Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative

REGISTRUL PROIECTE DE HOTĂRÂRI – ANUL 2021 PARȚIAL

REGISTRUL PROIECTE DE HOTĂRÂRI – ANUL 2020

REGISTRUL PROIECTE DE HOTĂRÂRI – ANUL 2019

PROIECTE  DE  HOTĂRÂRI

ANUL 2024

Proiect de hotărâre nr. 7 din 17.01.2024 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare la data de 31.12.2023

ANUL 2023

Proiect de hotărâre nr. 92 din 27.12.2023 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Hărmăneşti

Proiect de hotărâre nr. 91 din 27.12.2023 privind aprobarea planului de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de bună gospodărire, înfrumuseţare şi de mediu a comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Proiect de hotărâre nr. 90 din 27.12.2023 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2024

Proiect de hotărâre nr. 89 privind organizarea reţelei şcolare de pe raza comunei Hărmăneşti pentru anul şcolar 2024-2025

Proiect de hotărâre nr. 88 din 21.12.2023 privind planul de lucrări pentru anul 2024 pentru beneficiarii VMI

Proiect de hotărâre nr. 79 din 29.11.2023 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 11 din 2023

Proiect de hotărâre nr. 78 din 29.11.2023

Proiect de hotărâre nr. 84 din 14.12.2023

Proiect de hotărâre nr. 85 din 14.12.2023

Proiect de hotărâre nr. 86 din 14.12.2023

Proiect de hotărâre nr. 87 din 20.21.2023

Proiect de hotărâre nr. 83 din 14.12.2023

Proiect de hotărâre nr. 82 din 14.12.2023

Proiect de hotărâre nr. 81 din 07.12.2023

Proiect de hotărâre nr. 80 din 07.12.2023

Proiect de hotărâre nr. 67 din 05.10.2023

Proiect de hotărârea nr. 72 din 25.10.2023

Proiect de hotărâre nr. 76 din 10.11.2023 privind actualizarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 75 din 10.11.2023 privind asumarea susţinerii costurilor de operare şi mentenanţă survenite după finalizarea implementării proiectului…

Proiect de hotărâre nr.74 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV 2023

Proiect de hotărâre nr. 73 din 03.11.2023 privind rectificarea bugrtului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV 2023

Proiect de hotărâre nr. 69 din 09.10.2023

Proiect de hotărâre nr. 66 din 04.10.2023

Proiect de hotărâre nr. 65 din 04.10.2023

Proiect de hotărâre nr. 64 din 27.09.2023 privind actualizarea Planului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 63 din 26.09.2023 privind exprimarea acordului de principiu cu privire la demararea procedurii de înfiinţare a unui drum de exploataţie agricolă în T82

Proiect de hotărâre nr. 62 din 05.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trim III2023

Proiect de hotărâre nr. 59 din 25.08.2023 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către SC Delgaz Grid SA 307mp .. DC 1778

Proiect de hotărâre nr. 55 din 07.08.2023 privind modificarea şi completarea Anexei la HCL nr. 11 din 23.02.2023 priivind SIDU Paşcani

Proiect de hotărâre nr. 56 din 07.08.2023 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trim IV 2023

Proiect de hotărâre nr. 61 din 31.08.2023

Proiect de hotărâre nr. 60 din 31.08.2023

Proiecte de hotărâre nr. 58 din 25.08.2023

Proiect de hotărâre nr. 57 din 11.08.2023

Proiect de hotărâre nr. 53 din 11.07.2023

Proiect de hotărâre nr. 49 din 26.06.2023

Proiect de hotărâre nr. 48 din 26.06.2023

Proiect de hotărâre nr. 47 din 22.06.2023

Proiectul de hotărâre nr. 41 din 25.05.2023

Proiect de hotărâre nr. 52 din 07.07.2023

Proiect de hotărâre nr. 51 din 07.07.2023

Proiect de hotărâre nr. 54 din 13.07.2023

Proiect de hotărâre nr. 43 din 09.06.2023

Proiect de hotărâre nr. 24 din 04.04.2023

Proiect de hotărâre nr. 44 din 16.06.2023

Proiect de hotărâre nr. 45 din 16.06.2023

Proiect de hotărârea nr. 46 din 16.06.2023

Proiect de hotărâre nr. 43 din 09.06.2023

Proiect de hotărâre nr. 36 din 04.05.2023

Proiect de hotărâre nr. 41 din 25.05.2023

Proiect de hotărâre nr. 42 din 07.06.2023

Proiect de hotărâre nr. 40 din 22.05.2023

Proiect de hotărâre nr. 39 din 19.05.2023

Proiect de hotărâre nr. 38 din 19.05.2023

Proiect de hotărâre nr. 37 din 04.05.2023

Proiect de hotărârea nr. 35 din 04.05.2023

Proiect de hotărâre nr. 34 din 04.05.2023

Proiect de hotărâre nr. 33 din 03.05.2023

Proiect de hotărâre nr. 30 din 20.04.2023

Proiect de hotărâre nr. 31 din 20.04.2023

Proiect de hotărâre nr. 23 din 04.04.2023

Proiect de hotărâre nr. 25 din 05.04.2023 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al mun. Paşcani şi al yonei urbane funcţionale … 2021-2027

Proiect de hotărâre nr. 18 din 08.03.2023 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor bunuri aflate în gestiunea Primăriei Hărmănești, județul Iași

Proiect de hotărâre nr. 26 din 11.04.2023 privind aprobarea execuției bugetelor pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare la data de 31.03.2023

Proiect de hotărâre nr. 28 din 20.04.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici….

Proiect de hotărâre nr. 29 din 20.04.2023 privind trecerea unor bunuri de interes local în domeniul public al comunei Hărmănești, județul Iași

Proiect de hotărâre nr. 32 din 26.04.2023 privind actualizarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 16 din 28.02.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024

Proiect de hotărâre nr. 15 din 27.02.2023 privind acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale datorate bugetului local de către persoanele fizice

Proiect de hotărâre nr. 12 din 16.02.2023 privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul II2022 și aprobarea Planului de măsuri….

Proiect de hotărâre nr. 11 din 14.02.2023 privind aprobarea graficului de ședință pe trimestrul II 2022

Proiect de hotărâre nr. 7 din 02.02.2023 privind colectarea și gestionarea deșeurilor abandonate pe domeniul public

Proiect de hotărâre nr. 21 din 28.03.2023 privind aprobarea proiectului,,Achiziție autoutilitară cu benă pentru comuna Hărmănești, jud. Iași,, în cadrul Măsurii M6

Proiect de hotărâre nr. 17 din 02.03.2023 privind menținerea calității de membru a Comunei Hărmănești la parteneriatul tip DLCR LEADER al Asociației ,, Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA

Proiect de hotărâre nr. 14 din 27.02.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Actul Constitutiv și aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Statutul ARSACIS, revizuite 2021

Proiect de hotărâre nr. 22 din 28.03.2023 privind aprobarea proiectului ,,Amenajare spații de joacă pentru copii în comuna Hărmănești, jud. Iași,, în cadrul Măsurii M6

Proiect de hotărâre nr. 59 din 14.11.2022 privind trecerea unor bunuri de interes local în domeniul public al comunei Hărmănești, jud. Iași

SIDU Pascani 2021-2027 17.02.2022 Anexa 4 – Detalierea procesului de prioritizare pentru cele 10 proiecte prioritare   Anexa 3 – Centralizator infrastructură și nevoi de investiții în unitățile de învățământ Anexa 2 – Propuneri și sugestii de dezvoltare domeniul cultural    Anexa 1 – Minutele și listele de prezență

Proiect de hotărâre nr. 10 din 08.02.2023 privind actualizarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 6 din 27.01.2023 privind aprobarea bugetului general pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 4 din 11.01.2023 privind aprobarea execuției bugetelor… la data de 31.12.2022

 

Proiect de hotărâre nr. 3 din 04.01.2023 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaliare pentru secretarul general

Proiect de hotărâre nr. 2 din 04.01.2023 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Pașcani și a Zonei Urbane Funcționale 2021-2027

Proiect de hotărâre nr. 1 din 04.01.2023 privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2022

ANUL 2022

 

Proiect de hotărâre nr. 69 din 30.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV2022

Proiect de hotărâre nr. 68 din 30.12.2023 privind organizarea rețelei școlare de pe raza comunei Hărmănești pentru anul școlar 2023-2024

Proiect de hotărâre nr. 67 din 28.12.2022 privind aprobarea planului de măsuri pentru îmbunătățirea activitățăă de bună gospodărire..

