Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive

Regulamentului propriu cuprizând măsurile metodologice,organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii  ale autorităţii executive

Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor autorităţii executive

ANUL 2021

Dispoziţia nr. 184 privind trecerea într-o gradaţie superioară tranşei de vechime

Dispoziţia nr. 183 privind rectificareaactului de deces

Dispoziţia nr. 182 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

Dispoziţia nr. 181 privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată ca asistent personal

Dispoziţia nr. 180 privind modificarea de cuantum la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 179 privind rectificarea bugetului de venituri  şi cheltuieli pe trimestrul III/2021

Dispoziţia nr. 178 privind reluarea ajutorului social pentru familia titularului

Dispoziţia nr. 177 privind reluarea ajutorului social pentru familia titularului

Dispoziţia nr. 176 privind reluarea ajutorului social pentru  familia titularului

Dispoziţia nr. 175 privind reluarea ajutorului social pentru familia titularului

Dispoziţia nr. 174 privind reluarea ajutorului social pentru familia titularului

Dispoziţia nr. 173 privind reluarea ajutorului social pentru familia titularului

Dispoziţia nr. 172 privind reluarea ajutorului social pentru familia titularului

Dispoziţia nr. 171 privind reluarea ajutorului social pentru familia titularului

Dispoziţia nr. 170 privind reluarea ajutorului social pentru familia titularului

Dispoziţia nr. 169 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum şi a cuantumului acestuia

Dispoziţia nr. 168 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum şi a cuantumului acestuia

Dispoziţia nr. 167 privind numirea persoanei responsabile cu riscurile la nivelul Primăriei comunei Hărmăneşti 

Dispoziţia nr. 166 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară ROI

Dispoziţia nr. 165 privind numirea persoanei responsabile cu elaborarea procedurilor operaţionale şi de sistem la nivelul Primăriei comunei Hărmăneşti

Dispoziţia nr. 164 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării SCIM

Dispoziţia nr. 163 privind modificarea de cuantum la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 162 privind constituirea Comisiei paritară din cadrul Primăriei Comunei Hărmăneşti

Dispoziţia nr. 161 privind numirea persoanei responsabile cu protecţia datelor cu caracter personal

Dispoziţia nr. 160 privind efectuarea anchetelor sociale la solicitanţii de  ASF

Dispoziția nr. 159 privind trecerea într-o gradație superioară corespunzătoare tranșei în vechimeîn muncă

Dispoziția nr. 158 privind numirea persoanei responsabile cu desfășurarea activității de exploatare a agregatelor minerale

Dispoziția nr. 157 privind ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin proces-verbal de control

Dispoziția nr. 156 privind suspendarea dreptului la ajutor social

Dispoziția nr. 155 privind suspendarea dreptului la ajutor social

Dispoziția nr. 154 privind suspendarea dreptului la ajutor social

Dispoziția nr. 153 privind suspendarea dreptului la ajutor social

Dispoziția nr. 152 privind suspendarea dreptului la ajutor social

Dispoziția nr. 151 privind suspendarea dreptului la ajutor social

Dispoziția nr. 150 privind suspendarea dreptului la ajutor social

Dispoziția nr. 149 privind suspendarea dreptului la ajutor social

Dispoziția nr. 148 privind suspendarea dreptului la ajutor social

Dispoziția nr. 147 privind suspendarea dreptului la ajutor social

Dispoziția nr. 146 privind suspendarea dreptului la ajutor social

Dispoziția nr. 145 privind modificarea de cuantum a ajutorului social

Dispoziția nr. 144 privind modificarea de cuantum a ajutorului social

Dispoziția nr. 143 privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 26.08.2021

Dispoziţia nr. 142 privind constituirea comisiei de evaluare pentru procedura simplificata Achiziţia de tablete de uz şcolar cu trafic de internet inclus şi laptopuri în cadrul proiectului ,, Achiziţie echipamente necesare desfăşurării activităţii didactice în comuna Hărmăneşti, judeţul Iaşi,,- cod proiect 144706

Dispoziţia nr. 141 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei precum şi a cuantumului acestuia

Dispoziţia nr. 140 privind modificarea de cuantum şi de membri la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 139 privind modificarea de cuantum la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 138 privind modificarea de cuantum la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 137 privind modificarea de cuantum la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 136 privind modificarea de cuantum la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 135 privind modificarea numărului de membri la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 134 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei precum şi a cuantumului acestuia

Dispozişia nr. 133 privind efectuarea anchetelor sociale la cererile pentru alocaţia de susţinere

Dispoziţia nr. 132 prin care se revocă dispoziţia Primarului nr.100/27.05.2021

Dispoziţia nr. 131 privind suspendarea dreptului la ajutor social al titularului

Dispoziţia nr. 130 privind suspendarea dreptului la ajutor social al titularului

Dispoziţia nr. 129 privind suspendarea dreptului la ajutor social al titularului

Dispoziţia nr. 128 privind suspendarea dreptului la ajutor social al titularului

Dispoziţia nr. 127 privind suspendarea dreptului la ajutor social al titularului

Dispoziţia nr. 126 privind suspendarea dreptului la ajutor social al titularului

Dispoziţia nr. 125 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum şi a cuantumului acestuia

Dispoziţia nr. 124 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum şi a cuantumului acestuia

Dispoziţia nr.123 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum şi a cuantumului acestuia

Dispoziţia nr. 122 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum şi a cuantumului acestuia

Dispoziţia nr. 121 privind încetarea dreptului la ajutor social pentru familie

Dispoziţia nr.120 privind încetarea dreptului la ajutor social pentru familie

Dispoziţia nr. 119 privind convocarea Consilului local în şedinţă ordinară în data de 29.07.2021, ora 15,00

Dispoziţia nr. 118 privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară în data de 26.07.2021, ora 14,00

Dispoziţia nr. 117 privind constituirea echipei de implementare a proiectului,, Achiziţie echipamente necesare desfăşurării activităţii didactice în comuna Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Dispoziţia nr. 116 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei 

Dispoziţia nr. 115 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 114 privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 113 privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei 

Dispoziţia nr. 112 privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 111 privind trecerea într-o gradaţie superioară corespunzătoare tranşei de vechime

Dispoziţia nr. 110 privind efectuarea anchetelor sociale la cererile pentru alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 109 privind reluarea ajutorului social pentru familie

Dispoziţia nr. 108 privind reluarea ajutorului social pentru  familie

Dispoziţisa nr. 107 privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară în data de 22.06.2021, ora 14,00

Dispoziţia nr. 106 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară în data de 24.06.2021, ora 15

Dispoziţia nr. 105 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprizând măsurile  metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia  proiectelor de dispoziţii

Dispoziţia nr. 104 privind angajarea cu conract individual de muncă pe perioadă nedeterminată ca asistent personal

Dispoziţia nr. 103 privind modificarea de cuantum la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 102 privind efectuarea anchetelor sociale la cererile pentru alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 101 privind constituirea comisiei de evaluare pentru procedura simplificată Aciziţii dotări pentru obiectivul ,,Reabilitare şi dotare Cămin Cultural în satul Hărmăneştii Vechi

Dispoziţia nr. 100 privind modificarea Planului Anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021

