Proiecte de investitii

  • Modernizare drumuri comunale
  • Construire Centru Cultural de îngrijire copii în sat Hărmăneştii Vechi
  • Reabilitare şi dotare Cămin Cultural în satul Hărmăneştii Vechi
  • Amenajare spaţii verzi
  • Înfiinţare reţea de alimentare cu apă în sat Hărmăneştii Noi
  • Înfiinţare reţea de canalizare, staţie de epurare Hărmăneştii Noi
  • Proiect de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sistemul care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană, ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului – în derulare
  • Extindere sediu primărie
  • Canalizare şi staţie de epurare în comuna Hărmăneşti
  • Amenajare bază sportivă – în execuţie