Proiect de hotărâre nr. 66 din 28.12.2022 privind aprobarea planului de lucrări pentru beneficiarii Legii nr. 416 din 2001

Proiect de hotărâre nr. 65 din 28.12.2022 privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 64 din 21.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV 2022

Proiect de hotărâre nr. 63 din 14.12.2022 privind aprobarea Planului Anual al achizițiilor publice pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 62 din 08.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim IV 2022

Proiect de hotărâre nr. 61 din 23.11.2022 privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL SA

Proiect de hotărâre nr. 58 din 09.11.2022 privind indexarea impozitului pe mijloacele de transport prev[zute la art.470 alin (5) și (6) din Lg. nr. 227din 2015 pentru 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 56 din 09.11.2022 privind aprobarea graficului de ședință pe trimestrul I2023, precum și alegerea președintelui de ședință pe același trimestru

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 44 din 19.09.2022 din 28.11.2022

Proiect de hotărâre nr. 37din 11.08.2022din 28.11.2022

Proiect de hotărâre nr. 53 din 24.10.2022 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor……., prin A.A nr.2

Proiect de hotărâre nr. 60 din 17.11.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV 2022

Proiect de hotărâre nr. 57 din 09.11.2022 privind aprobarea participării Comunei Hărmănești, județul Iași în cadrul Proiectului ,,HUB SERVICII MMSS-SII MMSS,,

Proiect de hotărâre nr. 55 din 09.11.2022 privind aprobarea participării Comunei Hărmănești în cadrul parteneriatului privind Zona Urbană Funcțională a mun. Pașcani…

Proiect de hotărâre nr. 54 din 09.11.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV 2022

Proiect de hotărâre nr. 13 din 16.03.2022 privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale de natura activelor, datoriilor și….

Proiect de hotărâre nr. 52 din 18.10.2022 privind aprobarea execuției bugetelor pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare la data de 30.09.2022

Proiect de hotărâre nr. 46 din 27.09.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 51 din 06.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,, Achiziție microbuz nepoluant în comuna Hărmănești

Proiect de hotărâre nr. 50 din 06.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,, Reabilitare integrată la Căminul Cultural

Proiect de hotărâre nr. 42 privind actualizarea Planului Anual al achizițiilor publice pentru anul 2022

Proiect de hotărâre nr. 41 privind aprobarea instalării a 2 stații de încărcare pe teritoriul comunei Hărmănești în cadrul proiectului ,, Achiziție microbuz nepoluant…

Proiect de hotărâre nr. 40 din 25.08.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25 din 06.05.2022 privind implementarea proiectului

Proiect de hotărâre nr. 38 din 24.08.2022 privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil -tere înscris în Carte funciară..

Proiect de hotărâre nr. 33 din 12.07.2022 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al PUG vomunei Hărmănești

Proiect de hotărâre nr. 32 din 12.07.2022 privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2022

Proiect de hotărâre nr. 36 din 27.07.2022 privind actualizarea Planului Anual al achizițiilor publice pentru anul 2022

Proiect de hotărâre nr. 35 din 21.07.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrele III și IV

Proiect de hotărâre nr. 34 din 21.07.2022 privind aprobarea execuției bugetelor pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare

Proiect de hotărâre nr. 30 din 20.06.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrele II și IV 2022

Proiect de hotărâre nr. 23 din 11.05.2022 privind aprobarea graficului de ședință pe trimestrul III 2022, precum și alegerea președintelui de ședință pe acest trimestru

Proiect de hotărâre nr.15 din 01.04.2022

Proiect de hotărâre nr. 28 din 15.06.2022 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FGCR

Proiect de hotărâre nr.27 din 26.05.2022 privind actualizarea Planului Anual al achizițiilor publice pentru anul 2022

Proiect de hotărâre nr. 26 din 20.05.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pem trimestrul II 2022.doc

Proiect de hotărâre nr. 24 din 12.05.2022 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor sau acordurilor -cadru

Proiect de hotărâre nr. 22 din 05.05.2022 privind aprobarea depunerii în parteneriat a proiectului ,, Achiziție microbuz nepoluant…

Proiect de hotărâre nr. 21 din 05.05.2022 privind implementarea proiectului ,, Amenajare spații de joacă pentru copii în comuna Hărmănești,,

Proiect de hotărâre nr. 20 din 05.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,, Elaborarea Planului Urbanistic General …

Proiect de hotărâre nr. 19 din 05.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,, Sistem de monitorizare și siguranțăa spațiului public…

Proiect de hotărâre nr.18 din 20.04.2022 privind aprobarea execuției bugetelor pe secțiunea de funcționare și dezvoltare   Anexă la HCL nr.22 din 28.04.2022

Proiect de hotărâre nr. 17 din 18.04.2022 privind aprobarea cererii de fianțare și a devizului general

Proiect de hotărâre nr. 16 din 18.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare

Proiect de hotărâre nr.11 din 24.02.2022 privind aprobarea graficului de ședință pe trimestrul II 2022

Proiect de hotărâre nr. 7 din 11.02.2022 privind aprobarea Regulamentuluide acordare a ajutoarelor de urgență și a beneficiilor sociale,

Proiect de hotărâre nr. 14 din 24.03.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pem trimestrul I 2022

Proiect de hotărâre nr. 10 din 23.02.2022 privind actualizarea Planului Anual al achizițiilor publice pentru anul 2022

Proiect de hotărâre nr. 9 din 23.02.2022 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural FGCR

Proiect de hotărâre nr. 3 din 06.01.2022 privind stadiul de înscriere a datelor în RA

Proiect de hotărâre nr. 8 din 21.02.2022 privind modificarea HCL nr.12 din 09.02.2022

Proiect de hotărâre nr. 6 din 07.02.2022 privind aprobarea bugetului general pentru anul 2022 ANEXELE LA Proiect de BUGET GENERAL PENTRU ANUL 2022

Proiect de hotărâre nr. 5 din 01.02.2022 privind implementarea proiectului

Proiect de hotărâre nr. 4 din 31.01.2022 privind aprobarea caracteristicilor tehnice ale proiectului