Dispoziţia nr. 99 privind suspendarea dreptului la ajutor social

Dispoziţia nr. 98 privind suspendarea dreptului la ajutor social

Dispoziţia nr. 97 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară în data de 27.05.2021, ora 15.00

Dispoziţia nr. 96 privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 95 privind încetarea dreptului la tichetul educaţional pentru preşcolari

Dispoziţia nr. 94 privind încetarea dreptului la tichetul educaţional pentru preşcolari

Dispoziţia nr. 93 privind modificarea numărului de membri la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 92 privind acordarea tichetului social pentru grădiniţă

Dispoziţia nr. 91 privind constituirea comisiei de evaluare pentru procedura simplificată Achiziţii dotări pentru obiectivul,, Construire centru îngrijire copii în satul Hărmăneştii Vechi

Dispoziţia nr. 90 privind modificarea Planului Anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021

Dispoziţia nr. 89 privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 88 privind modificarea dispoziţiei Primarului comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Dispoziţia nr. 87 privind actualizarea componenţei comisiei pentru probleme de apărare

Dispoziţia nr. 86 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei 

Dispoziţia nr. 85 privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 84 privind efectuarea anchetelor sociale la cererile pentru alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 83 privind numirea persoanei responsabile cu gestionarea bunei administrări şi justificarea sumelor ce se alocă funcţionării utilajului de tip buldoexcavator

Dispoziţia nr. 82 privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Hărmăneşti

Dispoziţia nr. 81 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară în data de 29.04.2021, ora 15.00

Dispoziţia nr. 80 privind încetarea dreptului la ajutor social

Dispoziţia nr. 79 privind modificarea de cuantum a ajutorului social

Dispoziţia nr. 78 privind modificarea de cuantum a ajutorului social 

Dispoziţia nr. 77 privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară în data de 21.04.2021

Dispoziţia nr. 76 privind modificarea Planului Anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021

Dispoziţia nr. 75 privind numirea persoanei responsabile cu monitorizarea situaţiilor de pantouflage la nivelul Primăriei Hărmăneşti

Dispoziţia nr. 74 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 73 privind modificarea de cuantumul la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 72 privind modificarea de cuantum la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 71 privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 70 privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 69 privind acordarea unui ajutor de urgenţă

Dispoziţia nr. 68 privind încetarea de drept a raporturilor de serviciu

Dispoziţia nr. 67 privind efectuarea anchetelor sociale la cererile pentru alocaţia de susţinere

Dispoziţia nr. 66 privind trecerea într-o gradaţie superioară corespunzătoare tranşei de vechime

Dispoziţia nr. 65 privind modificarea dispoziţiei Primarului comunei Hărmăneşti nr. 54 din 12.03.2021

Dispoziţia nr. 64 privind delegarea atribuţiilor viceprimarului comunei Hărmăneşti

Dispoziţia nr. 63 privind stabilirea indemnizaţiei viceprimarului comunei Hărmăneşti

Dispoziţia nr. 62 privind constituirea comisiei de recepţie finală 

Dispoziţia nr. 61 privind modificarea de cuantum şi număr de membri la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 60 privind modificarea comisiei pentru recensământului  general agricol din România-runda 2020

Dispoziţia nr. 59 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară în data de 25.03.2021, ora 15.00

Dispoziţia nr. 58 prin  care se aprobă lista suplimentară cu beneficiarii  pachetelor cu produse de igienă, respectiv cu produse alimentare acordate prin programul POAD 

Dispoziţia nr. 57 privind modificarea de cuantum a ajutorului social acordat titularului familiei

Dispoziţia nr. 56 privind modificarea de cuantum a ajutorului social acordat titularului familiei

Dispoziţia nr. 55 privind stabilirea dreptului la ajutor de încălzire conform cu prevederile Legii nr. 416/2001, precum şi a cuantumului acestuia

Dispoziţia nr. 54 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum şi a cuantumului acestuia

Dispoziţia nr. 53 privind stabilirea dreptului la ajutor de încălzire conform cu prevederile Legii nr. 416/2001, precum şi a cuantumului acestuia 

Dispoziţia nr. 52 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum şi a cuantumului acestuia

Dispoziţia nr. 51 privind stabilirea dreptului la ajutor de încălzire conform cu prevederile Legii nr. 416/2001, precum şi a cuantumului acestuia

Dispoziţia nr. 50 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum şi a cuantumului acestuia

Dispoziţia nr. 49 privind încetarea contractului individual de muncă 

Dispoziția nr. 48  privind acordarea tichetului social pentru grădiniță

Dispoziția nr. 47 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei precum și a cuantumului acestuia

Dispoziția nr. 46 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei precum și a cuantumului acestuia

Dispoziția  nr. 45 privind constituirea de debit pentru titularul dosarului de ajutor social

Dispoziția nr. 44 privind efectuarea anchetelor sociale la cererile pentru alocația de susținere

Dispoziția nr. 43 privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată ca asistent personal

Dispoziția nr. 42 privind constituirea comisiei care va proceda la numărarea efectivelor de ovine deținute de proprietarii de animale

Dispoziţia nr. 41 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară în data de 25.02.2021, ora 15.00

Dispoziţia nr. 40 privind modificarea Planului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021

Dispoziţia nr. 39 privind încetarea plăţii indemnizaţiei pentru persoana cu handicap

Dispoziţia nr. 38 privind modificarea de cuantum la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 37 privind angajarea cu contract de muncă pe perioadă determinată ca asistent personal

Dispoziţia nr. 36 privind modificarea valorii tichetului social pentru grădiniţă

Dispoziţia nr. 35 privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei, sezonul rece 2020-2021

Dispoziţia nr. 34 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei precum şi a cuantumului acestuia

Dispoziţia nr. 33 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei precum şi a cuantumului acestuia

Dispoziţia nr. 32 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei precum şi a cuantumului acestuia

Dispoziţia nr. 31 privind modificarea de cuantum la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 30 privind persoana care va efectua anchete sociale la solicitanţii de alocaţie pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 29 privind majorarea cuantumului indemnizaţiei acordate persoanei cu handicap

Dispoziţia nr. 28 privind majorarea cuantumului indemnizaţiei acordate persoanei cu handicap

Dispoziţia nr. 27 privind majorarea cuantumului indemnizaţiei acordate persoanei cu handicap

Dispoziţia nr. 26 privind majorarea cuantumului indemnizaţiei acordate persoanei cu handicap

Dispoziţia nr. 25 privind majorarea cuantumului indemnizaţiei acordate persoanei cu handicap

Dispoziţia nr. 24 privind majorarea cuantumului indemnizaţiei acordate persoanei cu handicap

Dispoziţia nr. 23 privind modificarea drepturilor salariale ale asistentului personal

Dispoziţia nr. 22 privind modificarea drepturilor salariale ale asistentului personal

Dispoziţia nr. 21 privind trecerea într-o gradaţie superioară corespunzătoare tranşei de vechime în muncă şi modificărilor salariale

Dispoziţia nr. 20 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Dispoziţia nr. 19 privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei 

Dispoziţia nr. 18 privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei, sezonul rece 2020-2021

Dispoziţia nr. 17 privind convocarea Consiliului localîn şedinţa ordinară în data de 28.01.2021, ora 15,00

