Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative

ANUL 2021

Proiect de hotărâre nr. 35 din 29.09.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii

Proiect de hotărâre nr. 34 din 20.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III 2021

Proiect de hotărâre nr. 32 din 26.08.2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Hărmăneşti. judeţul Iaşi 2021-2027

Proiect de hotărâre nr. 28 din 18.08.2021 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul IV 2021

Proiect de hotărâre nr. 31 din 24.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III 2021

Proiect de hotărâre nr. 30 din 23.08.2021 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR)

Proiect de hotărâre nr. 25 din 01.07.2021 privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2021 şi aprobarea Programului de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în Registrul agricol

Proiect de hotărâre nr. 19 din 25.05.2021 privind trecerea unor bunuri de interes local în domeniul public

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 26 din 01.07.2021 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare la data de 30.06.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 23. din 15.06.2021 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuirea…….Programul pentru şcoli

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 22 din 11.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local Hărmăneşti

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 21 din 11.06.2021 privind aprobarea Statutului comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 20 din 11.06.2021 privind aprobarea Regulamentului propriu cumprizând măsurile

Proiect de hotărâre nr. 18 din 27.04.2021 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul III 2021

Proiect de hotărâre nr. 24 din 17.06.2021 privind actualizarea valorii totale a obiectivului de investiţii

Proiect de hotărâre nr. 16 din 15.04.2021 privind actualizarea componenţei echipei mobile

Proiect de hotărâre nr. 15 din 14.04.2021 privind reviziurea Actului Constitutiv şi Statutului ARSACIS

Proiect de hotărâre nr. 14 din 22.03.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

Proiect de hotărâre nr. 17 din 19.04.2021 privind aprobarea bugetului general pe venituri şi cheltuieli al comunei Hărmăneştipentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 13 din 19.03.2021

Proiect de hotărâre nr. 3 din 21.01.2021

Proiect de hotărâre nr. 12 din 22.02.2021

Proiect de hotărâre nr. 9 din 17.02.2021

Proiect de hotărâre nr. 8 din 05.02.2021

Proiect de hotărâre nr. 11 din 22.02.2021

Proiect de hotărâre nr. 17 din 28.01.2021

Proiect de hotărâre nr. 5 din 26.01.2021 privind desemnarea reprezentantului comunei Hărmănești și a persoanei care o inlocuiește în AGA din ARSACIS

Proiect de hotărâre nr. 1 din 05.01.2021 privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul II 2020

Proiect de hotărâre nr. 6 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare

Proiect de hotărâre nr.4 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanţelor profesionale

Proiect de hotărâre nr.3 privind alegerea viceprimarului comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Proiect de hotărâre nr. 2 privind acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr 67 privind aprobarea planului de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de bună gospodărire

Proiect de hotărâre nr. 66 privind aprobarea planului de lucrări pentru beneficiarii Legii nr. 416

Proiect de hotărâre nr. 65 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 64 privind modificarea anexei nr. 2 a HCL nr. 57 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 63 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV/2020

Proiect de hotărâre nr. 62 privind revizuirea şi consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009

Proiectul de hotărâre nr. 60 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice …AA nr. 40

Proiect de hotărâre nr. 59 privind organizarea reţelei şcolare de pe raza comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi pentru anul şcolar 2021-2022

Proiect de hotărâre nr. 28 privind aprobarea Planului Tarifar APAVITAL SA pentru perioada 2020-2024

 

ANUL 2020

 

Proiect de hotărâre nr. 58 din 24.11.2020 privind desemnarea reprezentantului legal şi a persoanei care poate înlocui reprezentantul legal … ADIS Iaşi

Proiect de hotărâre nr. 57 din 20.11.2020 privind stabilirea coeficienţilor de salarizare pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Primăriei Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Proiect de Hotărâre nr. 56 din 20.11.2020 privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Proiect de hotărâre nr. 54 din 18.11.2020 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul I 2021a bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV 2020

Proiect de hotărâre nr. 53 din 30.10.2020 privind aprobarea ROF al Consiliului local Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Proiect de hotărâre nr.61 din 10.12.2020 privind rectificare

Proiect de hotărâre nr. 45 din 24.09.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 55 din 20.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV 2020

Proiect de hotărâre nr. 52 din 29.10.2020 privind aprobarea organigramei şi statutului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hărmăneşti

Proiect de hotărâre nr. 46 din 09.10.2020 privind aprobarea condiţiilor în care se vor efectua lucrările tehnico-edilitare ….