Proiect de hotărâre nr. 1 din 04.01.2022Proiect de hotărâre nr. 2 din 04.01.2022

Proiect de hotărâre nr. 63 din 30.12.2021   Anexă la HCL nr. 7 din 27.01.2022

Proiect de hotărâre nr. 62 din 30.12.2021

Proiect de hotărâre nr. 61 din 23.12.2021Anexa la HCL nr. 5 din 27.01.2022

Proiect de hotărâre nr. 59 din 23.12.2021

Proiect de hotărâre nr. 60 din 23.12.2021Anexa nr. 2 la HCL nr. 4 din 27.01.2022Anexa nr. 1 la HCL nr. 4 din 27.01.2022

Proiect de hotărâre nr. 58 din 23.12.2021Anexă la HCL nr. 2 din 27.01.2022- rețea școlară

Proiect de hotărâre nr. 38 din 01.10.2021

ANUL 2021

Proiect de hotărâre nr. 57 din 22.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV 2021

Proiect de hotărâre nr.56 din 21.12.2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne – linie de credit în valoare de 673 000 lei

Proiect de hotărâre nr. 55 din 14.12.2021 privind aprobarea Planului Anual al achizițiilor publice pentru anul 2022

Proiect de hotărâre nr. 53 din 06.12.2021 privind modificarea anexei nr. 2 a HCL nr.22 din 29.04.2021

Proiect de hotărâre nr. 51 din 22.11.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea autorizației privind  desfășurarea activității economice în comuna  Hărmănești, județul Iași

 Proiect de hotărâre nr. 50 din 22.11.2021 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Hărmănești, județul Iași

Proiect de hotărâre nr. 49 din 22.11.2021 privind aprobarea graficului de ședință pe trimestrul l 2022 și alegerea președintelui de ședință pe același trimestru

Proiect de hotărâre nr. 54 din 07.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV 2021

Proiect de hotărâre nr. 39.07.10.2021 privind indexarea impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470 alin.(5) și (6) din Legea nr. 22din2015 pentru anul 2022

Proiect de hotărâre nr. 40 din 18.10.2021 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48 din 2009

Proiect de hotărâre nr. 46 din 16.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV 2021

Proiect de hotărâre nr. 36 din 01.10.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Hărmănești ,județul Iași pentru perioada 2021-2030          Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Hărmănești, județul Iași pentru perioada 2021-2030

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE nr. 45 din 28.10.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Hărmănești în calitate de membru

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE nr. 44 din 25.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV 2021

Proiectul de hotărâre nr. 43 din 22.10.2021 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1127503 lei

PROIECT   DE  H O T Ă R Â R E nr. 42 din 19.10.2021 privins actualizarea Planului Anual al achizițiilor publice pentru anul 2021

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE nr. 41 din 19.10.2021 privind aprobarea execuției bugetelor pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare la data de 30.09.2021    Anexă execuție

PROIECT   DE  HOTĂRÂRE nr. 33 din 31.08.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții   Anexa nr. 1 – organigramă    Anexa nr. 2 stat de funcții

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 29 din 19.08.2021 privind trecerea unui bun de interes local în domeniul public al comunei Hărmănești, județul Iași

Proiect de hotărâre nr. 25 din 01.07.2021 privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2021 şi aprobarea Progamului de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în Registrul agricol

Proiect de hotărâre nr. 27 din 20.07.2021 privind actualizarea Planului Anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 16 din 15.04.2021 privind actualizarea componenţei echipei mobile

Proiect de hotărâre nr. 15 din 14.04.2021 privind reviziurea Actului Constitutiv şi Statutului ARSACIS

Proiect de hotărâre nr. 14 din 22.03.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

Proiect de hotărâre nr. 17 din 19.04.2021 privind aprobarea bugetului general pe venituri şi cheltuieli al comunei Hărmăneştipentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 13 din 19.03.2021

Proiect de hotărâre nr. 3 din 21.01.2021

Proiect de hotărâre nr. 12 din 22.02.2021

Proiect de hotărâre nr. 9 din 17.02.2021

Proiect de hotărâre nr. 8 din 05.02.2021

Proiect de hotărâre nr. 11 din 22.02.2021

Proiect de hotărâre nr. 17 din 28.01.2021

Proiect de hotărâre nr. 5 din 26.01.2021 privind desemnarea reprezentantului comunei Hărmănești și a persoanei care o inlocuiește în AGA din ARSACIS

Proiect de hotărâre nr. 1 din 05.01.2021 privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul II 2020

Proiect de hotărâre nr. 6 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare

Proiect de hotărâre nr.4 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanţelor profesionale

Proiect de hotărâre nr.3 privind alegerea viceprimarului comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Proiect de hotărâre nr. 2 privind acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr 67 privind aprobarea planului de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de bună gospodărire

Proiect de hotărâre nr. 66 privind aprobarea planului de lucrări pentru beneficiarii Legii nr. 416

Proiect de hotărâre nr. 65 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 64 privind modificarea anexei nr. 2 a HCL nr. 57 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 63 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV/2020

Proiect de hotărâre nr. 62 privind revizuirea şi consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009

Proiectul de hotărâre nr. 60 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice …AA nr. 40

Proiect de hotărâre nr. 59 privind organizarea reţelei şcolare de pe raza comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi pentru anul şcolar 2021-2022

Proiect de hotărâre nr. 28 privind aprobarea Planului Tarifar APAVITAL SA pentru perioada 2020-2024

 

ANUL 2020

 

Proiect de hotărâre nr. 58 din 24.11.2020 privind desemnarea reprezentantului legal şi a persoanei care poate înlocui reprezentantul legal … ADIS Iaşi

Proiect de hotărâre nr. 57 din 20.11.2020 privind stabilirea coeficienţilor de salarizare pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Primăriei Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Proiect de Hotărâre nr. 56 din 20.11.2020 privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Proiect de hotărâre nr. 54 din 18.11.2020 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul I 2021a bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV 2020

Proiect de hotărâre nr. 53 din 30.10.2020 privind aprobarea ROF al Consiliului local Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Proiect de hotărâre nr.61 din 10.12.2020 privind rectificare

Proiect de hotărâre nr. 45 din 24.09.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 55 din 20.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV 2020

Proiect de hotărâre nr. 52 din 29.10.2020 privind aprobarea organigramei şi statutului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hărmăneşti

Proiect de hotărâre nr. 46 din 09.10.2020 privind aprobarea condiţiilor în care se vor efectua lucrările tehnico-edilitare ….

Proiect de hotărâre nr. 45 din 24.09.2020.privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul2021

Proiect de hotărâre nr. 49 din 26.10.2020 privind aprobarea proiectului,, Achiziţie echipamente necesare desfăşurării activităţii didactice în comuna Hărmăneşti, judeţul Iaşi,,

Proiect de hotărâre nr. 48 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV 2020

Proiect de hotărâre nr.47 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare şi de dezvoltare la 30.09.2020

Proiect de hotărâre nr. 50 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe trimestrul IV 2020

Proiect de hotărâre nr. 51 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local

Proiect de hotărâre nr. 44 din 24.09.2020 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul IV din 2020

Proiect de hotărâre nr. 43 din 18.09.2020 privind aprobarea achiziţionării a 1050 m ţeavă aducţiune apă pentru satul Boldeşti

Proiect de hotărâre nr. 42 din 18.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III şi IV din 2020

Proiect de hotărâre nr. 41 din 15.09.2020 privind aprobarea cotei de combustibil pentru utilajul de tip buldoexcavatormarca MST

Proiect de hotărâre nr. 40 din 15.09.2020 privind aprobarea achiziţionării unui microbuz transport persoane