Dispoziţia nr. 16 privind modificarea Planului Anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021

Dispoziţia nr. 15 privind încetarea dreptului la ajutor social

Dispoziţia nr.14 privind modificarea de cuantum a ajutorului social

Dispoziţia nr. 13 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum şi a cuantumului acestuia

Dispoziţia nr. 12 privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 11 privind modificarea de cuantum la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 10 privind modificarea de cuantum la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr.9 privind modificarea de cuantum la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr.8 privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr.7 privind încetarea contractului individual de muncă

Dispoziţia nr. 6 privind numirea îndrumătorului de stagiu şi stabilirea programului pentru desfăşurarea perioadei de stagiu

Dispoziţia nr.5 privind acordarea unui ajutor de urgenţă

Dispoziţia nr. 4 privind efectuarea anchetelor sociale la cererile pentru alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 3 privind componenţa comisiei de recepţie a bunurilor, produselor, lucrărilor şi serviciilor achiziţionate de către Primăria Hărmăneşti în anul 2021

Dispoziţia nr.2 privind evidenţa şi înregistrarea condicilor şi registrelor Primăriei Hărmăneşti precum şi stabilirea plajei de numere pentru anul 2021

Dispoziţia nr.1 privind acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2020

ANUL 2020

Dispoziţia nr. 319 privind încetarea contractului individual de muncă a asistentului personal

Dispoziţia nr. 318 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţie publică şi a Planului Anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021

Dispoziţia nr. 317 privind modificarea Planului Anual al achiziţiilor publice pentru anul 2020

Dispoziţia nr. 316 privind numirea în funcţie publică de execuţie

Dispoziţia nr. 315 privind încetarea raporturilor de serviciu pentru persoana numita în funcţia publică de execuţie

Dispoziţia nr. 314 privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei, sezonul  rece 2020-2021

Dispoziţia nr. 313 privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei, sezonul  rece 2020-2021

Dispoziţia nr. 312 privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei, sezonul  rece 2020-2021

Dispoziţia nr. 311 privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei, sezonul  rece 2020-2021

Dispoziţia nr. 310 privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei, sezonul  rece 2020-2021

Dispoziţia nr. 309 privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei, sezonul  rece 2020-2021

Dispoziţia nr. 308 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV 2020

Dispoziţia nr. 307 privind modificarea de nume al titularului la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 306 privind stabilirea dreptului la  alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 305 privind stabilirea dreptului la  alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 304 privind încetarea  alocaţiei pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 303 privind încetarea   alocaţiei pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 302 privind acordarea unui ajutor de înmormântare

Dispoziţia nr. 301 privind constituirea comisiei de recepţie  la terminarea lucrărilor pentru obiectivului ,, Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat în comuna Hărmăneşti

Dispoziţia nr. 300 privind constituirea comisiei de recepţie  la terminarea lucrărilor pentru obiectivului ,,Extindere sistem de canalizare în localitatea Hărmăneştii Vechi şi Boldeşti, comuna Hărmăneşti,,

Dispoziţia nr. 299 privind nominalizarea echipei locale de intervenţie şi sprijin local la nivelul comunei Hărmăneşti

Dispoziţia nr. 298 privind efectuarea anchetelor sociale la cererile pentru ASF

Dispoziţia nr. 297 privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară în data de 14.12.2020

Dispoziţia nr. 296 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară în data de 17.12.2020

Dispoziţia nr. 295 privind încetarea dreptului la ajutor social

Dispoziţia nr. 294 privind constituirea comisiei de casare a tuturor bunurilor deteriorate aflate în patrimoniul u.a.t. Hărmăneşti

Dispoziţia nr. 293 privind organizarea inventarierii pentru stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de natura activelor…..

Dispoziţia nr. 292 privind încetarea dreptului la ajutorul social

Dispoziţia nr. 291 privind modificarea Planului Anual al achiziţiilor publice pentru anul 2020

Dispoziţia nr. 290 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al B.E.S.V. de pe raza comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi pentru desfăşurarea alegerilor din data de 06.12.2020

Dispoziţia nr. 289 privind interzicerea desfacerii de băuturi alcoolice în localuri publice …în data de 06.12.2020

Dispoziţia nr. 288 privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei, sezonul rece 2020-2021

Dispoziţia nr. 287 privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei, sezonul rece 2020-2021

Dispoziţia nr. 286 privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei, sezonul rece 2020-2021

Dispoziţia nr. 285 privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei, sezonul rece 2020-2021

Dispoziţia nr.284 privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei, sezonul rece 2020-2021

Dispoziţia nr. 283 privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei, sezonul rece 2020-2021

Dispoziţia nr. 282 privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei, sezonul rece 2020-2021

Dispoziţia nr. 281 privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei, sezonul rece 2020-2021

Dispoziţia nr. 280 privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei, sezonul rece 2020-2021

Dispoziţia nr. 279 privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei, sezonul rece 2020-2021

Dispoziţia nr. 278 privind modificarea dispoziţiei Primarului comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi nr. 263/02.11.2020

Dispoziţia nr. 277 privind modificarea dispoziţiei Primarului comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi nr.268/02.11.2020

Dispoziţia nr. 276 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară în data de 26.11.2020,ora 15,00

Dispoziţia nr. 275 privind acordarea unui ajutor de urgenţă

Dispoziţia nr. 274 privind trecerea într-o gradaţie corespunzătoare tranşei de vechime în muncă

Dispoziţia nr. 273 privind modificarea dispoziţiei Primarului comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi nr. 272/02.11.2020

Dispoziţia nr. 272 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor

Dispoziţia nr. 271 privind încetarea dreptului la ajutor social pentru familie

Dispoziţia nr. 270 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum şi a cuantumului

Dispoziţia nr. 269 privind satbilirea dreptului la ajutor social, precum şi a cuantumului

Dispoziţia nr. 268 privind modificarea numărului de membri la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 267 privind prelungirea angajării cu contract individual de muncă în calitate de asistent personal pentru persoană cu handicap

Dispoziţia nr. 266 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral

Dispoziţia nr. 265 privind atribuţiile funcţiei de execuţie – referent stare civilă

Dispoziţia nr. 264 privind modificarea numărului de membri la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 263 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, precum şi a cuantumului

Dispoziţia nr. 262 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, precum şi a cuantumului

Dispoziţia nr. 261 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, precum şi cuantumului

Dispoziţia nr. 260 privind acordarea unui ajutor de urgenţă

Dispoziţia nr. 259 privind acordarea unui ajutor de urgenţă

Dispoziţia nr. 258 privind stabilirea dreptului la ajutor de încălzire conform prevederilor Legii nr. 416/2001

Dispoziţia nr. 257 privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară în data de 29.10.2020

Dispoziţia nr. 256 privind acordarea indemnizaţiei  pentru persoana cu handicap

Dispoziţia nr. 255 privind efectuarea anchetelor sociale la cererile pentru alocaţia de susţinere

Dispoziţia nr. 254 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV 2020

Dispoziţia nr. 253 privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei de execuţie vacante de cnsilier achiziţii publice

Dispoziţia nr. 252 privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 251 privind acordarea ajutorului de urgenţă

