ANUL 2020

Proces-verbal de şedinţă a Consiliului local din data de 26.03.2020.

Referat de aprobare privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii,, Modernizare drumuri săteşti DS851 şi DS774

Proiect de hotărâre nr. 15 din 24.03.2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii ,, Modernizare drumuri săteşti DS851 şi DS774

Anunţ privind afişarea proiectului de hotărâre 09.04.2020

Proiect de hotărâre nr.12b din 25.02.2020 privind acordarea de mandat special

Anunţ privind afişarea proiectului de hotărâre 11.03.2020

Referat de aprobare privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale pe anul 2019

Proiect de hotărâre nr. 11 din 12.02.2020 privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale pe anul 2019

Anunţ privind afişarea proiectului de hotărâre 27.02.2020

Referat de aprobare cu privire la necesitatea aprobării graficului de şedinţă pentru trimestrul ll-2020 precum şi alegerea preşedintelui de şedinţă pe acelaşi trimestru

Proiect de hotărâre nr. 10 din 12.02.2020 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul ll-2020, precum şi alegerea preşedintelui de şedinţă pe acelaşi trimestru

Referat de aprobare privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul ll -2019

Proiect de hotărâre nr. 9 din 12.02.2020 privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul ll-2019

Anunţ privind afişarea proiectului de hotărâre 27.02.2020

Referat de aprobare privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare Act Adiţional nr. 34

Proiect de hotărâre nr. 8 din 30.01.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare Act Adiţional nr. 34

Anunţ privind afişarea proiectului de hotărâre 14.03.2020

Proces-verbal de şedinţă al Consiliului local Hărmăneşti din data de 11.03.2020

Anunţ privind afişarea proiectului de hotărâre 20.03.2020

Proiect de hotărâre nr. 14 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul l-2020

Referat de aprobare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul l-2020

Proces-verbal de şedinţă al Consiliului local Hărmăneşti din data de 27.02.2020

Proiect de hotărâre nr. 13 din 26.02.2020 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici

Proiect de hotărâre nr.7 din 23.01.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48 din 2009

Anunț privind afișarea proiectului de hotărâre 07.02.2020

Proiect de hotărâre nr. 1 din 07.01.2020 privind organizarea rețelei școlare de pe raza comunei Hărmănești , județul Iași pentru anul școlar 2020-2021

Anunț privind afișarea proiectului de hotărâre 22.01.2020

Proces-verbal de ședință a Consiliului local din data de 20.02.2020.

Proiect de hotărâre nr.12 din 18.02.2020 privind aprobarea bugetului general pe venituri  și cheltuieli al comunei Hărmănești, județul Iași

Anunț privind afișarea proiectului de hotărâre 04.03.2020

Proiect de hotărâre nr. 2 din 07.01.2020 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Hărmănești , județul Iași

Anunț privind afișarea proiectului de hotărâre 22.01.2020

Proces-verbal de ședință al Consiliului local Hărmănești din data de 30.01.2020

Referat de aprobare privind aprobarea Actului constitutiv și a Statutului ,, Asociației de dezvoltare intercomunitară Todirești – Hărmănești,,

Proiect de hotărâre nr. 4 din 10.01.2020 privind aprobarea Actului constitutiv și a Statutului ,, Asociației de Dezvoltare IntercomunitarăTodirești – Hărmănești,,

Anunț privind afișarea proiectului de hotărâre 27.01.2020

Referat de aprobare privind aprobarea execuției bugetelor pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare la data de 31.12.2019

Proiect de hotărâre nr. 5 din 13.01.2020 privind aprobarea execuției bugetelor pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare la data de 31.12.2019

Anunț privind afișarea proiectului de hotărâre 27.01.2020

Referat de aprobare privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019

Proiect de hotărâre nr. 3 din 08.01.2020 privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019

Anunț privind afișarea proiectului de hotărâre

Referat de aprobare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IVdin 2019

Proiect de hotărâre nr. 20 din 23.12.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV din 2019

Anunț privind afișarea proiectului de hotărâre 15.01.2020

Referat de aprobare privind aprobarea planului de măsuri pentru îmbunătățirea activității de bună gospodărire, înfrumusețare și de mediu a comunei Hărmănești