Proiect de hotărâre nr.39 din 15.09.2020 privind aprobarea extinderii Acordlui de Cooperare încheiat cu Asociaţia Comunelor din România

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 32 din 15.07.2020 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48-2009, prin AA nr. 39

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 38 din 27.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III-2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 37 din 19.08.2020 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor … Programul pentru şcoli

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 30 din 01.07.2020 privind stadiul de înscriere a datelor în R A pentru semestrul I-2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 36 din 17.08.2020 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanţie din partea FGCR

Proiect de hotărâre nr.34 din 15.07.2020 privind aprobarea executării lucrărilor de construire gard şi pavelare

Proiect de hotărâre nr.31-07.07.2020 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare

Proiect de hotărâre nr. 35 din 20.07.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul lll/2020

Proiect de hotărâre nr.25 din 25.05.2020.privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul ll 2020

Proiect de hotărâre nr. 23 din 14.05.2020 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economci şi asigurarea cofinanţării

Proiect de hotărâre nr. 22 din 13.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul ll 2020

Proiect de hotărâre nr.20 din 23.04.2020 privind acordarea mandatului special reprezentantului comunei Hărmăneşti în AGA ADIS Iaşi

Proiect de hotărâre nr. 18 din 06.04.2020 privind actualizarea sau modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare

 

Proiect de hotărâre nr. 1 din 07.01.2020 privind organizarea rețelei școlare de pe raza comunei Hărmănești , județul Iași pentru anul școlar 2020-2021

Proiect de hotărâre nr.7 din 23.01.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48 din 2009

Proiect de hotărâre nr. 13 din 26.02.2020 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici

Proiect de hotărâre nr.12 din 18.02.2020 privind aprobarea bugetului general pe venituri și cheltuieli al comunei Hărmănești pentru anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 2 din 07.01.2020 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Hărmănești , județul Iași

Proiect de hotărâre nr. 4 din 10.01.2020 privind aprobarea Actului constitutiv și a Statutului ,, Asociației de Dezvoltare IntercomunitarăTodirești – Hărmănești,,

Proiect de hotărâre nr. 5 din 13.01.2020 privind aprobarea execuției bugetelor pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare la data de 31.12.2019

Proiect de hotărâre nr. 3 din 08.01.2020 privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019

Proiect de hotărâre nr. 20 din 23.12.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV din 2019

Proiect de hotărâre nr. 18 din 16.12.2019 privind aprobarea planului de măsuri pentru ămbunătățirea activității de bună gospodărire, ănfrumusețare și de mediu a comunei Hărmănești

Proiect de hotărâre nr. 17 din 16.12.2019 privind aprobarea planului de lucrări pentru beneficiarii Legiinr. 416 din 2001

Proiect de hotărâre nr. 13 din 22.11.2019 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare

Proiect de hotărâre nr. 6 din 15.01.2020.privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural FGCR

 

Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative

ANUL 2024

 

Hotărârea nr. 7 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare la data de 31.12.2023Anexa la HCL – execuţia bugetară

Hotărârea nr. 6 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Hărmăneşti

Hotărârea nr. 5 privind aprobarea planului de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de bună gospodărire, înfrumuseţare şi de mediu a comunei Hărmăneşti, judeţul IaşiAnexa la HCL nr. 5 din 25.01.2024

Hotărârea nr. 4 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2024

Hotărârea nr. 3 privind organizarea reţelei şcolare de pe raza comunei Hărmăneşti pentru anul şcolar 2024-2025Anexă rețea școlară Hărmănești

Hotărârea nr. 2 privind aprobarea planului de lucrări pentru anul 2024 pentru beneficiarii de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziuneAnexa nr. 1 la HCL nr. 2 din 25.01.2024Anexa nr. 2 la HCL nr. 2 din 25.01.2024

Hotărârea nr. 1 privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 la HCL nr. 11 din 23.02.2023

ANUL 2023

Hotărârea nr. 89 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV 2023

Hotărâre nr. 88 privind aprobarea cofinanţării lucrărilor pentru obiectivul ,, Extindere reţea electrică joasă tensiune yona DC 1778, localitatea Hărmăneştii Noi, comuna Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Hotărârea nr. 87 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2024 şi aprobarea Programului de achiziţii pentru proiectul ,, Construire ….

Hotărârea nr. 86 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primmarului comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi   Anexa nr. 1 (ORGANIGRAMA)la HCL nr. 86 din 21.12.2023

Hotărârea nr. 85 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul I2024, precum şi alegerea preşedintelui de şedinţă pe acelaşi trimestru

Hotărârea nr. 84 privind aprobarea Proiectului tehnic şi a devizului general actualizat după procedura de achiziţie…

Hotărârea nr. 83 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV 2023

Hotărârea nr. 82 privind aprobarea alocării unor fonduri din bugetul local al comunei Hărmăneşti pentru sărbătorile de iarnă

Hotărârea nr. 81 privind aprobarea obiectivului de investiţii ,, Reabilitare energetică Cămin cultural din satul Hărmăneştii Noi, comuna Hărmăneşti, judeţul Iaşi,,

Hotărârea nr.80 privind trecerea unor bunuri de interes local în domeniul public al comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Hotărârea nr. 79 privind indexarea impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470 alin.(5) şi (6) din Legea nr. 227 din 2015 pentru anul 2024

Hotărârea nr. 78 prvind actualizarea Programului Anual al achiziţiilor publice pentru anul 2023

Hotărârea nr. 77 privind asumarea susţinerii costurilor de operare şi mentenanţă survenite după finalizarea implementării proiectului,, Achiziţii de tablete…

Hotărârea nr. 76 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV 2023

Hotărârea nr.75 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV 2023

Hotărârea nr. 74 privind actualizarea Programului Anual al achiziţiilor publice pentru 2023

Hotărârea nr. 73 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiune de funcţionare şi secţiune de dezvoltare la data de 30.09.2023

Hotărârea nr. 72 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.48 din 2009..

Hotărârea nr. 71 privind actualizarea Programului Anual al achiziţiilor publice pentru anul 2023

Hotărârea nr. 70 privind accesarea finanţării nerambursabile din Fondul pentru Mediu, acordată sub forma ecotichetului…

Hotărârea nr. 69 privind actualizarea Programului Anual al achiziţiilor publice pentru anul 2023

Hotărârea nr. 68 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către SC Delgaz Grid SA asupra terenului în suprefaţă de 307 mppentru extinderea reţelei electrice DC 1778

Hotărârea nr. 67 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trim IV 2023

Hotărârea nr. 66 privind modificarea şi completarea Anexei la HCL nr. 11 din 23.02.2023 privind SIDU Paşcani

Hotărârea nr. 65 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trim. III2023

Hotărârea nr. 64 privind actualizarea Programului Anual al achiziţiilor publice pentru anul 2023

Hotărârea nr. 63 privind alocarea sumei de 8000 lei pentru renovarea Bisericii din satul Boldeşti, comuna Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Hotărârea nr. 62 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi Organigrama

Hotărârea nr. 61 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor,,,

Hotărârea nr. 60 privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I 2023…

Hotărârea nr. 59 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare ţi secţiunea de dezvoltare la data de 30.06.2023

Hotărârea nr. 58 privind aprobarea Actului Adiţiopnal pentru modificarea, completarea şi actualizarea Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi

Hotărârea nr. 57 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 48 din 2009…

Hotărârea nr. 56 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul II 2023

Hotărârea nr. 55 privind actualizarea Programului Anual al achiziţiilor publice pentru anul 2023

Hotărârea nr. 54 privind actualizarea Programului Anual al achiziţiilor publice pentru anul 2023

Hotărârea nr. 53 privind aprobarea transmiterii în administrarea SC APAVITAL SA a terenului în suprafaţă de 30mp….