Dispoziţia nr. 250 privind încetarea dreptului la ajutor social

Dispoziţia nr. 249 privind stabilirea dreptului la ajutor social

Dispoziţia nr. 248 privind stabilirea dreptului la ajutor social

Dispoziţia nr. 247 privind stabilirea dreptului la ajutor social

Dispoziţia nr. 246 privind stabilirea dreptului la ajutor social

Dispoziţia nr. 245 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 244 privind  modificarea de cuantum pentru alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 243 privind numirea expertului tehnic cooptat pentru obiectivul ,, Achiziţie microbuz transport persoane,,

Dispoziţia nr. 242 privind constituirea comisiei de evaluare pentru procedura simplificată ,, Achiziţie microbuz transport persoane,,

Dispoziţia nr. 241 privind modificarea Planului Anual al achiziţiilor publice pentru anul 2020

Dispoziţia nr. 240 privind acordarea dreptului la tichete sociale pentru grădiniţă

Dispoziţia nr. 239 privind acordarea dreptului la tichete sociale pentru grădiniţă

Dispoziţia nr. 238 privind acordarea dreptului la tichete sociale pentru grădiniţă

Dispoziţia nr. 237 privind acordarea dreptului la tichete sociale pentru grădiniţă

Dispoziţia nr. 236 privind acordarea dreptului la tichete sociale pentru grădiniţă

Dispoziţia nr. 235 privind acordarea dreptului la tichete  sociale pentru grădiniţă

Dispoziţia nr. 234 privind acordarea dreptului la tichete sociale pentru grădiniţă

Dispoziţia nr. 233 privind acordarea dreptului la tichete sociale pentru grădiniţă

Dispoziţia nr. 232 privind acordarea dreptului la tichete sociale  pentru  grădiniţă

Dispoziţia nr. 231 privind  acordarea  dreptului la tichete sociale pentru grădiniţă

Dispoziţia nr. 230 privind  acordarea  dreptului la tichete sociale pentru grădiniţă

Dispoziţia nr. 229 privind acordarea dreptului la tichete sociale pentru grădiniţă

Dispoziţia nr. 228 privind acordarea dreptului la tichete sociale pentru grădiniţă

Dispoziţia nr. 227 privind acordarea dreptului la tichete sociale pentru grădiniţă

Dispozişia nr. 226 privind  acordarea dreptului la tichete sociale pentru grădiniţă

Dispoziţia nr. 225 privind acordarea dreptului la tichete sociale pentru grădiniţă

Dispoziţia nr. 224 privind acordarea dreptului la tichete sociale pentru grădiniţă

Dispoziţia nr. 223 privind acordarea dreptului la tichete  sociale pentru grădiniţă

Dispoziţia nr. 222 privind acordarea dreptului la tichete sociale pentru grădinită

Dispoziţia nr. 221 privind încetarea contractului individual de muncă a asistentului personal

Dispoziţia nr. 220 privind desemnarea persoanei pentru efectuarea anchetelor sociale la solicitanţii de ASF 

Dispoziţia nr. 219 privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de mese calde

Dispoziţia nr. 218 privind modificarea Dispoziţiei Primarului nr. 216

Dispoziţia nr. 217 privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de tichete sociale pe suport electronic

Dispoziţia nr. 216 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al B.E.S.V. Hărmăneşti

Dispoziţia nr. 215 privind interzicerea desfacerii de băuturi alcoolice ăn localurile publice

Dispoziţia nr. 214 privind convocarea Consiliului local Hărmăneşti în şedinţă ordinară în data de 24.09.2020

Dispoziţia nr. 213 privind acordarea unui ajutor de urgenţă

Dispoziţia nr. 212 privind acordarea unui ajutor de urgenţă

Dispoziţia nr. 211 privind acordarea unui ajutor de urgenţă

Dispoziţia nr. 210 privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare

Dispoziţia nr. 209 privind aprobarea modalităţilor de identificare a beneficiarilor de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional

Dispoziţia nr. 208 privind prelungirea acordării indemnizaţiei pentru persoană cu handicap

Dispoziţia nr. 207 privind modificarea Planului Anual al achiziţiilor publice pentru anul 2020

Dispoziţia nr. 206 privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral

Dispoziţia nr.205 privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, ca asistent personal

Dispoziţia nr. 204 privind modificarea sediului Secţiei de votare nr. 469 din Hărmăneştii Vechi, comuna Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Dispoziţia nr. 203 privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinara în data de 24.08.2020, ora 14,00

Dispoziţia nr. 202 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară în data de 27.08.2020, ora 15,00

Dispoziţia nr. 201 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscropţie nr. 43

Dispoziţia nr. 200 privind încetarea dreptului la ajutor social pentru familie

Dispoziţia nr. 199 privind încetarea dreptului la ajutor social pentru familia

Dispoziţia nr. 198 privind încetarea dreptului la ajutor social pentru familie

Dispoziţia nr. 197 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum şi a cuantumului acestuia

Dispoziţia nr. 196 privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 195 privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 194 privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei şi stabilire perioadă debit

Dispoziţia nr. 193 privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 192 privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 191 privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 190 privind modificarea de cuantum şi a numărului de membri la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 189 privind modificarea Planului  de achiziţii publice pentru anul 2020

Dispoziţia nr. 188 privind acordarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap

Dispoziţia nr. 187 privind desemnarea persoanei care va ţine evidenţa persoanelor aflate în carantină sau în izolare la domiciliu

Dispoziţia nr. 186 privind Lista cuprinzând beneficiarii de mese calde pe bază de tichete sociale

Dispoziţia nr. 185 privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic

Dispoziţia nr. 184 privind revocarea actului administrativ nr. 180-2020

Dispoziţia nr. 183 privind desemnarea persoanei care va efectua anchete sociale ASF

Dispoziţie nr. 182 privind desemnarea persoanei pentru efectuarea anchetelor sociale VMG

Dispoziţia nr. 181 privind constituirea comisiei pentru recensământul general agricol runda 2020

Dispoziţia nr. 180 privind modificarea sediului Secţiei de votare nr. 469

Dispoziţia nr. 179 privind Lista suplimentară cu beneficiarii pachetelor cu produse de igienă POAD

Dispoziţia nr. 178 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară în data de 30.07.2020

Dispoziţia nr. 177 privind modificarea numărului de membri la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 176 privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară în data de 22.07.2020

Dispoziţia nr. 175 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, precum şi a cuantumului acesteia

Dispoziţia nr. 174privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, precum şi a cuantumului acesteia

Dispoziţia nr. 173 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susşinerea familiei, precum şi a cuantumului acesteia

Dispoziţia nr. 172 privind încetarea dreptului la ajutorul social

Dispoziţia nr. 171 privind încetarea dreptului la ajutorul social 

Dispoziţia nr. 170 privind modificarea de cuantum a ajutorului social 

Dispoziţia nr. 169 privind efectuarea anchetelor sociale la cererile pentru alocaţia de susţinere

Dispoziţia nr.168 privind efectuarea de anchete sociale pentru cererile de ajutor social

Dispoziţia nr. 167 privind trecerea într-o gradaţie superioară corespunzătoare tranşei de vechime

Dispoziţia nr. 166 privind constituirea Comisiei pentru recensământului populaţiei şi locuinţelor

Dispoziţia nr. 165 privind modificarea de cuantum la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 164 privind numirea dirigintelui de şantier

Dispoziţia nr. 163 privind convocarea Consiliului local Hărmăneşti în şedinţă ordinară în data de 25.06.2020

Dispoziţia nr. 162 privind încetarea dreptului la ajutor social pentru familie

Dipoziţia nr. 161 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, precum şi a cuantumului acesteia

Dispoziţia nr. 160 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, precum şi a cuantumului acesteia 

Dispoziţia nr. 159 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, precum şi a cuantumului acesteia

Dispoziţia nr. 158 privind încetarea plăţii indemnizaţiei pentru persoana cu handicap

Dispoziţia nr.157 privind desemnarea persoanelor ce se vor ocupa cu semnarea proseselor verbale de recepţie a produselor POAD şi distribuirea acestora

Dispoziţia nr. 156 privind trecerea într-o gradaţie superioară corespunzătoare tranşei de vechime în muncă şi modificarea drepturilor salariale, asistent personal

Dispoziţia nr. 155 privind efectuarea anchetelor sociale la cererile pentru alocaţia de susţinere

Dispoziţia nr. 154 privind efectuarea anchetelor sociale pentru cererile de ajutor social

Dispoziţia nr. 153 privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor

Dispoziţia nr. 152 privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor

Dispoziţia nr. 151 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

Dispoziţia nr. 150 privind modificarea Planului Anual al achiziţiilor publice pentru anul 2020

Dispoziţia nr. 149 privind constituirea comisiei specialăpentru întocmirea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat

Dispoziţia nr. 148 privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 147 privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 146 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, precum şi cuantumul acesteia

Dispoziţia nr. 145 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul ll 2020

Dispoziţia nr.144 privind organizarea concursului de recrutare

Dispoziţia nr.143 privind efectuarea anchetelor sociale la cererile pentru alocaţia de susţinere

Dispoziţia nr. 142 privind trecerea într-o gradaţie superioară corespunzătoare tranşei de vechime în muncăşi modificarea drepturilor salariale

Dispoziţia nr. 141 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară în data de 30.04.2020

Dispoziţia nr. 140 privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 139 privind încetarea  alocaţiei pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 138 privind aprobarea Listei suplimentară cu beneficiarii de pachete de igienă acordate prin programul POAD

Dispoziţia nr. 137 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, precum şi cuantumului acesteia

Dispoziţia nr. 136 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, precum şi cuantumului acesteia

Dispoziţia nr. 135 privind acordarea indemnizaţiei  pentru persoană cu handicap

Dispoziţia nr. 134 privind desfăşurarea activităţii de inspecţie fiscală

Dispoziţia nr. 133 privind încetarea dreptului la ajutor social

Dispoziţia nr. 132 privind modificarea drepturilor salariale prin acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime

Dispoziţia nr. 131 privind prelungirea acordării indemnizaţiei pentru persoană cu handicap

Dispoziţia nr. 130 privind efectuarea anchetelor la cererile de acordare a produselor distribuite prin programul POAD

Dispoziţia nr. 129 privind efectuarea anchetelor sociale la cererile pentru alocaţia de susţinere

Dispoziţia nr. 128 privind acordarea unui ajutor de urgenţă

Dispoziţia nr. 127 privind încetarea contractului individual de muncă

Dispoziţia nr. 126 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară în data de 26.03.2020

Dispoziţia nr. 125 privind convocarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă în data de 18.03.2020

Dispoziţia nr. 124 privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei 

Dispoziţia nr. 123 privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei 

Dispoziţia nr. 122 privind stabilirea dreptului la ajutor de încălzire conform prevederilor Legii nr. 416/2001, precum şi a cuantumului acestuia

Dispoziţia nr. 121 privind stabilirea dreptului la ajutor de încălzire conform prevederilor Legii nr. 416/2001, precum şi a cuantumului acestuia

Dispoziţia nr. 120 privind modificarea de cuantum a ajutorului social acordat familiei

Dispoziţia nr. 119 privind modificarea de cuantum a ajutorului social acordat familiei

Dispoziţia nr. 118 privind modificarea de cuantum a ajutorului social acordat familiei

Dispoziţia nr. 117  privind modificarea de cuantum a ajutorului social acordat familiei

Dispoziţia nr. 116 privind modificarea de cuantum a ajutorului social acordat familiei

Dispoziţia nr. 115 privind modificarea de cuantum a ajutorului social acordat familiei

Dispoziţia nr. 114 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum şi a cuantumului acestuia

Dispoziţia nr. 113 privind stabilirea dreptului la ajutor social,  precum şi a cuantumului acestuia

Dispoziţia nr. 112 privind constituirea Comisiei de recepţie finală pentru obiectivul ,, Canalizare ape uzate menajere şi staţie de epurare în comuna Hărmăneşti

Dispoziţia nr. 111 privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familei

Dispoziţia nr.110 privind modificarea de cuantum la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 109 privind modificarea de cuantum la alocaţia pentru susţinerea familiei 

Dispoziţia nr. 108 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, precum şi a cuantumului acesteia

Dispoziţia nr. 107 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, precum şi a cuantumului acesteia

Dispoziţia nr. 106 privind convocarea Comitetului Local Pentru Situaţii de Urgenţă în data de 11.03.2020

Dispoziţia nr. 105 privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Hărmăneşti

Dispoziţia nr. 104 privind punerea în aplicare a mandatului de executare ce are ca obiect sancţiunea prestării activităţii în folosul comunităţii 

Dispoziţia nr. 103 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară în data de 11.03.2020

Dispoziţia nr. 102 privind desemnarea mamei ca reprezentant legal la alocaţia de stat

Dispoziţia nr. 101 privind angajarea cu contract individual de muncă

Dispoziţia nr. 100 privind modificarea Planului Anual al achiziţiilor publice pentru anul 2020

Dispoziţia nr. 99 privind aprobarea Planului de Servicii

Dispoziţia nr. 98 privind aprobarea rectificării actului de naştere nr. 20 din 23.02.1926

Dispoziţia nr. 97 privind efectuarea de anchete sociale pentru cererile de ajutor social

Dispoziţia nr. 96 privind efectuarea anchetelor sociale la cererile pentru alocaţia de susţinere

Dispoziţia nr. 95 privind încetarea contractului individual de muncă

Dispoziţia nr. 94 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară în data de 27.02.2020

Dispoziţia nr. 93 privind angajarea cu contract individual de muncă

Dispoziţia nr. 92 privind modificarea de cuantum la alocaţia pentru susţinerea familiei

Dispoziţia nr. 91 privind angajarea cu contract individual de muncă 

Dispoziţia nr. 90 privind încetarea contractului individual de muncă

Dispoziţia nr. 89 privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei şi stabilirea debit drept încasat necuvenit pentru familie

Dispoziţia nr. 88 privind convocareaConsiliului Local în şedinţă extraordinară în data de 20.02.2020

Dispoziţia nr. 87 privind încetarea dreptului la ajutor social şi ajutor de încălzire acordate familiei

Dispoziţia nr. 86 privind modificarea de cuantum a ajutorului social acordat familiei