Proiect de hotărâre nr. 18 din 16.12.2019 privind aprobarea planului de măsuri pentru ămbunătățirea activității de bună gospodărire, ănfrumusețare și de mediu a comunei Hărmănești

Anunț privind afișarea proiectelor de hotărâre 08.01.2020

Referat de aprobare privind aprobarea planului de lucrări pentru beneficiarii Legii nr. 416 din 2001

Proiect de hotărâre nr. 17 din 16.12.2019 privind aprobarea planului de lucrări pentru beneficiarii Legiinr. 416 din 2001

Referat de aprobare privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare

Proiect de hotărâre nr. 13 din 22.11.2019 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare

Anunț privind afișarea proiectelor de hotărâre 09.12.2019

Referat de aprobare privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural FGCR

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural FGCR

Anunț privind afișarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FGCR

ANUL 2019

NOTA FUNDAMENTARE privind acoperirea deficitului exercitiului bugetar pe anul 2018

PROIECT DE HOTARARE nr. 15 din 04.01.2019 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2018 precum si aprobarea excedentului sectiunii de functionare pentru anul 2018

ANUNT

Proces verbal de sedinta a Consiliului local Harmanesti din data de 08.01.2018

Nota fundamentaraprivind aprobarea organigramei si statutului

Organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Harmanesti

Proiect de hotarare privind organigrama si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Harmanesti, judetul Iasi

ANUNT  

Nota fundamentara privind persoana care va tine Registrul de evidenta a datoriei publice locale a comunei Harmanesti

Proiect de hotarare privind numirea persoaneicare va tine Registrulde evidenta a datoriei publice locale a comunei Harmanesti

Anunt

Nota de fundamentare privind acordarea mandatului special

Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special

Nota de fundamentare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019

Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019

Nota de fundamentare privind aprobarea planului de lucrari pentru beneficiarii Legii nr.416 din 2001 privind VMG

Proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari pentru beneficiarii Legii nr. 416 din 2001 privind venitul minim garantat

Nota de fundamentare privind aprobarea planului de masuri pentru imbunatatirea activitatii de buna gospodarire, infrumusetare si de mediu a comunei Harmanesti, judetul Iasi

Proiect de hotarare privind aprobarea planului de masuri pentru imbunatatirea activitatii de buna gospodarire, infrumusetare si de mediu a comunei Harmanesti, judetul Iasi

Anunt 1

Proces verbal de sedinta a Consiliului local Harmanesti din data de 31.01.2019

Nota de fundamentare privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii

Proiect de hotarare privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii

Nota de fundamentare privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii

Proiect de hotarare privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii

Anunt privind proiecte de hotarare

Proces- verbal de sedinta a Consiliului local Harmanesti din data de 25.02.2019 

Nota de fundamentare privind organizarea retelei scolare

Proiect de hotarare privin organizarea retelei scolare

Anunt privind proiectul de hotarare privind organizarea retelei scolare

Nota de fundamentare privind stabilirea elementelor privind traseul de transport public in comuna Harmanesti

Proiect de hotarare privind stabilirea elementelor privind traseul de transportpublic in comuna Harmanesti

Anunt privind proiectul de hotarare

Proces-verbal de sedinta a Consiliului local Harmanesti din data de 28.02.2019

Nota de fundamentare privind modificarea taxelor si impozitelor in anul 2019

Proiect de hotarare privind taxele si impozitele in anul 2019

Anunt privind taxele si impozitele in anul 2019

Nota de fundamentare privind graficul de sedinte pentru trimestrul II din 2019

Proiect de hotarare privind graficul de sedinta pentru trimestrul II din 2019

Anunt privind proiectul de hotarare -graficul de sedinta pentru trimestrul II din 2019

Nota de fundamentare privind actualizarea R O F pentru aparatul de functionalitate al primarului comunei Harmenesti

Proiect de hotarare privind actualizarea R O F pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Harmanesti

Anunt privind Proiectul de hotarare – actualizarea ROF pebtru aparatul de specialitate al primarului comunei Harmanesti

Proces-verbal de sedinta a Consiliului local Harmanesti din data de 28.03.2019

Nota de fundamentare privind ,,Programul pentru scoli,,

Proiect de hotarare privind ,, Programul pentru scoli,,

Anunt privind proiectul de hotarare ,,Proiectul pentru scoli,,

Proces-verbal de sedinta a Consiliului local Harmanesti din data de 02.04.2019

Nota de fundamentare privind aprobarea bugetului general pe venituri si cheltuieli

Proiect de hotarare nr. 1785 din data 17.04.2019

Anunt privind proiectul de hotarare nr. 1785 din 17.04.2019

Proces- verbal de sedinta a Consiliului local Harmanesti din data de 22.04.2019

Nota de fundamentare privind revocarea HCL nr. 5 din 31.01.2019

Proiect de hotarare nr. 869 din 27.02.2019

Nota de fundamentare privind revocarea Hotararii ARSACIS nr. 19 din 14.06.2018 si 20 din 14.06.2018

Proiect de hotarare nr. 872 din 27.02.2019

Nota de fundamentare privind avizarea modificarii Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apa si canalizare

Proiect de hotarare nr. 875 din 27.02.2019

Anunt privind proiecte de hotarari

Anunt privind proiectele de hotarari

Nota de fundamentare privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serv. publice

Proiect de hotarare nr. 1335 din 26.03.2019

Anunt privind proiectul de hotarare nr. 1335 din 26.03.2019

Nota de fundamentare privind reglementarea modului de administrare si intretinere a pasunilor si fanetelor

Proiectul de hotarare nr. 1374 din 27.03.2019

Anunt privind proiectul de hotarare nr. 1374 din 27.03.2019

Nota de fundamentare privind aprobarea exercutiei bugetelor

Proiect de hotarare nr. 1535 din 04.04.2019

Anunt privind proiectul de hotarare nr.1535 din 04.04.2019

Regulament privind reglementarea modului de administrare si intretinere a pasunilor

Proces verbal de sedinta a Consiliului local Harmanesti din data de 25.04.2019

Nota de fundamentare privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii unor bunuri aflate in gestiunea Primariei Harmanesti

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii unor bunuri aflate in gestiunea Primariei Harmanesti

Anunt 

Proces verbal de sedinta a Consiliului local Harmanesti din data de 30.05.2019 

Nota de fundamentare privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa

Proiect de hotarare nr. 2108 din 10.05.2019 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serv. publice de alimentare cu apa

Nota de fundamentare privind aprobarea graficului de sedinta

Proiect de hotarare nr. 2112 din 10.05.2019 privind aprobarea graficului de sedinta

Anunt privind proiectele de hotarare

Nota de fundamentare privind aprobarea montarii unei porti de gabarit in Harmanestii Noi

Proiect de hotarare nr. 2312 din 23.05.2019 privind aprobarea montarii unei porti de gabarit in Harmanestii Noi

Anunt privind proiectul de hotarare  

Nota de fundamentare privind neasumarea responsabilitatii Programul in scoli 2019-2020

Proiect de hotarare nr. 2578 din 04.06.2019 privind neasumarea responsabilitatii Programul in scoli 2019-2020

Anunt privind proiectul de hot.

Nota de fundamentare privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici

Proiectul de hotarare nr. 3090 din 27.06.2019 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici

Anunt privind afisarea proiectului de hotarare

Proves-verbal de sedinta a Consiliului local Harmanesti din data de 27.06.2019

Nota de fundamentare privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici

Proiect de hotarare nr. 3489 din 17.07.2019

Anunt privind afisarea proiectului de hotarare privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici

Proces-verbal de sedinta al Consiliului local Harmanesti din data de 22.07.2019

Nota de fundamentare privind stadiul de inscriere a datelor in Registrul agricol

Proiect de hotararem nr. 2769 din 18.06.2019

Nota de fundamentare privind aprobarea formularului tipizat al invitatiei si al declaratiei privind inscrierea datelor

Proiectul de hotarare nr. 2773 din 18.06.2019

Anunt privind afisare proiectului de hotarare privind stadiul de inscriere a datelor in Registrul agricol trimestrul I 2019

Nota de fundamentare privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajisti

Proiect de hotarare nr. 2799 din 19.06.2019

Anunt privind afisarea proiectului de hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajisti

Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul III 2019

Proiect de hotarare nr. 3179 din 03.07.2019

Nota de fundamentare privind aprobarea executiei bugetelor pe sectiunea de functionare

Proiect de hotarare nr. 3183 din 03.07.2019

Anunt privind afisarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trim III