Hotărârea nr. 52 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul II 2023

Hotărârea nr. 51 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pe anunul 2023

Hotărârea nr.50 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul III 2023, precum şi alegerea preşedintelui de şedinţă pe acelaşi trimestru  Anexă la HCL nr 50 din 29.06.2023

Hotărârea nr. 49 privind aprobarea Planului de amenajament pastoral pentru pajiştile din comuna Hărmăneşti, judeţul Iaşi, care aparţin persoanelor private

Hotărârea nr. 48 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-ec. şi a devizului general pt obiectivul ,, Sistem de monitorizare şi siguranţă a spaţiului public….

Hotărârea nr. 47 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul,, Construire piste …..

Hotărârea nr. 46 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul II 2023

Hotărârea nr. 45 privind rectificarea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului local nr. 30 din 27.04.2023

Hotărârea nr. 44 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul II 2023

Hotărârea nr. 43 privind aprobarea aderării sau participării Comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi la parteneriatul tip DLRC sau LEADER al Asociaţiei GAL SIRET -MOLDOVA

Hotărârea nr. 42 privind darea în folosinţă gratuită către APAVITAL SA a terenului în suprafaţă de 30 mp pentru amplasarea unei staţii de pompare

Hotărârea nr. 41 privind aprobarea aderării Comunei Hărmăneşti la Acordul de cooperare nr. 31 din data de 09.10.2012

Hotărârea nr. 40 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hărmăneşti, jud. Iaşi

Hotărârea nr. 39 privind aprobarea numărului de asiatenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2023

Hotărârea nr. 37 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă(PMUD) al mun. Paşcani şi al zonei sale urbane funcţionale ..2021-2027

Hotărârea nr. 36 privind dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Vînători- Hărmăneşti

Hotărârea nr. 35 privind actualiyarea Programului Anual al achiyiţiilor publice pentru anul 2023

Hotărârea nr. 34 privind aprobarea investiţiei şi a documentaţiei de aviyare a lucrărilor de investiţii, a indicatorilor tehnico-economici şi…..

Hotărârea nr. 33 privind stabilirea coeficienţilor de salariyare pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi Anexa la HCL nr. 33 din 10.05.2023

Hotărârea nr. 32 privind actualizarea Programului Anual al achizițiilor publice pentru anul 2023

Hotărârea nr. 31 privind trecerea unor bunuri de interes local în domeniul public al comunei Hărmănești, jud. Iași

Hotărârea nr. 30 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici….

Hotărârea nr. 29 privind aprobarea execuției bugetelor pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare la data de 31.03.2023

Hotărârea nr. 28 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor bunuri aflate în gestiunea Primăriei Hărmănești, județul Iași

Hotărârea nr. 27 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024Anexa nr. 1 la HCL nr. 27Anexa nr. 2 la HCL nr. 27Anexa nr. 3 la HCL nr. 27Anexa nr. 4 la HCL nr. 27Anexa nr. 5 la HCL nr. 27Anexa nr. 6 la HCL nr. 27Anresa nr. 7 la HCL nr. 27Anexa nr. 8 la HCL nr. 27Anexa nr. 9 la HCL nr. 27Anexa nr. 10 la HCL nr. 27Anexa nr. 11 la HCL nr. 27

Hotărârea nr. 26 privind acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale datorate bugetului local de către persoanele fizice Anexă la HCL nr. 26

Hotărârea nr. 25 privind trecerea unor bunuri de interes local în domeniul public al comunei Hărmănești, jud. Iași

Hotărârea nr. 24 privind aprobarea proiectului,, Amenajare spații de joacă pentru copii în comuna Hărmănești, jud Iași în cadrul Măsurii M6

Hotărârea nr. 23 privind aprobarea proiectului,,Achiziție autoutilitară cu benă pentru comuna Hărmănești, jud. Iași,, în cadrul Măsurii M6

Hotărârea nr. 22 privind menținerea calității de membru a Comunei Hărmănești la parteneriatul tip DLRC LEADER al Asociației GAL SIRET-MOLDOVA

Hotărârea nr. 21 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Actul Constitutiv și aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Statutul ARSACIS, revizuite 2021

Hotărârea nr. 20 privind aprobarea Caietului de sarcini privind activitatea de colectare a apelor uzate și a Caietului de sarcini privind activitatea de epurare a apelor uzate

Hotărârea nr. 19 privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul II 2022 și aprobarea Programului de măsuri…Anexa nr. 1 la HCL nr. 19Anexa nr. 2 la HCL nr. 19

Hotărârea nr. 18 privind aprobarea graficului de ședință pe trimestrul II 2023, precum și alegerea președintelui de ședință pe același trimestruAnexă la HCL nr. 18

Hotărârea nr. 17 pivind aprobarea completării Contractului de furnizare sau prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între APAVITAL SA și utilizatorii serviciului

Hotărârea nr. 16 privind colectarea și gestionarea deșeurilor abandonate pe domeniul public

Hotărârea nr. 11 privind aprobarea SIDUa Mun. Pașcani și a Zonei Urbane Funcționale 2021-2027

Hotărârea nr. 10 din 10.02.2023 privind actualizarea Programului Anual al achizițiilor publice pentru anul 2023  Anexa 1 Plan achizitii publice  Anexa 2 Programul de achiziții   Anexa 3 Programul de achizitii

Hotărârea nr. 9 din 01.02.2023 privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Hărmănești pentru anul 2023

Hotărârea nr. 8 din 26.01.2023 privind aprobarea execuției bugetelor … la data de 31.12.2022  Anexă la HCL nr. 8 din 26.01.2023

Hotărârea nr. 7 din 26.01.2023 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare pentru secretar general

Hotărârea nr. 6 din 26.01.2023 privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2022

Hotărârea nr. 5 din 26.01.2023 privind organizarea rețelei școlare de pe raza comunei Hărmănești pentru anul școlar 2023-2024

Hotărârea nr. 4 din 26.01.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV 2022

Hotărârea nr. 3 din 26.01.2023 privind aprobarea planului de măsuri pentru îmbunătățirea activității de bună gospodărire

Hotărârea nr. 2 din 26.01.2023 privind aprobarea planului de lucrări pentru beneficiarii Legii nr. 416 din 2001   Anexa nr.1 la HCL nr. 2 din 26.01.2023   Anexa nr. 2 la HCL nr. 2 din 26.01.2023  Anexa la HCL nr. 5 din 26.01.2023

Hotărârea nr. 1 din 26.01.2023 privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handivap pentru anul 2023

ANUL 2022

Hotărârea nr. 67 din 21.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV 2022

Hotărârea nr. 66 din 15.12.2022 privind aprobarea Planului Anual al achizițiilor publice pentru anul 2023      Anexa la HCL nr. 66 din 15.12.2022

Hotărârea nr. 65 din 15.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim IV 2022

Hotărârea nr. 64 din 15.12.2022 privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL SA

Hotărârea nr. 63 din 15.12.2022 privind indexarea impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470 alin (5) și (6) din Lg. nr. 227 din 2015 pentru 2023       Anexă la HCL nr. 63 din 15.12.2022