Dispoziţia nr. 85 privind stabilirea dreptului la ajutor de încălzire conform prevederilor Legii nr. 416/2001,precum şi a cuantumului acestuia

Dispoziţia nr. 84 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum şi a cuantumului acestuia

Dispoziţia nr. 83 privind stabilirea dreptului la ajutor de încălzire conform prevederilor Legii nr. 416/2001, precum şi cuantumul acestuia

Dispoziţia nr. 82 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum şi a cuantumului acestuia

Dispoziţia nr. 81 privind stabilirea dreptului la ajutor de încălzire conform prevederilor Legii nr. 416/2001

Dispoziţia nr. 80 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum şi a cuantumului acestuia

Dispoziţia nr. 79 privind delegarea atribuţiilor

Dispoziţia nr. 78 privind numirea expertului tehnicpentru obiectivul,,Construire centru îngrijire copii în satul Hărmăneştii Vechi

Dispoziția nr.77 privind rectificarea actului de căsătorie nr. 13 din 21.02.1925(exemplarul I)

Dispoziția nr. 76 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru titularul Tofan Andreia

Dispoziția nr. 75 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, precum și stabilire cuantumului Manolăchioaia A. E

Dispoziția nr.74 privind restituirea unor drepturi salariale

Dispoziția nr.73 privind majorarea cuantumului indemnizației acordate d-nei V. I 

Dispoziția nr.72 privind majorarea cuantumului indemnizației acordate d-lui C. V 

Dispoziția nr.71 privind majorarea cuantumului indemnizației acordate d-nei N. B 

Dispoziția nr.70 privind majorarea cuantumului indemnizației acordate d-lui L. M 

Dispoziția nr. 69 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei și stabilire perioadă de debit drept necuvenit pentru familia titularului A.C.M

Dispoziția nr. 68 privind acordarea dreptului la ajutorul de încălzire a locuinței cu lemne pentru titularul B. A. E.

Dispoziția nr. 67 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei , precum și cuantumul acesteia pentru familia B.A.E.

Dispoziția nr. 66 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei , precum și cuantumul acesteia pentru familia C.M.I.

Dispoziția nr. 65 privind acordarea dreptului la tichete sociale pentru grădiniță pentru  familia H.M.

Dispoziția nr. 64 privind modificarea de cuantum la alocația pentru susținerea familiei acordată familiei  S.B.O.

Dispoziția nr. 63 privind efectuarea de anchete sociale pentru cererile de ajutor social

Dispoziția nr.62 privind stabilirea perioadei de debit pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor social pentru familia M.S.

Dispoziția nr.61 privind stabilirea perioadei de debit pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor social pentru familia T.J.

Dispoziția nr. 60 privind constituire Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul,, Modernizare drumuri comunale în Hărmăneștii Noi, comuna Hărmănești,,

Dispoziția nr.59 privind stabilirea drepturilor salariale 

Dispoziția nr. 58 privind efectuarea anchetelor sociale la cererile pentru alocația de susținere

Dispoziția nr. 57 privind modificarea Dispoziției nr.1 din 2020, art.1

Dispoziția nr. 56 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 55 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 54 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 53 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 52 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 51 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 50 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 49 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 48 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 47 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 46 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 45 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 44 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 43 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 42 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 41 privind stabilirea componenței comisiei de concurs

Dispoziția nr. 40 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 39 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 38 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 37 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 36 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 35 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 34 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 33 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 32 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 31 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 30 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 29 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 28 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 27 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 26 privind modificarea drepturilor salariale

Dispoziția nr. 25 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară

Dispoziția nr. 24 privind organizarea concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de natură contractuală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Hărmănești, județul Iași

Dispoziția nr. 23 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară în data de 20.01.2020, ora 15,00

Dispoziția nr. 22 privind punerea în aplicare a mandatului de executare ce are ca obiect sancțiunea prestării activității în folosul comunității de către Zaharia Octav

Dispoziția nr. 21 privind modificarea de cuantum la alocația pentru susținerea familiei acordată familiei Mandache Elena Petronela

Dispoziția nr. 20 privind modificarea de cuantum la alocația pentru susținerea familiei acordată familiei Timoftescu Giorgiana Mihaela

Dispoziția nr. 19 privind stabilirea dreptului la ajutor de încălzire conform cu prevederile Legii nr. 416/2001, precum și a cuantumului acestuia pentru familia Stan Elena

Dispoziția nr. 18 privind stabilirea dreptului la ajutor de încălzire conform cu prevederile Legii nr. 416/2001, precum și a cuantumului acestuia pentru familia Diaconescu Eugen

Dispoziția nr. 17 privind stabilirea dreptului la ajutor de încălzire conform cu prevederile Legii nr. 416/2001 precum și a cuantumului acestuia pentru familia Coțovanu Mihai

Dispoziția nr. 16 privind stabilirea dreptului la ajutor de încălzire conform cu prevederile Legii nr. 416/2001, precum și cuantumul acestuia pentru familia Anghel Constantin

Dispoziția nr. 15 privind modificarea de cuantum a ajutorului social acordat titularului familiei Timoftescu Vasile Silviu

Dispoziția nr. 14 privind modificarea de cuantum a ajutorului social acordat titularului familiei Mandache Elena Petronela

Dispoziția nr. 13 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum și a cuantumului acestuia pentru familia Timoftescu Jănița

Dispoziția nr. 12 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum și a cuantumului acestuia pentru familia Stan Elena

Dispoziția nr. 11 privind stabilirea dreptului la ajutor social,precum și a cuantumului acestuia pentru familia Diaconescu Eugen

Dispoziția nr. 10 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum și a cuantumului acestuia pentru familia Coțovanu Mihai

Dispoziția nr. 9 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum și a cuantumului acestuia pentru familia Anghel Constantin

Dispoziția nr. 8 privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia Timoftescu Ioan

Dispoziția nr. 7 privind stabilirea componenței  comisiei de recepție a bunurilor, produselor, lucrărilor și serviciilor achiziționate de către Primăria Hărmănești în anul 2020 

Dispoziția nr. 6 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru familia titularului Vasiliu Cornelia

Dispoziția nr. 5 privind evidența și înregistrarea condicilor și registrelor Primăriei Hărmănești precum și stabilirea plajei de numere pentru anul 2020

Dispoziția nr. 4 privind constituirea comisiei care va proceda la numărarea  efectivelor de ovine

Dispoziția nr. 3 privind încetarea contractului individual de muncă ca asistent personal

Dispoziția nr. 2 privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019

Dispoziția nr. 1 privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, ca asistent personal

ANUL 2019

 

Dispozitia nr.1 privind evidenta si inregistrarea condicilor si registrelor Primariei Harmanesti precum si stabilirea plajei de numere pentru anul 2019

Dispozitia nr. 2 privind convocarea Consiliului local in data de 08.01.2019

Dispozitia nr. 20 privind aprobarea raportului de evaluare pentru procedura simplificata la obiectivul ,, Extindere sistem de canalizare in localitatea Boldesti si Harmanestii Vechi

Dispozitia nr. 25 privind convocarea Consiliului local Harmanesti in data de 31.01.2019

Dispozitia nr. 26 privind constituirea comisiei de evaluare pentru procedura de achizitie publica simplificata