Proces verbal de sedinta a Consiliului local Harmanesti din data de 25.07.2019

Proiect de hotărâre nr. 3767 din 31.07.2019

Referat de aprobare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care persoane fizice vor presta activităţi în folosul comunităţii

Proiect de hotărâre nr. 3771 din 31.07.2019

Referat de aprobare privind componenţa echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestica

Proiect de hotărâre nr. 3775 din 31.07.2019

Referat de aprobare privind aprobarea ROF al compartimentului de asistenţă socială din aparatul de specialitate al Primarului comunei Hărmăneşti

Proiect de hotărâre nr. 3779 din31.07.2019

Referat de aprobare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III2019

Proiect de hotărâre nr. 4123 din 21.08.2019

Referat de aprobare privind acordarea mandatului special

Proiect de hotărâre nr. 4273 din 27.08.2019

Proces-verbal de şedinţă a Consiliului local Harmanesti din data de 29.08.2019

Referat de aprobare privind aprobarea listei bunurilor de retur aferente sistemului de canalizare si epurare a apelor uzate

Proiect de hotarare privind aprobarea listei bunurilor de retur aferente sistemului de canalizare si epurare a apelor uzate

Anunt proiectul de hotarare privind aprobarea listei bunurilor de retur aferente sistemului de canalizare si epurare a apelor uzate

Referat de aprobare cu privire la necesitatea aprobarii graficului de sedinta pentru trim IV2019

Proiect de hotarare privind aprobarea graficului de sedinta pe trimestrul IV2019

Referat de aprobare privind aprobarea organigramei si statul de functii

Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii

Referat de aprobare privind aprobarea coeficientilor de salarizare

Proiect de hotarare privind aprobarea coeficientilor de salarizare

Anunt privind afisarea proiectelor de hotarare

Referat de aprobare privind aprobarea actualizarii, modificarii si completarii Actului Constitutiv

Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii, modificarii si completarii Actului Constitutiv

Referat de aprobare privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS

Proiect de hotarare nr. 4239 din 27.08.2019 privind acordarea mandatului special

Anunt privind proiectul de hotarare privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS

Referat de aprobare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trim III si IV

Proiect de hotarare nr.4442 din 02.09.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul III si IV

Anunt privind proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trim

Referat de aprobare privind reactualizarea indicatorilortehnico-economice

Proiect de hotarare nr. 4963 din 24.09.2019 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici

Referat de aprobare privind aprobarea valorii de investitie a proiectului Achizitie

Proiect de hotarare nr. 4967 din 24.09.2019 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului Achizitie buldoexcavator

Referat de aprobare privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie

Proiect de hotarare nr. 4971 din 24.09.2019 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie

Anunt privind proiecte de hotarari

Referat de aprobare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Proiect de hotarare nr. 5006 din 25.09.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Anunt privind proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Referat de aprobare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne

Proiect de hotarare nr. 2 din 30.09.2019 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile int

Anunt privind proiectul de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne

Nota de fundamentare privind aprobarea prelunngirii Scrisorii de garantie FGCR

Proiect de hotarare nr. 4 din 10.10.2019 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de garantie FGCR

Anunt privind proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii Scrisorii de garantie FGCR

Proiect de hotarare nr. 1 din 30.09.2019

Anunt privind afisarea proiectului de hotarare nr. 1 din 30.09.2019

Referat de aprobare privind aprobarea executiei bugetelor

Proiect de hotarare nr. 3 din 02.10.2019

Anunt privind afisarea proiectului de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor

Referat de aprobare privind rectificarea bugetului

Proiect de hotarare nr. 5 din 22.10.2019

Anunt privind afisarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului

Proces verbal de sedinta a Consiliului local Harmanesti din data de 31.10.2019

Referat de aprobare privind rectificarea bugetului de venituri

Proiect de hotarare nr. 6 din 12.11.2019

Anunt privind afisarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri

Referat de aprobare privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii pentru depozitarea deseurilor menajere

Proiect de hotarare nr. 14 din 26.11.2019privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii

Anunt privind afisarea priectului de hotarare privind aprobarea incheierii contractului prestari servicii