HOTĂRÂREA nr. 62 privind aprobarea graficului de ședință pe trimestrul I2023, precum și alegerea președintelui de ședință pe același trimestruAnexa la HCL nr. 62 din 15.12.2022

HOTĂRÂREA nr. 61 din 15.12.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Hărmănești, județul Iași

HOTĂRÂREA nr. 60 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunai Hărmănești, jud. IașiAnexă -inventar la HCL nr. 60 din 15.12.2022

Hotărârea nr. 59 din 24.11.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV 2022

Hotărârea nr. 58 din 24.11.2022 privind aprobarea participării Comunei Hărmănești, județul Iași în cadrul Proiectului ,,HUB DE SERVICII MMSS- SII MMSS,,

Hotărârea nr. 57 din 24.11.2022 privind aprobarea participării Comunei Hărmănești în cadrul parteneriatului privind Zona Urbană Funcțională a mun. Pașcani…

Hotărârea nr. 56 din 24.11.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV 2022

Hotărârea nr. 55 din 24.11.2022 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare capă și de canalizare nr. 48 din 2009

Hotărârea nr. 54 din 24.11.2022 privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natur activelor, datoriilor și capitalurilor proprii….

Hotărârea nr. 53 din 27.10.2022 privind aprobarea execuției bugetelor pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare la data de 30.09.2022    Anexă la HCL nr. 53 din 27.10.2022

Hotărârea nr. 52 din 27.10.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 Anexa nr. 11 la HCL nr. 52 din 27.10.2022 Anexa nr. 10 la HCL nr. 52 din 27.10.2022 Anexa nr. 9 la HCL nr. 52 din 27.10.2022  Anexa nr. 8 la HCL nr.52 din 27.10.2022 Anexa nr. 7 la HCL nr. 52 din 27.10.2022  Anexa nr. 6 la HCL nr. 52 din 27.10.2022  Anexa nr. 5 la HCL nr. 52 din 27.10.2022  Anexa nr. 4 la HCL nr. 52 din 27.10.2022  Anexa nr. 3 la HCL nr. 52 din 27.10.2022  Anexa nr. 2 la HCL nr. 52 din 27.10.2022   Anexa nr. 1 la HCL nr. 52 din 27.10.2022

Hotărârea nr. 51 din 07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului,,Achiziție microbuz nepoluant în comuna Hărmănești, județul Iași,, cu anexe  Anexa 1 la HCL nr. 51 din 07.10.2022   Anexa 2 la HCL nr. 51 din 07.10.2022   Anexa 3 la HCL nr. 51 din 07.10.2022

Hotărârea nr. 50 din 07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,, Reabilitare integrată la Căminul CulturalANEXA la HCL nr. 50 din 07.10.2022

Hotărârea nr. 49 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR)

Hotărârea nr. 48 privind trecerea unui bun din domeniul privat în domeniul public al comunei Hărmănești, județul Iași

Hotărârea nr. 47 privind modificarea și completarea HCL nr. 27 din 2022      Anexa nr. 1 la HCL nr.47 din 29.09.2022   Anexa nr. 2 la HCL nr. 47 din 29.09.2022

Hotărârea nr. 46 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul III 2022

Hotărârea nr. 45 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrele III și IV 2022

Hotărârea nr. 44 privind aprobarea graficului de ședință pe trimestrul IV din 2022, precum și alegerea președintelui de ședință pe același trimestru    Anexă la HCL nr. 44 din 29.09.2022

Hotărârea nr. 43 privind actualizarea Planului Anual al achizițiilor publice pentru anul 2022   Anexa la HCL nr. 43 din 2022

Hotărârea nr. 42 privind aprobarea instalării a 2 stații de încărcare pe teritoriul comunei Hărmănești în cadrul proiectului ,, achiziție microbuz nepoluant….

Hotărârea nr. 41 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25 din 06.05.2022 privind implementarea proiectului

Hotărârea nr. 40 privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil -teren înscris în Cartea funciară

Hotărârea nr. 39 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al PUG al comunei Hărmănești

Hotărârea nr. 38 privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2022     Anexa nr. 2 la HCL nr. 38 din 25.08.2022          Anexa 1 la HCL nr. 38 din 25.08.2022

Hotărârea nr. 37 din 28.07.2022 privind actualizarea Planului Anual al achizițiilor publice pentru anul 2022  Anexă la HCL nr. 37 din 28.07.2022- Plan achizitii publice iulie

Hotărârea nr.36 din 28.07.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrele III și IV 2022

Hotărârea nr. 35 din 28.07.2022 privind aprobarea execuției bugetelor pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare la data de 30.06.2022     Anexă la HCL nr. 35 din 28.07.2022

Hotărârea nr. 34 din 30.06.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrele II și IV 2022

Hotărârea nr.33 din 30.06.2022 privind aprobarea graficului de ședință pe trimestrul III 2022, precum și alegerea președintelui de ședință pe acest trimestru   Anexă la HCL nr. 33 din 30.06.2022

Hotărârea nr. 32 din 30.06.2022 privind trecerea unor bunuri de interes local în domeniul public al comunei Hărmănești, județul Iași

Hotărârea nr. 31 din 16.06.2022 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FGCR

Hotărârea nr. 30 din 26.05.2022 privind actualizarea Planului Anual al achizițiilor publice pentru anul 2022

Hotărârea nr. 29 din 26.05.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul II din 2022

Hotărârea nr. 28 din 26.05.2022 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor sau acordurilor-cadru…..

Hotărârea nr. 26 din 06.05.2022 privind aprobarea depunerii în parteneriat a proiectului ,, Achiziție microbuz nepoluant și punct de …. Anexa 1 la HCL nr. 26 din 06.05.2022 Anexa nr. 2 la HCL nr. 26 din 06.05.2022 Anexa nr.3 la HCL nr.26 din 06.05.2022  Anexa nr. 4 la HCL nr. 26 din 06.05.2022

Hotărârea nr. 23 din 06.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,, Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public…Anexa 1 la HCL nr. 23 din 06.05.2022Anexa nr.2 la HCL nr. 23 din 06.05.2022

Hotărârea nr. 22 din 28.04.2022 privind aprobarea execuției bugetelor pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare  Anexă la HCL nr.22 din 28.04.2022

Hotărârea nr. 21 din 20.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general   Anexa 2.1 

Hotărârea nr. 20 din 20.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general          Anexa nr. 1 – Cererea de finanțare PNI Anghel Saligny   Anexa nr. 2.1 – Deviz general HĂRMĂNEȘTI

Hotărârea nr.19 din 31.03.2022 privind aprobarea graficului de ședință pe trimestrul II2022   Anexă la HCL nr. 19 din 31.03.2022

Hotărârea nr. 18 din 31.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență și a beneficiilor sociale, familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate   Anexă la HCL nr. 18 din 31.03.2022

Hotărârea nr. 17 din 28.03.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul I 2022

Hotărârea nr. 16 din 24.02.2022 privind actualizarea Planului Anual al achizițiilor publice pentru anul 2022   Anexa la HCL nr. 16 din 24.02.2022 – Plan achizitii publice

Hotărârea nr. 15 din 24.02.2022 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural FGCR

Hotărârea nr. 14 din 24.02.2022 privind stadiul de înscriere a datelor în RA   Anexa 1 la HCL nr. 14 din 24.02.2022– SEM. II. 2021      Anexa 2 la HCL nr. 14 din 24.02.2022-SEM. II. 2021