Dispozitia nr. 27 privind efectuarea anchetelor sociale la cererile pentru alocatie de sustinere

Dispozitia nr. 28 privind constituirea comisiei care va proceda la numararea efectivelor de ovine

Dispozitia nr. 44 privind convocarea Consiliului local in data de 28.02.2019

Dispozitia nr. 45 privind convocarea Consiliului local in data de 25.02.2019

Dispozitia nr. 46 privind desemnarea persoanei responsabila cu implementarea Programului pentru scoli

Dispozitia nr. 47 privind desemnarea persoanei pentru efectuarea anchetelor sociale pentru cererile VMG

Dispozitia nr. 48 privind desemnarea persoanei pentru efectuarea anchetelor sociale pentru cererile ASF

Dispozitia nr. 49 privind aprobarea si intrarea in vigoare a procedurilor operationale

Dispozitia nr. 50 privind constituirea comisiei – primirea cu titlu gratuit panouri parazapezi

Dispozitia nr. 53 privind constituirea comisiei de receptie

Dispozitia nr. 54privind desemnarea persoanei responsabila cu managementul functiilor sensibile

Dispozitia nr. 77  privind modificarea Planului de achizitii publice pentru anul 2019

Dispozitia nr.78 privind convocarea Consiliului local Harmanesti in data de 28.03.2019

Dispozitia nr. 79 privind desemnarea persoanei pentru efectuarea anchetelor sociale pentru cererile VMG

Dispozitia nr. 80 privind convocarea Consiliului local Harmanesti in data de 02.04.2019

Dispozitia nr. 81 privind desemnarea persoanei pentru efectuarea anchetelor sociale pentru cererile ASF

Dispozitia nr. 89 privind constituirea Grupului de lucru pentru identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie

Dispozitia nr. 92 privind convocarea Consiliului local Harmanesti in data de 25.04.2019

Dispozitia nr. 93 privind convocarea Consiliului local Harmanesti in data de 22.04.2019

Dispozitia nr. 94 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral

Dispozitia nr. 95 privind stabilirea masurilor de recuperare de catre functionari publici si pers. contractual a timpului de lucru

Dispozitia nr. 96 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din comuna Harmanesti

Dispozitia nr. 97 privind efectuarea anchetelor sociale la cereride de VMG

Dispozitia nr. 99 privind programul de lucru

Dispozitia nr. 100 privind aprobarea planului anual de perfectionare profesionala

Dispozitia nr 105 privind efectuarea anchetelor sociale la cererile pentru ASF

Dispozitia nr.109 privind interzicerea consumului de bauturi alcoolice in localurile publice pe o raza de  500 m distanta de fata de sectiile de votare 

Dispozitia nr. 110 privind numirea persoanelor responsabile cu amenajarea sectiilor de votare

Dispozitia nr. 111 privind convocarea Consiliului local Harmanesti in data de 30.05.2019

Dispozitia nr. 112 privind modificarea Planului de achizitii publice pentru anul 2019

Dispozitia nr. 113 privind desemnarea persoanei responsabila de instrumentarea dosarelor de ajutor social

Dispozitia nr. 135 privind numirea dirigintelui de santier pentru obiectivul ,, Modernizare drumuri satesti DS851 si DS774

Dispozitia nr. 136 privind numirea asistentului social pentru efectuarea anchetelor sociale pentru cererile pentru ASF

Dispozitia nr. 141 privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara in data de 27.06.2019

Dispozitia nr. 142 privind aprobarea raportului de evaluare pentru procedura simplificata la obiectivul Servicii de asistenta tehnica…

Dispoziţia nr. 156 privind numirea dirigintelui de şantier

Dispoziţia nr. 157 privind efectuarea anchetelor sociale ASF

Dispoziţia nr. 158 privind desemnarea persoanei pentru a efectua anchetele sociale VMG

Dispoziţia nr. 162 privind constituirea comisiei de evaluare

Dispoziţia nr.163 privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru

Dispoziţia nr. 171 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuielipe trim. III2019

Dispoziţia nr. 179 privind convocarea Consiliului local

Dispoziţia nr. 181 privind componenţa comisiei de recepţie

Dispoziţia nr. 182 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul

Dispoziţia nr. 183 privind efectuarea de anchete sociale pentru cererile de ajutor social

Dispoziţia nr. 184 privind efectuarea de anchete sociale la cererile pentru alocaţia de susţinere

Dispoziţia nr. 185 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III şi IV 2019

Dispoziţia nr.186 privind constituirea comisiei de recepţie

Dispoziţia nr. 187 privind constituirea comisiei de recepţie

Dispoziţia nr. 204 privind convocarea Consiliului local

Dispoziţia nr.206 privind stabilirea locurilor de afişaj electoral

Dispoziţia nr. 207 privind mandatului de executare

Dispoziţia nr. 208 privind mandatul de executare

Dispozitia nr. 216 privind efectuarea verificarilor in teren la cererile pentru tichete de gradinita

Dispozitia nr. 217 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din comuna Harmanesti

Dispozitia nr. 218 privind reorganizarea CLSU Harmanesti

Dispozitia nr. 237 privind convocarea Consiliului local Harmanesti

Dispozitia nr. 238 privind punerea in aplicare a mandatului de executare- activitati in folosul comunitatii

Dispozitia nr.239 privind modificarea de cuantum alocatiei pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 240 privind modificarea de cuantum alocatiei pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 241 privind modificarea de cuantum alocatiei pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 242 privind incetarea dreptului la alocatia pentru  sustinerea familiei

Dispozitia nr. 243 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 244 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 245 privind  incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 246 privind angajarea, cu contract de munca ca asistent personal

Dispozitia nr. 247 privind modificarea numarului de membri la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 248 privind acordarea dreptului la tichete sociale pentru gradinita

Dispozitia nr. 249 privind acordarea dreptului la tichete sociale pentru gradinita

Dispozitia nr. 250 privind modificarea de cuantum la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 251 privind instituirea curatelei si numirea de curator special

Dispozitia nr. 252 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV/2019

Dispozitia nr. 253 privind constituirea Comisiei de receptie

Dispozitia nr. 254 privind  convocarea Consiliului local in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 255 privind aprobarea raportului de evaluare pentr procedura simplificata la obiectivul ,, Achizitie buldoexcavator pentru comuna Harmanesti, judetul Iasi

Dispozitia nr. 256 privind efectuarea de anchete sociale pentru cererile de ajutor social

Dispozitia nr. 257 privind efectuarea anchetelor sociale la cererilepentru alocatia de sustinere

Dispozitia nr. 258 privind acordarea de ajutor de urgenta

Dispozitia nr. 259 privind interzicerea desfacerii bauturilor alcoolice in localurile publice pe o raza de 500 m distanta fata de sectiile de votare

Dispozitia nr.260 privind acordarea dreptului la ajutorul de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 261 privind acordarea dreptului la ajutorul de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 262 privind acordarea dreptului la ajutorul de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 263 privind stabilirea dreptului la ajutor de incalzire conform cu prevederile Legii nr. 416/2001, precum si cuantumul acestuia

Dispozitia nr. 264 privind aprobarea si intrarea in vigoare a procedurilor operationale