Proces verbal de sedinta a Consiliului local Harmanesti din data de 28.11.2019

Proces verbal de sedinta a Consilului local Harmanesti din data de 10.12.2019

Referat de aprobare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Proiect de hotarare nr. 15.09.12.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Anunt privind afisarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Referat de aprobare cu privire la necesitatea aprobării graficului de ședință pentru trimestrul I din 2020, precum și alegerea președintelui de ședință

Proiect de hotărâre nr. 7 din 19.11.2019 privind aprobarea graficului de ședință pe trimestrul I din 2020, precum și alegerea președintelui de ședință

Referat de aprobare privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 8 din 19.11.2019 privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020

Referat de aprobare privind revocarea HCL nr. 45 din 2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hărmănești

Proiect de hotărâre nr. 9 din 19.11.2019 privind revocarea HCL nr. 45 din 2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții din cadrul aparatului primarului comunei Hărmănești

Referat de aprobare privind aprobarea organigramei și statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hărmănești

Proiect de hotărâre nr.10 din 19.11.2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hărmănești

Referat de aprobare privind modificarea anexei la HCL nr. 46 din 26.09.2019 privind stabilirea coeficienților de salarizare pentru funcțiile public și…

Proiect de hotărâre nr. 11 din 19.11.2019 privind modificarea anexei la HCL nr. 46 din 26.09.2019 privind stabilirea coeficienților de salarizare pentru funcțiile public …

Anunț privind afișarea proiectelor de hotărâre 04.12.2019..

Referat de aprobare privind modificarea anexei nr.2 la HCL nr.56 din 31.10.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 2020

Proiect de hotărâre nr. 12 din 22.11.2019 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 56

Anunț privind afișarea proiectului de hotarâre 09.12.2019.

Referat de aprobare privind aprobarea emiterii acordului de principiu pentru înființarea,,Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Todirești-Hărmănești,,

Proiect de hotărâre nr. 16 din 11.12.2019 privind aprobarea emiterii acordului de principiu pentru înființarea,,Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Todirești-Hărmănești,,

Anunț privind afișarea proiectului de hotărâre 27.12.2019.

Referat de aprobare privind aprobarea Contractului de prestari servicii pentru depozitarea deșeurilor

Proiect de hotărâre nr. 19 din 16.12.2019 privind aprobarea Contractului de prestări servicii pentru depozitarea deșeurilor

Anunț privind afișarea proiectului de hotărâre

Proces-verbal de ședință a Consiliului local Hărmănești din  19.12.2019.