Proiect de hotărâre nr. 45 din 24.09.2020.privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul2021

Proiect de hotărâre nr. 49 din 26.10.2020 privind aprobarea proiectului,, Achiziţie echipamente necesare desfăşurării activităţii didactice în comuna Hărmăneşti, judeţul Iaşi,,

Proiect de hotărâre nr. 48 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV 2020

Proiect de hotărâre nr.47 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare şi de dezvoltare la 30.09.2020

Proiect de hotărâre nr. 50 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe trimestrul IV 2020

Proiect de hotărâre nr. 51 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local

Proiect de hotărâre nr. 44 din 24.09.2020 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul IV din 2020

Proiect de hotărâre nr. 43 din 18.09.2020 privind aprobarea achiziţionării a 1050 m ţeavă aducţiune apă pentru satul Boldeşti

Proiect de hotărâre nr. 42 din 18.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III şi IV din 2020

Proiect de hotărâre nr. 41 din 15.09.2020 privind aprobarea cotei de combustibil pentru utilajul de tip buldoexcavatormarca MST

Proiect de hotărâre nr. 40 din 15.09.2020 privind aprobarea achiziţionării unui microbuz transport persoane

Proiect de hotărâre nr.39 din 15.09.2020 privind aprobarea extinderii Acordlui de Cooperare încheiat cu Asociaţia Comunelor din România

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 32 din 15.07.2020 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48-2009, prin AA nr. 39

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 38 din 27.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III-2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 37 din 19.08.2020 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor … Programul pentru şcoli

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 30 din 01.07.2020 privind stadiul de înscriere a datelor în R A pentru semestrul I-2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 36 din 17.08.2020 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanţie din partea FGCR

Proiect de hotărâre nr.34 din 15.07.2020 privind aprobarea executării lucrărilor de construire gard şi pavelare

Proiect de hotărâre nr.31-07.07.2020 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare

Proiect de hotărâre nr. 35 din 20.07.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul lll/2020

Proiect de hotărâre nr.25 din 25.05.2020.privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul ll 2020

Proiect de hotărâre nr. 23 din 14.05.2020 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economci şi asigurarea cofinanţării

Proiect de hotărâre nr. 22 din 13.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul ll 2020

Proiect de hotărâre nr.20 din 23.04.2020 privind acordarea mandatului special reprezentantului comunei Hărmăneşti în AGA ADIS Iaşi

Proiect de hotărâre nr. 18 din 06.04.2020 privind actualizarea sau modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare

 

Proiect de hotărâre nr. 1 din 07.01.2020 privind organizarea rețelei școlare de pe raza comunei Hărmănești , județul Iași pentru anul școlar 2020-2021

Proiect de hotărâre nr.7 din 23.01.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48 din 2009

Proiect de hotărâre nr. 13 din 26.02.2020 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici

Proiect de hotărâre nr.12 din 18.02.2020 privind aprobarea bugetului general pe venituri și cheltuieli al comunei Hărmănești pentru anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 2 din 07.01.2020 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Hărmănești , județul Iași

Proiect de hotărâre nr. 4 din 10.01.2020 privind aprobarea Actului constitutiv și a Statutului ,, Asociației de Dezvoltare IntercomunitarăTodirești – Hărmănești,,

Proiect de hotărâre nr. 5 din 13.01.2020 privind aprobarea execuției bugetelor pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare la data de 31.12.2019

Proiect de hotărâre nr. 3 din 08.01.2020 privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019

Proiect de hotărâre nr. 20 din 23.12.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV din 2019

Proiect de hotărâre nr. 18 din 16.12.2019 privind aprobarea planului de măsuri pentru ămbunătățirea activității de bună gospodărire, ănfrumusețare și de mediu a comunei Hărmănești

Proiect de hotărâre nr. 17 din 16.12.2019 privind aprobarea planului de lucrări pentru beneficiarii Legiinr. 416 din 2001

Proiect de hotărâre nr. 13 din 22.11.2019 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare

Proiect de hotărâre nr. 6 din 15.01.2020.privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural FGCR

 

Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative

ANUL 2021

 

Hotărârea nr. 40 din 30.09.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii

Hotărârea nr. 39 din 30.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III 2021

Hotărârea nr. 38 din 30.09.2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Hărmăneşti,judeţul Iaşi Strategia de Dezvoltare Locală Harmanesti 2021-2027

Hotărârea nr. 37 din 30.09.2021 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul IV2021

Hotărârea nr. 36 din 26.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III 2021

Hotărârea nr. 35 din 26.08.2021 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural(FGCR)

Hotărârea nr. 34 din 26.08.2021 privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2021 şi aprobarea Programului de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în Registrul agricol Anexa 1- Anexa 2

Hotărârea nr. 33 din 29.07.2021 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiuni

Hotărârea nr. 32 din 29.07.2021 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării ….Programul pentru şcoli