Dispozitia nr. 265 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV/2019

Dispozitia nr. 266 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 267 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 268 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 269 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 270 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 271 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 272 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, precum si cuantumul acesteia

Dispozitia nr. 273 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familei, precum si cuantumul acesteia

Dispozitia nr. 274 privind modificarea de cuantum la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 275 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum si a cuantumului acestuia

Dispozitia nr. 276 privind stabilirea dreptului la ajutor social , precum si a cuantumului acestuia

Dispozitia nr. 277 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum si a cuantumului acestuia

Dispozitia nr. 278 privind stabilirea dreptului la ajutor social, precum si a cuantumului acestuia

Dispozitia nr. 279 privind reluarea ajutorului social pentru familie

Dispozitia nr. 280 privind reluarea ajutorului social pentru familie

Dispozitia nr. 281 privind reluarea ajutorului social pentru familie

Dispozitia nr. 282 privind reluarea ajutorului social pentru familie

Dispozitia nr. 283 privind reluarea ajutorului social pentru familie

Dispozitia nr. 284 privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru familie

Dispozitia nr. 285 privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru familie

Dispozitia nr. 286 privind incetarea dreptului la ajutor social si ajutor de incalzire pentru familie

Dispozitia nr. 287 privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru familie

Dispozitia nr. 288 privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru familie

Dispozitia nr. 289 privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru familie

Dispozitia nr. 290 privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru familie

Dispozitia nr. 291 privind transformarea unei functii publice vacante

Dispozitie nr. 292 privind convocarea Consiliului local in data de 28.11.2019

Dispozitia nr. 293 privind interzicerea desfacerii de bauturi alcoolice

Dispozitia nr. 294 privind acordarea dreptului la ajutor de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 295 privind acordarea dreptului la ajutor de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 296 privind acordarea dreptului la ajutor de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 297 privind acordarea dreptului la ajutor de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 298 privind acordarea dreptului la ajutor de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 299 privind acordarea dreptului la ajutor de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr.300 privind acordarea dreptului la ajutor de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr.301 privind indeplinire de atributii

Dispozitia nr. 302 privind efectuarea anchetelor sociale pentru dosarele ASF

Dispozitia nr. 303 privind angajarea cu contract de munca pe perioada determinata ca asistent personal

Dispozitia nr. 304 privind acordarea dreptului la alocatia de sustinere pentru familie

Dispozitia nr. 305 privind convocarea Consiliului local in data de 10.12.2019

Dispozitia nr. 306 privind acordarea ajutorului de inmormantare

Dispozitia nr. 307 privind convocarea Consiliului local in data de 19.12.2019

Dispozitia nr. 308 privind acordarea dreptului la ajutorul social

Dispozitia nr. 309 privind modificarea cuantumului ajutorului social

Dispozitia nr. 310 privind incetarea dreptului la ajutorul social

Dispozitia nr. 311 privind incetarea dreptului la ajutorul social

Dispozitia nr. 312 privind  acordarea dreptului la ajutor de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 313 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 314 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familei

Dispozitia nr. 315 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 316 privind indeplinirea mandatului de executare ce are ca obiect sanctiunea prestarii activitatii in folosul comunitatii

Dispozitia nr. 317 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 318 privind modificarea numarului de membri luati in calcul la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 319 privind modificarea de cuantum la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 320 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familei

Dispozitia nr. 321 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 322 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 323 privind   acordarea dreptului  la ajutor de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 324  privind acordarea dreptului  la ajutor de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 325 privind acordarea dreptului la ajutor de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr.326 privind acordarea dreptului la ajutor  de incalzire a locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 327 privind desemnarea persoanei responsabila cu organizarea Monitorului Oficial Local

Dispozitia nr. 328 privind perioada in care se va efectua operatiunea de inventariere bunurilor si valorilor detinute in patrimoniul UAT Harmanesti si constituirea comisiei

Dispozitia nr. 329 privind modificarea Planului Anual al achizitiilor publice pentru anul 2019

Dispozitia nr. 330 privind angajarea cu contract individual de munca pe perioada determinata, ca asistent personal

Dispozitia nr. 331 privind constituirea Comisiei  de casare 

Dispozitia nr. 332 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV/2019

Dispozitia nr. 333 privind stabilirea masurilor de recuperare de catre functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comnei Harmanesti

Dispozitia  nr. 334 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitie publica si a Planului Anual al achizitiilor publice pentru anul 2020

Dispozitia nr. 335 privind desemnarea persoanei care va efectua anchete sociale pentru cererile depuse pentru ASF

Dispozitia nr. 336 privind acordarea sprijinului financiar

ANUL 2018

Dispozitia nr.279 din 18.10.2018 privind convocarea Consiliului local Harmanesti in sedinta ordinara din data de 25.10.2018

Dispozitia nr.280 din 22.10.2018 privind numirea dirigintelui de santier pentru obiectivul ,,Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Harmanestii Vechi

Dispozitia nr.281 din 22.10.2018 privind persoana responsabila cu urmarirea contractului de finantare-inregistrarea sistematica

Dispozitia nr.282 din 25.10.2018 privind desemnarea responsabilului cu exploatarea a 2000 mp agregate minerale

Dispozitia nr. 283 din 30.10.2018 privind nominalizarea operatorilor economici care vor constitui Reteaua Comerciala a comunei Harmanesti

Dispozitia nr. 284 din 30.10.2018 privind constituirea Comisiei pentru probleme de aparare  a comunei Harmanesti

Dispozitia nr. 285 din 31.10.2018 privind efectuarea de anchete sociale pentru cererile de ajutor social

Dispozitia nr. 286 din 31.10.2018 privind efectuarea de anchete sociale pentru cererile de alocatia de sustinere a familiei

Dispozitia nr. 287 din 02.11.2018 privind stabilirea dreptului la ajutor de incalzire conform cu prevederile Legii 416/2001, precum si a cuantumului acestuia

Dispozitia nr. 296 din 05.11.2018 privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara

Dispozitia nr.306 din 07.11.2018 privind numirea persoanei responsabile cu gestiunea curenta a resurselor umane si a functiilor publice

Dispozitia nr. 310 din 16.11.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV/2018

Dispozitia nr. 311 din 19.11.2018 privind rectificarea de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV/2018

Dispozitia nr.321 din 21.11.2018 privind incetarea contractului de munca

Dispozitia nr.322 din 22.11.2018 privind convocarea  Consiliului Local in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 325 din 28.11.2018 privind organizarea inventarierii pentru stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu in patrimoniul unitatii administrativ -teritoriale Harmanesti

Dispozitia nr. 326 din 28.11.2018 privind constituirea comisiei de casare a tuturor bunurilor deteriorate aflate in patrimoniului unitatii administrativ-teritoriale Harmanesti

Dispozitia nr. 329 din 28.11.2018 privind efectuarea anchetelor sociale la cererile pentru alocatia de sustinere a familiei

Dispozitia nr. 332 din 06.12.2018 privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara

Dispozitia nr. 333 din 06.12.2018 privind  stabilirea de masuri pentru corectarea si inlaturarea deficientelor constatate in Decizia nr. 116/2018

Accesând linkul    https://primaria-harmanesti.ro/dispozitii/ aveți posibilitatea vizualizării dispozițiilor din anii precedenți