Hotărârea nr. 13 privind modificarea HCL nr. 12 din 09.02.2022 privind  aprobarea bugetului general pentru anul 2022

Hotărârea nr. 12 din 09.02.2022 privind aprobarea bugetului general pentru anul 2022   ANEXELE- BUGET GENERAL PENTRU ANUL 2022

Hotărârea nr.11 din 02.02.2022 privind implementarea proiectuluiDeviz general

Hotărârea nr. 10 din 02.02.2022 rivind aprobarea caracteristicilor tehnice ale proiectuluiAnexa la HCL nr. 10 din 02.02.2022

Hotărârea nr. 9 din 27.01.2022 privind aprobarea axecuției bugetelor pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare la data de 31.12.2021

Hotărârea nr. 8 din 27.01.2022 privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2021

Hotărârea nr. 7 din 27.01.2022 privind transmiterea unor bunuri aferente sistemului de canalizare și alimentare cu apă din comuna Hărmănești în administrarea SC APAVITAL SAAnexă la HCL nr. 7 din 27.01.2022

Hotărârea nr. 6 din 27.01.2022 privind modificarea HCL nr.28 din 29.07.2021

Hotărâre nr. 5 din 27.01.2022 privind aprobarea planului de măsuri pentru îmbunătățirea activității de bună gospodărire, înfrumusețare și de mediu a comunei Hărmănești   Anexa la HCL nr. 5 din 27.01.2022

Hotărârea nr. 4 din 27.01.2022 privind aprobarea planului de lucrări pentru beneficiarii Legii nr. 416 din 2001   Anexa nr.1 la HCL nr. 4 din 27.01.2022     Anexa nr.2 la HCL nr. 4 din 27.01.2022

Hotărâre nr. 3 din 27.01.2022 privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2022

Hotărârea nr. 2 din 27.01.2022 privind organizarea rețelei școlare de pe raza comunei Hărmănești, județul Iași pentru anul 2022-2023   Anexă la HCL nr. 2 din 27.01.2022

Hotărârea nr. 1 din 27.01.2022 privind trecerea unui bun de interes local în domeniul public al comunei Hărmănești, județul Iași

ANUL 2021

Hotărârea nr. 62 din 23.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV 2021

Hotărârea nr. 61 din 23.12.2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne – linie de credit în valoare de 673 000

Hotărârea nr. 60 din 23.12.2021 privind aprobarea Planului Anual al achizițiilor publice pentru anul 2022 Anexă la HCL nr. 60 din 23.12.2021 – Plan achizitii publice 1 decembrie

Hotărârea nr. 59 din 23.12.2021 privind modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 22 din 29.04.2021  Anexă la HCL nr. 59 din 23.12.2021

Hotărârea nr. 58 din 23.12.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea activității economice în comuna Hărmănești, județul Iași    Anexa la HCL nr. 58 din 23.12.2021 (Regulamentul)

Hotărârea nr. 57 din 23.12.2021  privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Hărmănești, județul Iași

Hotărârea nr. 56 din 23.12.2021 privind aprobarea graficului de ședință pe trimestrul l 2022

Hotărârea nr. 55 din 09.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV 2021

Hotărârea nr. 54 din 25.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV 2021

Hotărârea nr. 53 din 25.11.2021 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48 din 2009      Anexa la HCL nr. 52 din 25.11.2021

Hotărârea nr. 52 din 25.11.2021 privind indexarea impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 47 alin (5) și (6) din L nr.227 din 2015 pentru anul 2022

Hotărârea nr. 51 din 25.11.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Hărmănești, județul Iași, pentru perioada 2021-2030 Anexă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale

Hotărârea nr.50 din 22.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV 2021

Hotărârea nr. 49 din 22.11.2021 privind implementarea proiectului ,, Amenajare spații de joacă pentru copii în comuna Hărmănești, județul Iași

HOTĂRÂREA nr.  48/28.10.2021privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Hărmănești în calitate de membru în Comisia de evaluare a probei de interviu, în conformitate cu Ordinul Ministerului Educației  nr. 4597/2021

Hotărârea nr.47 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV /2021 hot modificare buget

Hotărârea nr. 46 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.127.503 lei,în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021  

Hotărârea nr. 45 privind actualizarea Planului Anual al achizițiilor publice pentru anul 2021  Plan achizitii publice

Hotărârea nr. 44 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare la data de 30.09.2021   Anexă la HCL nr. 44/28.10.2021

Hotărârea nr. 43 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hărmănești, județul Iași  Anexa nr.1  la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/28.10.2021    Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 43/28.10.2021 

Hotărârea nr. 42 din 28.10.2021 privind trecerea unui bun de interes local în domeniul public al comunei Hărmănești, județul Iași 

Hotărârea nr. 41 din 28.10.2021 privind aprobarea unui acord de principiu în vederea vânzării/concesionării/închirierii unor bunuri din domeniul public și privat al comunei Hărmăneşti

Hotărârea nr. 40 din 30.09.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii

Hotărârea nr. 39 din 30.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III 2021

Hotărârea nr. 38 din 30.09.2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Hărmăneşti,judeţul Iaşi Strategia de Dezvoltare Locală Harmanesti 2021-2027

Hotărârea nr. 37 din 30.09.2021 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul IV2021

Hotărârea nr. 36 din 26.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III 2021

Hotărârea nr. 35 din 26.08.2021 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural(FGCR)

Hotărârea nr. 34 din 26.08.2021 privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2021 şi aprobarea Programului de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în Registrul agricol Anexa 1- Anexa 2

Hotărârea nr. 33 din 29.07.2021 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiuni

Hotărârea nr. 32 din 29.07.2021 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării ….Programul pentru şcoli

Hotărârea nr. 31 din 29.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local Hărmăneşti    ROF CL HĂRMĂNEŞTI

Hotărârea nr. 30 din 29.07.2021 privind aprobarea Statutului comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi   Statutul Comunei Hărmăneşti   Anexa 1   Anexa nr. 2   Anexa nr. 3   Anexa nr. 4   Anexa nr. 5    Anexa nr. 6    Anexa nr.7   Anexa nr. 8   Anexa nr. 9    Anexa nr. 10 

Hotărârea nr. 29 din 29.07.2021 privind aprobarea Regulamentului propriu cumprizând măsurile metodologice…    Regulament propriu proiecte de hotarari

Hotărârea nr. 28 din 29.07.2021 privind trecerea unor bunuri de interes local în domeniul public

Hotărârea nr. 27 din  26.07.2021 privind actualizarea Planului Anual al achizițiilor publice pentru anul 2021

Hotărârea nr. 26 din 24.06.2021 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul III din 2021, precum şi alegerea preşedintelui de şedinţă pe acelaşi trimestru 

Hotărârea nr. 25 din 22.06.2021 privind actualizarea valorii totale a obiectivului de investiţii

Hotărârea nr. 24 din 27.05.2021 privind actualizarea componenţei echipei mobile

Hotărârea nr. 23 din 27.05.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv şi Statutului ARSACIS

HCL nr. 22 din 29.04.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

HCL nr. 21 din 21.04.2021 privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Hărmăneşti pentru anul 2021

Hotărârea nr. 20 privind aprobarea aderării comunei Hărmănești la ADI,, Dezvoltarea Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus,, precum și aprobarea Actului constitutiv și a Statutului asociației

Hotărârea nr. 19 privind alegerea viceprimarului comunei Hărmănești, județul Iași

Hotărârea nr. 18 privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor…..în anul 2020