ANUL 2018

Proces-verbal de ședintă a Consiliului local Hărmănești din 22.02.2018

Proces verbal de ședință a Consiliului local Hărmănești din 07.03.2018

Proces verbal de ședință a Consiliului local Hărmănești  din 29.03.2018 

Proces verbal de sedinta a Consiliului local Harmanesti din 26.04.2018

Proces verbal de sedinta a Consiliului local Harmanesti din  31.05.2018

Proces verbal  de sedinta a Consiliului local Harmanesti din 28.06.2018

PROIECTE  DE  HOTĂRÂRE nr.3484/26.06.2018,3487/26.06.2018,3602/03.07.2018

Proces verbal  de sedinta a Consiliului local Harmanesti din 26.07.2018

 Proces verbal de sedinta a Consiliului local Harmanesti din  09.08.2018

Proces verbal de sedinta a Consiliului local Harmanesti din 21.08.2018

Proces verbal  de sedinta a Consiliului local Harmanesti din 30.08.2018

Proiect de hotarare nr.4919 /25.09.2018

Proiect de hotarare nr.4157/03.08.2018

Proiect de hotarare nr. 4161/03.08.2018

Proiect de hotarare nr.4200/07.08.2018

Proiect de hotarare nr.3602/03.07.2018

Proces verbal de sedinta a Consiliului local Harmanesti din 27.09.2018 

Proiect de hotarare nr.5029 / 03.10.2018

Proiect de hotarare nr.5127 / 09.10.2018

Proiect de hotarare nr. 5136 / 09.10.2018

Proiect de hotarare nr.5301 / 17.10.2018

Proiect de hotarare nr.5545 / 25.10.2018

Proces verbal de sedinta a Consiliului local Harmanesti din 25.10.2018

Proiect de hotarare nr.4197 din 07.08.2018

Nota de fundamentare

Proiect de hotarare nr. 5798 din 05.11.2018

Nota de fundamentare

Proces verbal de sedinta a Consiliului local Harmanesti din 07.11.2018

Nota de fundamentare nr.6523 din 26.11.2018

Proiect de hotarare nr. 6524 din 26.11.2018

Nota de fundamentare nr. 6282 din 20.11.2018

Proiect de hotarare nr. 6283 din 20.11.2018

Nota de fundamentare nr.6162 din 16.11.2018

Proiect de hotarare nr.6163 din 16.11.2018

Nota de fundamentare nr. 5022 din 03.10.2018

Proiect de hotarare nr. 5023 din 03.10.2018

Proces verbal de sedinta a Consiliului local Harmanesti din 29.11.2018

Nota de fundamentare nr. 6954 din 06.12.2018

Proiect de Hotarare nr. 6955 din 06.12.2018

Proces verbal de sedinta a Consiliului local Harmanesti din data de 10.12.2018

NOTA DE FUNDAMENTARE prvind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a confinantarii pentru obiectivul

PROIECT DE HOTARARE nr. 7184 din data 17.12.2018

ANUNT

Proces verbal de sedinta a Consiliului local Harmanesti din data de 18.12.2018

NOTA DE FUNDAMENTARE cu privire la necesitatea aprobarii graficului de sedinta pentru trimestrul l2019 precum si alegerea presedintelui de sedinta pe aclasi trimestru

PROIECT DE HOTARARE nr.5988 din data de 09.11.2018

NOTA DE FUNDAMENTARE privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS

PROIECT DE HOTARARE nr. 5991 din data de 09.11.2018

NOTA DE FUNDAMENTARE privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice si non-casnice in comuna Harmanesti, jud. Iasi