Hotărârea nr. 31 din 29.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local Hărmăneşti    ROF CL HĂRMĂNEŞTI

Hotărârea nr. 30 din 29.07.2021 privind aprobarea Statutului comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi   Statutul Comunei Hărmăneşti   Anexa 1   Anexa nr. 2   Anexa nr. 3   Anexa nr. 4   Anexa nr. 5    Anexa nr. 6    Anexa nr.7   Anexa nr. 8   Anexa nr. 9    Anexa nr. 10 

Hotărârea nr. 29 din 29.07.2021 privind aprobarea Regulamentului propriu cumprizând măsurile metodologice…    Regulament propriu proiecte de hotarari

Hotărârea nr. 28 din 29.07.2021 privind trecerea unor bunuri de interes local în domeniul public

Hotărârea nr. 27 din  26.07.2021 privind actualizarea Planului Anual al achizițiilor publice pentru anul 2021

Hotărârea nr. 26 din 24.06.2021 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul III din 2021, precum şi alegerea preşedintelui de şedinţă pe acelaşi trimestru 

Hotărârea nr. 25 din 22.06.2021 privind actualizarea valorii totale a obiectivului de investiţii

Hotărârea nr. 24 din 27.05.2021 privind actualizarea componenţei echipei mobile

Hotărârea nr. 23 din 27.05.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv şi Statutului ARSACIS

HCL nr. 22 din 29.04.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

HCL nr. 21 din 21.04.2021 privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Hărmăneşti pentru anul 2021

Hotărârea nr. 20 privind aprobarea aderării comunei Hărmănești la ADI,, Dezvoltarea Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus,, precum și aprobarea Actului constitutiv și a Statutului asociației

Hotărârea nr. 19 privind alegerea viceprimarului comunei Hărmănești, județul Iași

Hotărârea nr. 18 privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor…..în anul 2020

Hotărârea nr. 17 privind aprobarea graficului de ședință pe trimestrul II 2021, precum și alegerea președintelui de ședință pe același trimestru

Hotărârea nr. 16 privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48 din 2009

Hotărârea nr. 15 privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canmalizare nr. 48 din 2009 prin AA nr. 41

Hotărârea nr. 14 privind stabilirea elementelor privind traseul de transport public în comuna Hărmănești, județul Iași

Hotărârea nr. 13 privind desemnarea reprezentantului comunei Hărmănești și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei în AGA din cadrul ARSACIS

Hotărârea nr. 12 privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2020

Hotărârea nr. 11 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare şi secţiumea de dezvoltare la data de 31.12.2020

Hotărârea nr. 10 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Hotărârea nr. 9 privind acoperirea deficitului secţiunii  de dezvoltare pe anul 2020

Hotărârea nr. 8 privind aprobarea planului de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de bună gospodărire, înfrumuseţare şi de mediu a comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Hotărârea nr. 7 privind aprobarea planului de lucrări pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 6 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2021

Hotărârea nr. 5 privind modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 57/17.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

Hotărârea nr. 4 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV/2020

Hotărârea nr. 3 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adiţional nr. 40

Hotărârea nr. 2 privind organizarea reţelei şcolare de pe raza comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi pentru anul şcolar 2021-2022

Hotărârea nr. 1 privind actualizarea modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009, prin A.A nr. 36

ANUL 2020

Hotărârea nr. 62 privind desemnarea reprezentantului legal şi a persoanei care poate înlocui reprezentantul legal al Comunei Hărmăneşti în Adunarea Generală a  ADIS Iaşi

Hotărârea nr. 61 privind stabilirea coeficienţilor de salarizare pentru funcţiile publice şi contractuale …

Hotărârea nr. 60 privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Hotărârea nr. 59 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul I 2021

Hotărârea nr. 58 privind aprobarea R.O.F. al Consiliului local Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Hotărârea nr.57 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

Hotărârea nr. 56 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV 2020

Hotărârea nr. 55 din 26.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV 2020

Hotărârea nr. 54 din 26.11.2020 privind aprobarea organigramei şi statutului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hărmăneşti

Hotărârea nr. 53 din 26.11.2020 privind aprobarea condiţiilor în care se vor efectua lucrări….