Hotărârea nr. 17 privind aprobarea graficului de ședință pe trimestrul II 2021, precum și alegerea președintelui de ședință pe același trimestru

Hotărârea nr. 16 privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48 din 2009

Hotărârea nr. 15 privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canmalizare nr. 48 din 2009 prin AA nr. 41

Hotărârea nr. 14 privind stabilirea elementelor privind traseul de transport public în comuna Hărmănești, județul Iași

Hotărârea nr. 13 privind desemnarea reprezentantului comunei Hărmănești și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei în AGA din cadrul ARSACIS

Hotărârea nr. 12 privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2020

Hotărârea nr. 11 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare şi secţiumea de dezvoltare la data de 31.12.2020

Hotărârea nr. 10 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Hotărârea nr. 9 privind acoperirea deficitului secţiunii  de dezvoltare pe anul 2020

Hotărârea nr. 8 privind aprobarea planului de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de bună gospodărire, înfrumuseţare şi de mediu a comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Hotărârea nr. 7 privind aprobarea planului de lucrări pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 6 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2021

Hotărârea nr. 5 privind modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 57/17.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

Hotărârea nr. 4 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV/2020

Hotărârea nr. 3 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adiţional nr. 40

Hotărârea nr. 2 privind organizarea reţelei şcolare de pe raza comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi pentru anul şcolar 2021-2022

Hotărârea nr. 1 privind actualizarea modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009, prin A.A nr. 36

ANUL 2020

Hotărârea nr. 62 privind desemnarea reprezentantului legal şi a persoanei care poate înlocui reprezentantul legal al Comunei Hărmăneşti în Adunarea Generală a  ADIS Iaşi

Hotărârea nr. 61 privind stabilirea coeficienţilor de salarizare pentru funcţiile publice şi contractuale …

Hotărârea nr. 60 privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Hotărârea nr. 59 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul I 2021

Hotărârea nr. 58 privind aprobarea R.O.F. al Consiliului local Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Hotărârea nr.57 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

Hotărârea nr. 56 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV 2020

Hotărârea nr. 55 din 26.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV 2020

Hotărârea nr. 54 din 26.11.2020 privind aprobarea organigramei şi statutului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hărmăneşti

Hotărârea nr. 53 din 26.11.2020 privind aprobarea condiţiilor în care se vor efectua lucrări….

Hotărârea nr. 52 din 26.11.2020.privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.31 din 25.06.2020

Hotărârea nr. 51 privind aprobarea proiectului ,, Achiziţie echipamente necesare desfăşurării activităţii didactice în comuna Hărmăneşti, judeţul Iaşi,,

Hotărârea nr. 50 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV 2020

Hotărârea nr. 49 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare la 30.09.2020

Hotărârea nr. 48 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe trimestrul IV 2020Hotărârea nr. 47 privind constituirea unui număr de trei comisii de specialitate pe domenii de activitate

Hotărârea nr. 46 din 24.09.2020 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul IV din 2020

Hotărârea nr. 45 din 24.09.2020 privind aprobarea achiziţionării a 1050 m ţeavă aducţiune apă pentru satul Boldeşti

Hotărârea nr. 44 din 24.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III şi IV din 2020

Hotărârea nr. 43 din 24.09.2020 privind aprobarea cotei de combustibil pentru utilajul tip buldoexcavator marca MST

Hotărârea nr. 42 din 24.09.2020 privind aprobarea achiziţionării unui microbuz transport persoane

Hotărârea nr.41 din 24.09.2020 privind aprobarea extinderii Acordului de Cooperare încheiat cu Asociaţia Comunelor din România

Hotărârea nr.40 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trim.III şi IV -2020

Hotărârea nr. 39 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire… Programul pentru şcoli 

Hotărârea nr. 38 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48-2009, prin A A nr.39

Hotărârea nr. 37 privind stadiulde înscriere a datelor în R A pentru semestrul I-2020

Hotărârea nr. 36 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanţie din partea FGCR

Hotărârea nr.35 privind aprobarea executării lucrărilor de construire gard şi pavelare curte interioară Şcoala Gimnazială Hărmăneştii Vechi

Hotărârea nr.34 din 30.07.2020 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare

Hotărârea nr. 33 din 22.07.2020 privind rectificarea bugetului trimestrul III-2020

Hotărârea nr. 32 din 25.06.2020 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul III 2020

Hotărârea nr. 31 din 25.06.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

Hotărârea nr. 30 din 25.06.2020 privind actualizarea listei ce cuprinde bunurile care aparţin domeniului privat

Hotărârea nr. 29 din 28.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul ll 2020

Hotărârea nr. 28 din 28.05.2020 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi asigurarea cofinanţării

Hotărârea nr. 27 din 28.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul ll 2020

Hotărârea nr. 26 din 28.05.2020 privind acordarea mandatului special reprezentantului comunei Hărmăneşti în AGA ADIS Iaşi

Hotărârea nr. 25 din 28.05.2020 privind actualizareasau modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice

Hotărârea nr. 24 din 30.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul ll, lll şi lV-2020

Hotărârea nr. 23 din 30.04.2020 privind reglementarea modului de administrare şi întreţinere a păşunilor şi fâneţelor în anul 2020

Hotărârea nr. 22 din 30.04.2020 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare la data de 31.03.2020

Hotărârea nr. 21 din 30.04.2020 privind revocarea HCL nr. 9 din 20.02.2020 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Hotărârea nr. 20 din 26.03.2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii ,, Modernizare drumuri săteşti DS851 şi DS774

Hotărârea nr. 19 din 26.03.2020 privind acordarea de mandat special

Hotărârea nr. 18 din 26.03.2020 privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale pe anul 2019

Hotărârea nr. 17 din 26.03.2020 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul ll-2020, precum şi alegerea preşedintelui de şedinţă pe acelaşi trimestru

Hotărârea nr. 16 din 26.03.2020 privind stadiul de înscriere a datelor în RA pentru semestrul ll al anului 2019

Hotărârea nr. 15 din 26.03.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare Act Adiţional nr. 34

Hotărârea nr. 14 din 11.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul l-2020

Hotărârea nr. 13 din 27.02.2020 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici

Hotărârea nr. 12 din 27.02.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48 din 2009

Hotărârea nr. 11 din 27.02.2020 privind organizarea rețelei școlare de pe raza comunei Hărmănești , județul Iași pentru anul școlar 2020-2021

Hotărârea nr.10 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Hărmănești pentru anul 2020

Hotărârea nr. 9 din data de 20.02.2020 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Hărmănești, județul Iași

Hotărârea nr. 8 din 30.01.2020 privind aprobarea Actului constitutiv și a Statutului ,,Asociației de Dezvoltare Intercomunmitară Todirești- Hărmănești,,

Hotărârea nr. 7 din 30.01.2020 privind aprobarea execuției bugetelor pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare la data de 31.12.2019

Hotărârea nr. 6 din 30.01.2020 privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019

Hotărârea nr. 5 din 30.01.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV din 2019

Hotărârea nr. 4 din 30.01.2020 privind aprobarea planului de măsuri pentru îmbunătățirea activității de bună gospodărire, înfrumusețare și de mediu a comunei Hărmănești

Hotărârea nr. 3 din 30.01.2020 privind aprobarea planului de lucrări pentru beneficiarii Legii nr. 416 din 2001

Hotărârea nr. 2 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare

Hotărârea nr 1 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FGCR