PROIECT DE HOTARARE nr. 6306 din data 20.11.2018

NOTA DE FUNDAMENTARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV 2018

PROIECT DE HOTARARE nr. 7221 din data de 18.12.2018

Proces verbal de sedinta a Consiliului local Harmanesti din data de 27.12.2018

 1. H O TĂ R Â R E A Nr. 32/24.09.201 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul IV/2010, precum şi alegerea preşedintelui de şedinţă pe acelaşi trimestru
 2. HOTĂRÂREA nr. 12/19.03.2010 privind stabilirea taxei de salubrizare în Comuna Hărmăneşti, judeţul Iaşi, pentru perioada mai 2010 – decembrie 2011
 3. H O TĂ R Â R E A Nr. 24/30.06.2011 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul III/2010, precum şi alegerea preşedintelui de şedinţă pe acelaşi trimestru 
 4. HOTĂRÂREA nr. 7/26.02.2010 privind aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv şi Statutul ARSACIS
 5. HOTĂRÂREA nr. 16/23.04.2010 privind aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv şi Statutul ARSACIS
 6. HOTĂRÂREA nr. 1/22.01.2010 privind aprobarea modificărilor şi completărilor Actului constitutiv şi Statutului ASOCIAŢIEI REGIONALE A SERVICIILOR DE APĂ CANAL IAŞI – ARSACIS
 7. HOTĂRÂREA Nr. 19/18.05.2010 privind aprobarea organizării şi desfăşurării procedurilor de achiziţie în vederea atribuirii contractului de furnizare fructe pentru anul şcolar 2009 – 2010, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli
 8. HOTĂRÂREA nr. 9/26.02.2010 privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Hărmăneşti pentru anul 2010
 9. HOTĂRÂREA nr. 14/19.03.2010privind aprobarea participării comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi la „Programul Renaşterea satului românesc 10 case pentru specialişti
 10. HOTĂRÂREA NR. 34/29.10.2010 privind înlocuirea dlui. Spridon Vasilică – Crinel în comisia de validare a Consiliului Local
 11. HOTĂRÂREA nr. 11/19.03.2010 privind aprobarea rapoartelor de evaluare, a caietelor de sarcini precum şi valoarea redevenţei pentru concesionarea a patru suprafeţe de teren ce fac parte din domeniul public al comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi
 12. HOTĂRÂREA nr. 23/30.06.2010. Privind darea în administrare a spaţiului cu o suprafaţă de 50 mp aferent unei părţi din imobilul Cămin Cultural Hărmăneştii Vechi situat în comuna Hărmăneşti pentru funcţionarea Postului de Poliţie Hărmăneşti
 13. HOTĂRÂREA nr. 6/22.01.2010 privind concesionarea unor terenuri în suprafaţă de 405 mp situat în intravilanul localităţii Hărmăneştii Vechi – T 12 parcela 424/2 şi respectiv 250 mp situat în intravilanul localităţii Hărmăneştii Noi – T 6 parcela 275; 274/2
 14. HOTĂRÂREA nr. 15/23.04.2010 privind aprobarea contului de execuţie pe venituri şi cheltuieli al comunei Hărmăneşti pentru anul 2009
 15. HOTĂRÂREA nr. 2/22.01.2010 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A
 16. H O T A R A R EA Nr. 4/22.01.2010 privind aprobarea planului de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de bună gospodărire, înfrumuseţare şi de mediu a comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi
 17. H O TĂ R Â R E A Nr. 13/19.03.2010privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul II/2010, precum şi alegerea preşedintelui de şedinţă pe acelaşi trimestru
 18. HOTĂRÂREA nr. 30/24.09.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 44/30.10.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010 şi a Hotărârii Consiliului local 20/28.05.2010 pentru  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
 19. HOTĂRÂREA nr. 29.10.2010 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Spridon Vasilică – Crinel, respectiv declararea ca vacant a locului consilierului în cauză
 20. HOTĂRÂREA nr. 17/23.04.2010 privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A.
 21. HOTĂRÂREA nr. 8/26.02.2010 privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A.
 22. HOTĂRÂREA nr. 28/27.08.2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III şi IV/2010
 23. HOTĂRÂREA nr. 29/08.09.2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III/2010
 24. HOTĂRÂREA nr. 31/24.09.2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III şi IV/2010
 25. HOTĂRÂREA nr. 21/28.05.2010
 26. HOTĂRÂREA nr. 25/09.07.2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III şi IV/2010
 27. H O T A R A R EA Nr. 26/23.07.2010 privind stabilirea, pentru anul 2010, a criteriilor proprii de evaluare a veniturilor potenţiale necesare determinării venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social
 28. H O T A R A R EA Nr. 5/22.01.2010 privind stabilirea, pentru anul 2010, a criteriilor proprii de evaluare a veniturilor potenţiale necesare determinării venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social
 29. HOTĂRÂREA nr. 18/23.04.2010 privind reglementarea modului de administrare şi întreţinere a păşunilor şi fâneţelor
 30. HOTĂRÂREA nr. 22/30.06.2010 privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor situate pe teritoriul comuneiHărmăneşti, judeţul Iaşi
 31. H O T A R A R EA Nr. 3/22.01.2010 privind aprobarea planului de lucrări pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 32. HOTĂRÂREA NR.27/23.07.2010 privind stabilirea funcţiilor publice din cadrul Primăriei Hărmăneşti
 33. HOTĂRÂREA nr. 20/28.05.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011

ANUL 2016

Proces verbal sedinta 15.01.2016 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 29.01.2016 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 26.02.2016 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 03.03.2016 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 25.03.2016 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 07.04.2016 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 29.04.2016 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 12.05.2016 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 27.05.2016 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 01.06.2016 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 24.06.2016 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 07.07.2016 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta19.07.2016 Consiliul local Hărmănești 

Proces verbal sedinta 29.07.2016 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 26.08.2016 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 02.09.2016 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 30.09.2016 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 27.10.2016 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 10.11.2016 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 08.12.2016 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 13.12.2016 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 29.12.2016 Consiliul local Hărmănești

 

ANUL 2017

Proces verbal sedinta 26.01.2017 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 23.02.2017 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 14.03.2017 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 21.03.2017 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 27.03.2017 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 30.03.2017 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 27.04.2017 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 25.05.2017 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 29.06.2017 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 27.07.2017 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 07.08.2017 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 28.08.2017 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 31.08.2017 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 28.09.2017 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 23.10.2017 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 26.10.2017 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 02.11.2017 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 14.11.2017 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 29.11.2017 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 21.12.2017 Consiliul local Hărmănești

Proces verbal sedinta 27.12.2017 Consiliul local Hărmănești

w]

[    vc_row top_margin=”page-margin-top”]

[/vc_row]
[/vc_row]

Toggle title

Toggle content goes here, click edit button to change this text.