Dispoziția nr. 11 privind stabilirea dreptului la ajutor social,precum și a cuantumului acestuia pentru familia Diaconescu Eugen

Dispoziția nr. 10 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum și a cuantumului acestuia pentru familia Coțovanu Mihai

Dispoziția nr. 9 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum și a cuantumului acestuia pentru familia Anghel Constantin

Dispoziția nr. 8 privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia Timoftescu Ioan

Dispoziția nr. 7 privind stabilirea componenței  comisiei de recepție a bunurilor, produselor, lucrărilor și serviciilor achiziționate de către Primăria Hărmănești în anul 2020 

Dispoziția nr. 6 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru familia titularului Vasiliu Cornelia

Dispoziția nr. 5 privind evidența și înregistrarea condicilor și registrelor Primăriei Hărmănești precum și stabilirea plajei de numere pentru anul 2020

Dispoziția nr. 4 privind constituirea comisiei care va proceda la numărarea  efectivelor de ovine

Dispoziția nr. 3 privind încetarea contractului individual de muncă ca asistent personal

Dispoziția nr. 2 privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019

Dispoziția nr. 1 privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, ca asistent personal

Accesând linkul    https://primaria-harmanesti.ro/dispozitii/ aveți posibilitatea vizualizării dispozițiilor din anii precedenți