Hotărârea nr. 52 din 26.11.2020.privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.31 din 25.06.2020

Hotărârea nr. 51 privind aprobarea proiectului ,, Achiziţie echipamente necesare desfăşurării activităţii didactice în comuna Hărmăneşti, judeţul Iaşi,,

Hotărârea nr. 50 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV 2020

Hotărârea nr. 49 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare la 30.09.2020

Hotărârea nr. 48 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe trimestrul IV 2020Hotărârea nr. 47 privind constituirea unui număr de trei comisii de specialitate pe domenii de activitate

Hotărârea nr. 46 din 24.09.2020 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul IV din 2020

Hotărârea nr. 45 din 24.09.2020 privind aprobarea achiziţionării a 1050 m ţeavă aducţiune apă pentru satul Boldeşti

Hotărârea nr. 44 din 24.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III şi IV din 2020

Hotărârea nr. 43 din 24.09.2020 privind aprobarea cotei de combustibil pentru utilajul tip buldoexcavator marca MST

Hotărârea nr. 42 din 24.09.2020 privind aprobarea achiziţionării unui microbuz transport persoane

Hotărârea nr.41 din 24.09.2020 privind aprobarea extinderii Acordului de Cooperare încheiat cu Asociaţia Comunelor din România

Hotărârea nr.40 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trim.III şi IV -2020

Hotărârea nr. 39 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire… Programul pentru şcoli 

Hotărârea nr. 38 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48-2009, prin A A nr.39

Hotărârea nr. 37 privind stadiulde înscriere a datelor în R A pentru semestrul I-2020

Hotărârea nr. 36 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanţie din partea FGCR

Hotărârea nr.35 privind aprobarea executării lucrărilor de construire gard şi pavelare curte interioară Şcoala Gimnazială Hărmăneştii Vechi

Hotărârea nr.34 din 30.07.2020 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare

Hotărârea nr. 33 din 22.07.2020 privind rectificarea bugetului trimestrul III-2020

Hotărârea nr. 32 din 25.06.2020 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul III 2020

Hotărârea nr. 31 din 25.06.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

Hotărârea nr. 30 din 25.06.2020 privind actualizarea listei ce cuprinde bunurile care aparţin domeniului privat

Hotărârea nr. 29 din 28.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul ll 2020

Hotărârea nr. 28 din 28.05.2020 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi asigurarea cofinanţării

Hotărârea nr. 27 din 28.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul ll 2020

Hotărârea nr. 26 din 28.05.2020 privind acordarea mandatului special reprezentantului comunei Hărmăneşti în AGA ADIS Iaşi

Hotărârea nr. 25 din 28.05.2020 privind actualizareasau modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice

Hotărârea nr. 24 din 30.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul ll, lll şi lV-2020

Hotărârea nr. 23 din 30.04.2020 privind reglementarea modului de administrare şi întreţinere a păşunilor şi fâneţelor în anul 2020

Hotărârea nr. 22 din 30.04.2020 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare la data de 31.03.2020

Hotărârea nr. 21 din 30.04.2020 privind revocarea HCL nr. 9 din 20.02.2020 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Hotărârea nr. 20 din 26.03.2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii ,, Modernizare drumuri săteşti DS851 şi DS774

Hotărârea nr. 19 din 26.03.2020 privind acordarea de mandat special

Hotărârea nr. 18 din 26.03.2020 privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale pe anul 2019

Hotărârea nr. 17 din 26.03.2020 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul ll-2020, precum şi alegerea preşedintelui de şedinţă pe acelaşi trimestru

Hotărârea nr. 16 din 26.03.2020 privind stadiul de înscriere a datelor în RA pentru semestrul ll al anului 2019

Hotărârea nr. 15 din 26.03.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare Act Adiţional nr. 34

Hotărârea nr. 14 din 11.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul l-2020

Hotărârea nr. 13 din 27.02.2020 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici

Hotărârea nr. 12 din 27.02.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48 din 2009

Hotărârea nr. 11 din 27.02.2020 privind organizarea rețelei școlare de pe raza comunei Hărmănești , județul Iași pentru anul școlar 2020-2021

Hotărârea nr.10 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Hărmănești pentru anul 2020

Hotărârea nr. 9 din data de 20.02.2020 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Hărmănești, județul Iași

Hotărârea nr. 8 din 30.01.2020 privind aprobarea Actului constitutiv și a Statutului ,,Asociației de Dezvoltare Intercomunmitară Todirești- Hărmănești,,

Hotărârea nr. 7 din 30.01.2020 privind aprobarea execuției bugetelor pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare la data de 31.12.2019

Hotărârea nr. 6 din 30.01.2020 privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019

Hotărârea nr. 5 din 30.01.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV din 2019

Hotărârea nr. 4 din 30.01.2020 privind aprobarea planului de măsuri pentru îmbunătățirea activității de bună gospodărire, înfrumusețare și de mediu a comunei Hărmănești

Hotărârea nr. 3 din 30.01.2020 privind aprobarea planului de lucrări pentru beneficiarii Legii nr. 416 din 2001

Hotărârea nr. 2 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare

Hotărârea nr 1 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FGCR