LEGEA NR. 544/2001

FORMULAR-CERERE DE INFORMATII DE INTERES PUBLIC

RECLAMATIE ADMINISTRATIVA (1)

RECLAMATIE ADMINISTRATIVA (2)

 

STARE  CIVILĂ

CERERE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE Anexa 23

Declaraţie pentru transcriere

Declaraţie domiciliu

Declaraţie de căsătorie doc. 1+2

Declaraţie de rudenie

Declaraţie a câta căsătorie

Cerere_divorţ

Cerere transcriere

Cerere transcriere cu procura

Cerere rectificare

Cerere extras naştere

Cerere extras deces

Cerere extras căsătorie

Cerere acte pierdute

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII BENEFICIILOR SOCIALE

Cerere-modificari-beneficii 

Anexa-nr-2-la-HG_

Anexa-nr-1a-la-NM_cerere-scurta

Anexa-nr-1-la-HG_

Anexa-nr-1-la-NM_cerere-mare_vmgasfcald_2017

Anexa-nr-3-la-HG_

Anexa-nr-2-la-NM_ancheta-mare_vmgasfcald_2017

Anexa-nr-8-la-HG_

Anexa-nr-16-la-NM_cerere-aj-urg

Anexa-nr.9-la-HG_-

Anexa-nr.16a-la-NM_ancheta-aj-urg

Declaratie-Mama-ICC_2018

Declaratie-Tata-ICC_2018

LISTA CU DOCUMENTELE NECESARE  PENTRU OBŢINEREA AJUTORULUI SOCIAL  CONFORM LEGII NR. 416/2001

ACTE NECESARE DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL CONFORM LEGII NR.416/2001

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării Ajutorului social

Acte necesare pentru primirea indemnizatiei creştere copil

Situația dosare VMG luna decembrie 2016

Situația dosare VMG luna ianuarie 2017

Situația dosare VMG luna iunie 2017

Situația dosare VMG luna decembrie 2017

Situația dosare VMG luna ianuarie 2018

CAMERA  AGRICOLĂ

 

FORMULAR- Contract de arendare

FORMULAR- privind pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică

LISTA CU FORMULARELE NECESARE LA CAMERA AGRICOLĂ – REGISTRUL AGRICOL

Model adeverință camera agricolă

Model adeverință registrul agricol

Model extras din Registrul Agricol

Model declarație privind înscrierea în Registrul Agricol

Model cerere adeverință de la Registrul Agricol

 

LISTA CU ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ȘI VIZAREA ATESTATULUI DE PRODUCĂTOR

Cerere Carnet de comercializare

Cerere Atestat de producator

CERERE eliberarea atestatului de producător

LISTA  CU  ACTE  NECESARE  PENTRU  VÂNZARE-CUMPĂRARE  TEREN

Formular PJ- Decizia persoanei juridice privind alegerea preemptorului- potențialului cumpărător

Formular PF- Decizia persoanei fizice privind alegerea preemptoruluiu-potențialului cumpărător

Formular PJ- Cerere pentru înregistrarea ofertei de cumpărare

Formular PF- Cerere pentru înregistrarea ofertei de cumpărare

Formular PJ – Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare

Formular PF -Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare

Formular- Lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință

Formular PJ – Ofertă de vânzare teren

Formular – Ofertă de vânzare teren

Formular -Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului

URBANISM

LISTA CU DOCUMENTE NECESARE LA COMPARTIMENTUL URBANISM

Formular- Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării sau extinderii construcției

Formular- Certificat de atestare a edificării sau extinderii construcției

Formular- Cerere pentru emiterea autorizației de construire sau desființare

Formular – Anexă la Cererea pentru emiterea autorizației de construire sau desființare

Formular – Autorizație de construire sau desființare

Formular – Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Formular – certificat de urbanism

Formular – de înscriere în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate