1. STATUTUL COMUNEI HĂRMĂNEȘTI

2. REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE
– Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri adoptate de Consiliul Local al Comunei HĂRMĂNEȘTI
– Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții emise de Primarul Comunei HĂRMĂNEŞTI

3. HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL COMUNE HĂRMĂNEȘTI
– Hotărâri adoptate
– Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri
– Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate

4. DISPOZIȚIILE EMISE DE PRIMARUL COMUNEI HĂRMĂNEȘTI
– Dispozițiile emise de Primarul Comunei HĂRMĂNEȘTI, cu caracter normativ
– Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții
– Registrul pentru evidența dispozițiilor emise

5. DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

6. ALTE DOCUMENTE

– Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative
– Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ
– Informarea asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale
– Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ
– Minute ședințe publice locale
– Procesele verbale ale ședințelor Consiliul Local al Comunei HĂRMĂNEȘTI
– Alte documente de interes public